Přeskočit na obsah

VZP plánuje zanedbatelný schodek

7. 12. 2023

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny schválila svůj návrh zdravotně pojistného plánu na rok 2024, už poněkolikáté plánuje schodek.

Medicína

Rhabdomyolýza po použití rosuvastatinu 40 mg

6. 12. 2023

V krátkém článku založeném na údajích z hongkongského toxikologického informačního centra se autoři snaží varovat poskytovatele zdravotní péče před užíváním rosuvastatinu 40 mg u asijských pacientů.

Životní spokojenost je dovednost, kterou je potřeba se učit

4. 12. 2023

Oblast mindfulness a péče o sebe sama je tématem, kterému zdravotníci v lékařských i nelékařských profesích věnují stále větší pozornost. Nejinak tomu bylo i na letošních Brněnských onkologických dnech, kde byl již tradičně o tyto…

Význam zdravého životního stylu u onkologických pacientů

4. 12. 2023

Obecně je známo, že k pozitivnímu ovlivnění našeho zdraví patří zdravá strava, eliminace škodlivých návyků, jako je kouření nebo nadměrná konzumace alkoholu, a pohybová aktivita. Na co se v těchto oblastech zaměřit u onkologicky nemocných…

Zdravotnictví

VZP plánuje zanedbatelný schodek

7. 12. 2023

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny schválila svůj návrh zdravotně pojistného plánu na rok 2024, už poněkolikáté plánuje schodek.

Výuka o duševním zdraví posílí prevenci

6. 12. 2023

Předmět Výchova ke zdraví by mohl být rozšířen o kapitoly týkající se zlepšení gramotnosti v oblasti duševního zdraví. Podle dřívějších mezinárodních dat se jedno ze sedmi dětí a dospívajících potýká s psychickými problémy. Recentní…

Komentáře

Omluvit se

1. 12. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V omluvě přiznáváme, že jsme se dopustili chyby, přebíráme za ni odpovědnost, vyjadřujeme…

Odliv

24. 11. 2023

Racionalita, unikátní a největší výtvor řecké antické filosofie a jejích pokračovatelů, je namáhavá. Natož moderní vědecké myšlení, které, dejme tomu, a jde jen o věc dohody, můžeme počítat od doby Galilea Galileiho (1564–1642). Ani René…

Není vše ztraceno

20. 10. 2023

Stárnutí a stáří nemá dobrou pověst, i když jsme docela zdraví a hmotně zajištění. Epizodická paměť, která zaznamenává osobní události, je ve stáří nepřesná, pracuje pomaleji, bez ohledu na to, že často máme opačný pocit. Hůře si…

Speciály

Očkování proti pneumokokům

24. 10. 2023

Onemocnění vyvolaná pneumokoky patří k častým onemocněním postihujícím především respirační trakt, ale pneumokoky mohou být vyvolavateli závažných infekcí i mimo něj. Onemocnění jimi vyvolaná mohou probíhat relativně mírně pod obrazem…

Diagnostiku a léčbu CHOPN musíme zahajovat co nejdříve

9. 10. 2023

Letošní 23. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a Slovenské pneumologické a ftizeologické spoločnosti SLS a XXXI. moravskoslezské pneumologické dny se konaly od 21. do 23. září v Brně. K tématům, kterým byla…