Přeskočit na obsah

Lékařky a vědkyně, které to nevzdaly

29. 3. 2023

Ženy v medicíně i v akademickém prostředí narážejí při své profesní dráze na některé překážky, kterým jejich mužští kolegové čelit nemusejí. O jejich…

Medicína

Nové indikace terapie CAR T v hematoonkologii

23. 3. 2023

Terapie CAR‑T je novou, průlomovou možností léčby hematologických malignit, jejíž indikace se stále rozšiřují. Na lednových 23. pražských hematologických dnech byly představeny registrační studie, které změnily klinickou praxi v druhé…

Zdravotnictví

Lékařky a vědkyně, které to nevzdaly

29. 3. 2023

Ženy v medicíně i v akademickém prostředí narážejí při své profesní dráze na některé překážky, kterým jejich mužští kolegové čelit nemusejí. O jejich překonávání, o úspěšných ženách, ale i o ztrátě talentů kvůli těmto překážkám se mluvilo…

UNICEF podporuje primární péči v ČR nejen pro uprchlíky

29. 3. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Dětským fondem OSN (UNICEF) realizuje program podpory primární péče pro děti a dorost. Cílem je navýšení kapacit primární péče až o 12 000 ukrajinských i českých dětí. Finanční podporu z fondu…

Pojišťovny navrhly koncepci udržitelného zdravotnictví

28. 3. 2023

Demografie si žádá víc než jen postupné kosmetické změny systému zdravotnictví, usoudily zdravotní pojišťovny a přicházejí s návrhem komplexních změn systému. Zahájily k němu diskusi, pak jej předloží politikům.

Přeshraniční eRecept: Česko drží tempo s čelem pelotonu

28. 3. 2023

V létě zřejmě půjde poslat eRecept do sedmi zemí Evropské unie. Zároveň si pacienti z těchto zemí budou moci vyzvednout eRecept od svého „domovského“ lékaře v některých českých lékárnách. Projekt přeshraničního eReceptu se zpozdil, ale…

Komentáře

Jen když se nás bojí

3. 3. 2023

Uvedu jen část slov vyjadřujících ohrožení, která se v současnosti objevují ve všech sdělovacích prostředcích:

Fanatici

17. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidí je závislých na internetové pornografii, ta tvoří asi 15 procent internetového provozu, jedno až šest…

Farmaceut je největším odborníkem na léčiva

12. 1. 2023

Lékárníci mají stejně jako lékaři doktorský titul, skládají atestační zkoušky a celoživotně se vzdělávají. Mohou být kompetentní poskytovat řadu služeb, které dosud nedělají nebo jim nejsou hrazeny. Už dávno nejsme ve 20. století. Nouzová…

Dvořáček: Situace s nedostatkem antibiotik je vážná 

9. 1. 2023

Každé pondělí pošle ministerstvo zdravotnictví lékařům informaci, jaká antibiotika mají jejich pacienti šanci v lékárnách sehnat, říká náměstek Jakub Dvořáček. Potíže mohou trvat další měsíce, možná roky.

Efekt krále Midáse

3. 1. 2023

Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. – 18 n. l.) ve sbírce Proměny, shrnující antickou mytologii, vypráví, jak dopadla prosba krále Midáse:

Speciály

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.

Hypogamaglobulinemie a vážné infekce

11. 10. 2022

Klinicky relevantní je otázka závažnosti hypogamaglobulinemie u pacientů léčených ocrelizumabem, protože mechanismus jeho působení spočívá v depleci většiny stadií B lymfocytů. Přirozeným důsledkem je tedy snížená produkce imunoglobulinů. …

RS centrum Ostrava

11. 10. 2022

RS centrum ve FN Ostrava kromě základních běžných činností týkajících se managementu imunomodulační léčby a dalších běžných činností velmi úzce spolupracuje na rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).