Přeskočit na obsah

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…

Medicína

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v období před stanovením samotné diagnózy.

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a FTN prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Jak říká, zejména v urologii u operací karcinomu…

Nové robotické centrum propojuje čtyři obory

28. 2. 2024

Unikátní multioborové chirurgické robotické centrum, které díky dotačnímu programu REACT-EU spustilo svůj provoz koncem minulého roku ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, poskytuje zdravotní péči na nejvyšší úrovni. Úspěšně se zde…

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o dětské pacienty? Tuto otázku položil odborníkům z řad dětské psychiatrie, psychologie,…

Zdravotnictví

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o dětské pacienty? Tuto otázku položil odborníkům z řad dětské psychiatrie, psychologie,…

SAS se obrátilo na poslance. „Situace je kritická“

26. 2. 2024

Sdružení ambulantních specialistů ČR se po premiérovi a vicepremiérech obrací i na poslance. Ambulantní specialisté považují situaci ve svém segmentu za kritickou a reakce představitelů vlády je neuklidnila.

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě nemocnic nevyhneme. Podle expertů by ale neměla být výsledkem koncentrace i základní péče do…

Komentáře

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají, někdy školenec jen tuší, kdo je jeho školitelem. Akreditaci získá i ta nemocnice, pro…

Hroboň: Nutnou síť by měla vytyčit studie

19. 1. 2024

Fórum MT se ptá na síť nemocnic akutní péče a její transformaci. I mimo minimální nutnou síť by se měly nemocnice na akutní péči podílet, postupně by se měly transformovat na nemocnice komunitního typu, píše pro Fórum MT MUDr. Pavel Hroboň…

Pavlovic: Péči je třeba stratifikovat. Systematicky

19. 1. 2024

Je důležité se vyhnout nekoordinovanému uzavírání nemocnic z důvodu nedostatku personálu. Fórum MT se ptá na síť nemocnic akutní péče a její transformaci. Odpovídá Bc. Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví.

Speciály

Diagnostiku a léčbu CHOPN musíme zahajovat co nejdříve

18. 12. 2023

Letošní 23. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a Slovenské pneumologické a ftizeologické spoločnosti SLS a XXXI. moravskoslezské pneumologické dny se konaly od 21. do 23. září v Brně. K tématům, kterým byla…