Přeskočit na obsah

Fórum: Přesčasy a dostupnost péče?

27. 11. 2023

Přes 6 000 nemocničních lékařů vypovědělo k 1. prosinci přesčasy, zhruba polovina sloužících. Teprve tento nátlak přiměl politiky, aby se začali…

Medicína

Jak dostat inovativní onkologickou léčbu k více nemocným

21. 11. 2023

O očekávaných přínosech i přirozených limitech přesunu části péče blíže k onkologickým pacientům, ale také o inovacích v oblasti léčby karcinomu prsu se hovořilo 17. října na semináři Rakovina prsu: Hlavní výzva pro zdraví žen v Evropě v…

Pro nemocné s CKD jde udělat mnohé – když se o nich ví

16. 11. 2023

Chronické onemocnění ledvin obecně představuje podceňovaný problém. Snížení funkce ledvin pacienta nebolí a ani lékaři nejsou vždy motivováni se tímto směrem zaměřit. Výsledkem je, že obrovská část nemocných se do některého programu…

Zdravotnictví

Býma: Personální obměna praktických lékařů je na dobré cestě

29. 11. 2023

Jako každoročně bylo i v tomto roce snahou organizačního výboru připravit program XLII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, která se konala ve Zlíně od 8. do 11. listopadu 2023, tak, aby si každý našel téma, které…

Internistické aspekty onkologické paliativní péče

29. 11. 2023

Nedílnou součástí Brněnských onkologických dnů se v posledních letech stala tematika paliativní péče. V rámci tradičních edukačních seminářů se letos odborníci mohli dozvědět více o internistických aspektech, s nimiž se v rámci onkologické…

Komentáře

Odliv

24. 11. 2023

Racionalita, unikátní a největší výtvor řecké antické filosofie a jejích pokračovatelů, je namáhavá. Natož moderní vědecké myšlení, které, dejme tomu…

Není vše ztraceno

20. 10. 2023

Stárnutí a stáří nemá dobrou pověst, i když jsme docela zdraví a hmotně zajištění. Epizodická paměť, která zaznamenává osobní události, je ve stáří nepřesná, pracuje pomaleji, bez ohledu na to, že často máme opačný pocit. Hůře si…

Jak Libby Zionová změnila postgraduální vzdělávání lékařů

12. 10. 2023

Poslanecká sněmovna nedávno schválila novelu zákona, která umožní zvýšení přesčasové práce lékařů z dosavadních 416 hodin na 832 hodin ročně, tj. na dvojnásobek. To vyvolalo protesty zejména ze strany mladých lékařů. Právě pro ně byla…

Nemaluj čerta na zeď

6. 10. 2023

Jakmile si začneme myslet a cítit, že je nějaké tvrzení pravdivé, došli jsme k tomu přesvědčení, kterému angličtina říká belief.

Speciály

Očkování proti pneumokokům

24. 10. 2023

Onemocnění vyvolaná pneumokoky patří k častým onemocněním postihujícím především respirační trakt, ale pneumokoky mohou být vyvolavateli závažných infekcí i mimo něj. Onemocnění jimi vyvolaná mohou probíhat relativně mírně pod obrazem…

Diagnostiku a léčbu CHOPN musíme zahajovat co nejdříve

9. 10. 2023

Letošní 23. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a Slovenské pneumologické a ftizeologické spoločnosti SLS a XXXI. moravskoslezské pneumologické dny se konaly od 21. do 23. září v Brně. K tématům, kterým byla…

Výročí stojí za to oslavit

4. 10. 2023

Slaví váš léčivý přípravek také významné výročí od uvedení na trh? Nebo vaše firma? Pojďme to oslavit spolu a připomenout vaše výročí odborníkům z praxe!