Přeskočit na obsah

Medicína

Unikátní monografie Scapular Fractures má hned několik prvenství

25. 11. 2022

Na podzim loňského roku se česká a vlastně i světová literatura dočkala vůbec první monografie, ve které byla komplexně zpracována problematika zlomenin lopatky. Její autoři si tehdy mimo jiné přáli, aby se „do roka a do dne“ podařilo…

Lepší management osteoporózy už od roku 2023?

21. 11. 2022

V České republice trpí osteoporózou 500 000 až 750 000 obyvatel a každá druhá žena a každý pátý muž ve věku nad 50 let utrpí osteoporotickou zlomeninu. To samo o sobě je alarmující. Ještě horší je ale fakt, že navzdory celkově kvalitní…

Nová doporučení pro ochranu sportovců

14. 11. 2022

Až 80 procent sportovců, kteří náhle zemřou, nemělo žádné příznaky nebo rodinnou anamnézu srdečního onemocnění. Doporučení, jak používat genové testování k prevenci náhlé srdeční smrti u sportovců a umožnění bezpečného cvičení, byla…

Zdravotnictví

Sjezd ČLK. Lékaři varují před snižováním kvality péče

29. 11. 2022

Parametry úhradové vyhlášky podle České lékařské komory nestačí k pokrytí zvýšených nákladů způsobených inflací a ohrožují kvalitu i dostupnost péče. Delegáti 36. sjezdu České lékařské komory se zabývali také možností navýšení poplatku za…

Komentáře

Deepfake

18. 11. 2022

Deepfake, spojení slov deep (hluboký) a fake (podvržená informace), je souhrnný pojem pro vytváření, manipulaci a modifikaci dat automatizovanými…

Utáhnout na vařené nudli

11. 11. 2022

Jakmile po něčem pátráte na internetu, vyhledavač nabídne odpovědi. Obvykle jich bývá víc a jsou v nějakém pořadí. Většina lidí je prohlíží v tom pořadí, v jakém se objevily, tedy shora dolů. Pohled nejprve upřou na výsledky, které jsou na…

Gombe

16. 9. 2022

Že se lidé podobají šimpanzům, je známo dlouho. Charles Darwin (1809–1882) vyvolal představou blízkého vývojového vztahu opic včetně lidoopů a lidí ve viktoriánské společnosti skandál. Patrně městská legenda vypráví, že se o tom dozvěděla…

Dvojí evoluce

25. 8. 2022

Biologická evoluce je vědecký fakt. Evoluční teorie jsou jeho výklad. Kulturní evoluce je rovněž vědecký fakt. Má větší počet teoretických výkladů než biologická evoluce.

Speciály

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.

Hypogamaglobulinemie a vážné infekce

11. 10. 2022

Klinicky relevantní je otázka závažnosti hypogamaglobulinemie u pacientů léčených ocrelizumabem, protože mechanismus jeho působení spočívá v depleci většiny stadií B lymfocytů. Přirozeným důsledkem je tedy snížená produkce imunoglobulinů. …

RS centrum Ostrava

11. 10. 2022

RS centrum ve FN Ostrava kromě základních běžných činností týkajících se managementu imunomodulační léčby a dalších běžných činností velmi úzce spolupracuje na rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS).

Pod patronací IKEM se uskuteční běh pro NF České srdce

26. 4. 2022

Charitativní závod Proběhni.se, který se koná 30. dubna v Kunratickém lese, je spojený se zdravotnickým městečkem. Běžci si v něm mohou mimo jiné nechat změřit krevní tlak a dozvědět se více o prevenci kouření. Celý výtěžek ze startovného…