Přeskočit na obsah

Medicína

Péče o nutrici nesmí končit s pobytem na JIP

17. 3. 2023

Pacienti na jednotkách intenzivní péče ztrácejí už od prvních dní zásadní množství svalové hmoty. Organismus při vážném inzultu přechází do katabolismu, kdy není schopen utilizovat tukové zásoby a hlavním zdrojem energie se stávají jindy…

Screening karcinomu prostaty nabírá pevnější obrysy

16. 3. 2023

V listopadu uspořádalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s MZ ČR konferenci PROSTAFORUM, kde čeští i zahraniční odborníci debatovali nad tím, jak nastavit organizovaný program časného záchytu karcinomu prostaty. Vědecké…

Zdravotnictví

Nefrologie dnes již zdaleka není jen dialýza a transplantace

21. 3. 2023

S přibývajícími moderními léky se nejen zásadně mění možnosti léčby pacientů s onemocněním ledvin, ale přeměňuje se i celková struktura nefrologie jako oboru. O některých z aktuálních problémů jsme si u příležitosti Světového dne ledvin…

Komentáře

Jen když se nás bojí

3. 3. 2023

Uvedu jen část slov vyjadřujících ohrožení, která se v současnosti objevují ve všech sdělovacích prostředcích:

Fanatici

17. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidí je závislých na internetové pornografii, ta tvoří asi 15 procent internetového provozu, jedno až šest…

Farmaceut je největším odborníkem na léčiva

12. 1. 2023

Lékárníci mají stejně jako lékaři doktorský titul, skládají atestační zkoušky a celoživotně se vzdělávají. Mohou být kompetentní poskytovat řadu služeb, které dosud nedělají nebo jim nejsou hrazeny. Už dávno nejsme ve 20. století. Nouzová…

Dvořáček: Situace s nedostatkem antibiotik je vážná 

9. 1. 2023

Každé pondělí pošle ministerstvo zdravotnictví lékařům informaci, jaká antibiotika mají jejich pacienti šanci v lékárnách sehnat, říká náměstek Jakub Dvořáček. Potíže mohou trvat další měsíce, možná roky.

Speciály

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.

Hypogamaglobulinemie a vážné infekce

11. 10. 2022

Klinicky relevantní je otázka závažnosti hypogamaglobulinemie u pacientů léčených ocrelizumabem, protože mechanismus jeho působení spočívá v depleci většiny stadií B lymfocytů. Přirozeným důsledkem je tedy snížená produkce imunoglobulinů. …

RS centrum Ostrava

11. 10. 2022

RS centrum ve FN Ostrava kromě základních běžných činností týkajících se managementu imunomodulační léčby a dalších běžných činností velmi úzce spolupracuje na rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).