Přeskočit na obsah

Medicína

Některé obory se bez umělé inteligence neobejdou

6. 6. 2024

Jak může AI pomáhat v procesu klinického rozhodování, jakou roli bude hrát pro personalizovanou medicínu, nakolik pomůže v diagnostice a léčbě civilizačních chorob a kde naopak nenahradí zkušeného lékaře. Na tyto a mnohé další otázky…

Pekařová: Kardiologický pacient potřebuje vysoce erudovanou sestru

3. 6. 2024

Jak se za třicet let proměnila práce sestry v arytmologii? V čem to mají dnešní sestry těžší a v čem naopak snazší než předešlé generace? A co by se mělo změnit, aby sestry dokázaly naplnit svůj obrovský potenciál? O těchto tématech jsme…

Zdravotnictví

Software je zdravotnickým prostředkem, jakmile začne radit

13. 6. 2024

MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D., MBA, LL.M., lékař a právník, který působí jako manažer úseku strategického rozvoje produktů Stapro, má čerstvou zkušenost s náročným procesem certifikace klinického informačního systému jako…

Fórum: Jak zlepšit atraktivitu ČR pro klinická hodnocení?

12. 6. 2024

Z provádění klinických studií profitují zdravotničtí profesionálové, pacienti i celý systém. Česko je v tomto ohledu pod svým potenciálem. Proto se ptáme: Co by se mělo stát, aby se atraktivita ČR z pohledu klinického hodnocení zlepšila?

Od kamer k informacím: videodohled v moderním zdravotnictví

11. 6. 2024

Podobně jako v mnoha zemích po celém světě prochází zdravotnictví v České republice revolucí. Vzhledem k tak silným trendům, jako jsou digitalizace, osobní kontrola občanů nad svou zdravotní péčí a iniciativy zaměřené na pacienta, se v…

Komentáře

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se zapojit do péče o své pacienty v režimu 24/7/365.

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají vlastního. Na Zemi se objevily asi o 600 milionů let dřív než rostliny. Jeden z odhadů praví…

Fórum: Najdou pediatři shodu?

9. 4. 2024

Primární péče o děti není dobře dostupná a řešení se nerýsují. Zatímco nemocniční pediatři navrhují, aby se od soukromých pediatrů vymáhala povinnost účastnit se pohotovostí, ambulantní praktičtí dětští lékaři poukazují na množství…

Milé vedení AČMN, ruce pryč od primární péče

9. 4. 2024

Klíčem k efektivnímu fungování českého zdravotního systému je posílení primární péče. Co navrhuje AČMN ve své koncepci, by naopak znamenalo její erozi a destrukci. Je na čase síť nemocnic přizpůsobit moderní medicíně. Návrh přesouvat…

Speciály

Zemřela osobnost ošetřovatelství Anna Skalická

16. 2. 2024

„Ve věku nedožitých 73 let zemřela naše kolegyně a vážená osobnost České asociace sester, paní Bc. Anna Skalická,“ informovala o smutné události 13. února na sociálních sítích Česká asociace sester.