Přeskočit na obsah

Prevence a terapie srdečního selhání

23. 4. 2024

Srdeční selhání je heterogenní klinický syndrom různých etiologií, jehož diagnostika a léčba se v posledních letech značně posunula. „Vzhledem k…

Sir Michael Anthony Epstein (1921–2024)

22. 4. 2024

Sir Michael Anthony Epstein, patolog, který identifikoval první známý lidský onkogenní virus, zemřel 6. února ve věku 102 let. Jeho tým zkoumající…

Medicína

Změna klimatu ohrožuje zdraví. Co by lékaři měli vědět?

19. 4. 2024

Unikátní kurs seznámí lékaře s tím, jak přizpůsobit léčbu s ohledem na klimatickou změnu. Ta na české pacienty dopadá mimo jiné častějšími vlnami veder. Pacienti se také zajímají o možné následky chemického znečištění prostředí.

Zerlasiran uspěl ve studii fáze II u pacientů s vysokým Lp(a)

19. 4. 2024

Probíhající 36týdenní studie fáze II ALPACAR‑360 se zerlasiranem přinesla pozitivní výsledky. Studie zahrnula 178 subjektů s výchozími koncentracemi lipoproteinu(a) 125 nmol/l nebo vyššími a s vysokým rizikem aterosklerotického…

Nimotuzumab může být účinný u Ca pankreatu s wild‑type KRAS

18. 4. 2024

Mutace v genu KRAS, které jsou přítomny téměř u 90 procent karcinomů slinivky břišní, mohou zmírnit jakýkoli přínos látek cílených na EGFR. Výsledky nové randomizované, placebem kontrolované studie u pacientů s pokročilým karcinomem…

Zdravotnictví

Prevence a terapie srdečního selhání

23. 4. 2024

Srdeční selhání je heterogenní klinický syndrom různých etiologií, jehož diagnostika a léčba se v posledních letech značně posunula. „Vzhledem k častému výskytu řady komorbidit je péče o nemocné se srdečním selháním komplexní a do jisté…

Fórum: Jak se nemocnice popasovaly s limity přesčasů?

23. 4. 2024

Výpověďmi z přesčasové práce k 1. prosinci 2023 dosáhli nemocniční lékaři a lékařky toho, že jim nebyly od ledna 2024 zvýšeny přesčasy na dvojnásobek, jak hrozilo, a politici slíbili, že se budou jejich požadavky vážně zabývat.…

Komentáře

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se zapojit do péče o své pacienty v režimu 24/7/365.

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají vlastního. Na Zemi se objevily asi o 600 milionů let dřív než rostliny. Jeden z odhadů praví…

Fórum: Najdou pediatři shodu?

9. 4. 2024

Primární péče o děti není dobře dostupná a řešení se nerýsují. Zatímco nemocniční pediatři navrhují, aby se od soukromých pediatrů vymáhala povinnost účastnit se pohotovostí, ambulantní praktičtí dětští lékaři poukazují na množství…

Milé vedení AČMN, ruce pryč od primární péče

9. 4. 2024

Klíčem k efektivnímu fungování českého zdravotního systému je posílení primární péče. Co navrhuje AČMN ve své koncepci, by naopak znamenalo její erozi a destrukci. Je na čase síť nemocnic přizpůsobit moderní medicíně. Návrh přesouvat…

Speciály

Zemřela osobnost ošetřovatelství Anna Skalická

16. 2. 2024

„Ve věku nedožitých 73 let zemřela naše kolegyně a vážená osobnost České asociace sester, paní Bc. Anna Skalická,“ informovala o smutné události 13. února na sociálních sítích Česká asociace sester.