Přeskočit na obsah

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer…

Medicína

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer mezi durálními okraji bez zvýšeného rizika pooperačního úniku likvoru (cerebrospinal fluid,…

Duchenne bez bariér

26. 9. 2023

Každý rok se v České republice narodí přibližně deset dětí, převážně chlapců, s Duchenneovou svalovou dystrofií (DMD). Příznaky onemocnění nastupují postupně od dvou let věku. Začínají potíží s chůzí, padáním a postupně dochází k usednutí…

ČR by se mohla stát evropským lídrem v oblasti biotechnologií

25. 9. 2023

Potenciál našich vědců je obrovský. Mít brilantní mozky přicházející se skvělými nápady však často k mezinárodnímu úspěchu nestačí. Fascinující příběhy Antonína Holého či Otto Wichterleho se dnešním vědcům nepíší snadno. Ne snad kvůli…

Zdravotnictví

Zdravotnictví 2024: (Ne)udržitelnost financování zdravotnictví

3. 10. 2023

Příjmy veřejného zdravotního pojištění by v roce 2024 měly dosáhnout mety půl bilionu korun. Přesto ale nepokryjí výdaje. K financování systému bude letos a zřejmě i v příštím roce potřeba sáhnout do rezervních fondů zdravotních pojišťoven…

Informační systém Administrátor atestace zpřehlední

3. 10. 2023

Přečetla jsem si v Medical Tribune 18/2023 dva rozhovory se zástupci mladých lékařů – Marií Svobodovou a Martinem Pavelkou. Bohužel jsou v nich referovány i výtky směrem k Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ).…

Komentáře

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří náčelníci nebo vůdci nejsou. Etnologové našli náčelníky ve všech 59 převelice rozmanitých…

Jako by se od akce Děkujeme, odcházíme téměř nic nezměnilo

18. 9. 2023

Spíše by se dalo říci, že novela zákona č. 262/2006 Sb. s „přílepkem“ o navýšení zákonem povoleného počtu přesčasových hodin byla tou příslovečnou poslední kapkou, jíž pohár trpělivosti mladých lékařů přetekl. Nejde jen o služby, ale také…

Legrácky, legrácky

21. 7. 2023

Humor připomíná velký dům s několika patry a různými obyvateli. Může vylepšovat vztahy s druhými lidmi, zrovna tak jako vylepšovat sama sebe na úkor druhých lidí, nebo naopak vylepšovat vlastní vztahy s druhými lidmi na úkor sama sebe.…

Speciály

Výročí stojí za to oslavit

4. 10. 2023

Slaví váš léčivý přípravek také významné výročí od uvedení na trh? Nebo vaše firma? Pojďme to oslavit spolu a připomenout vaše výročí odborníkům z…

Důležitost očkování proti klíšťové encefalitidě

22. 5. 2023

Klíšťová encefalitida je závažné infekční onemocnění nervového systému, endemické v mnoha oblastech Evropy. Udržuje se v přírodních ohniscích, v cyklech zahrnujících klíšťata a volně žijící obratlovce, nezávisle na člověku. Česká republika…