Přeskočit na obsah

Medicína

Zerlasiran uspěl ve studii fáze II u pacientů s vysokým Lp(a)

19. 4. 2024

Probíhající 36týdenní studie fáze II ALPACAR‑360 se zerlasiranem přinesla pozitivní výsledky. Studie zahrnula 178 subjektů s výchozími koncentracemi lipoproteinu(a) 125 nmol/l nebo vyššími a s vysokým rizikem aterosklerotického…

Americká opioidní krize má původ v Číně

18. 4. 2024

Americký portál Statista.com zveřejnil 16. dubna 2024 zprávu o výsledcích vyšetřování zvláštního výboru Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických týkající se role Čínské komunistické strany v americké fentanylové krizi. Zatímco již…

Nimotuzumab může být účinný u Ca pankreatu s wild‑type KRAS

18. 4. 2024

Mutace v genu KRAS, které jsou přítomny téměř u 90 procent karcinomů slinivky břišní, mohou zmírnit jakýkoli přínos látek cílených na EGFR. Výsledky nové randomizované, placebem kontrolované studie u pacientů s pokročilým karcinomem…

Atogepant pro léčbu refrakterní epizodické migrény

17. 4. 2024

V multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii byl atogepant, perorální vysokoafinitní antagonista receptoru CGRP, zkoumán jako preventivní léčba epizodické migrény (definované jako bolest hlavy trvající…

Zdravotnictví

Zlepšeme spolupráci praktiků s psychology a psychoterapeuty

17. 4. 2024

Současný nedostatek dětských psychiatrů navíc komplikuje i to, že nedostupní jsou i psychologové a o psychoterapeutech se mnohdy neví. Ke zlepšení situace může přispět pochopení rozdílů mezi  prací psychologa a psychoterapeuta a navázání…

Favoritní drogy HHC a kratom devastují dětský organismus

15. 4. 2024

Vlna nových návykových látek a otrav běžnými léky mezi dětmi a adolescenty zasáhla Česko. V posledních dvou letech se zásadně zvýšily počty intoxikací léky v kombinaci s návykovými látkami a alkoholem u mladistvých ve věku 12 až 18 let.…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají vlastního. Na Zemi se objevily asi o 600 milionů let dřív než rostliny. Jeden z odhadů praví…

Komentáře

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají vlastního. Na Zemi se objevily asi o 600 milionů let dřív než rostliny. Jeden z odhadů praví…

Fórum: Najdou pediatři shodu?

9. 4. 2024

Primární péče o děti není dobře dostupná a řešení se nerýsují. Zatímco nemocniční pediatři navrhují, aby se od soukromých pediatrů vymáhala povinnost účastnit se pohotovostí, ambulantní praktičtí dětští lékaři poukazují na množství…

Milé vedení AČMN, ruce pryč od primární péče

9. 4. 2024

Klíčem k efektivnímu fungování českého zdravotního systému je posílení primární péče. Co navrhuje AČMN ve své koncepci, by naopak znamenalo její erozi a destrukci. Je na čase síť nemocnic přizpůsobit moderní medicíně. Návrh přesouvat…

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají, někdy školenec jen tuší, kdo je jeho školitelem. Akreditaci získá i ta nemocnice, pro…

Speciály

Zemřela osobnost ošetřovatelství Anna Skalická

16. 2. 2024

„Ve věku nedožitých 73 let zemřela naše kolegyně a vážená osobnost České asociace sester, paní Bc. Anna Skalická,“ informovala o smutné události 13. února na sociálních sítích Česká asociace sester.