Přeskočit na obsah

Podmínky užití

Poslední změna: 20. 3. 2023

 Úvodní ustanovení  
Odborný obsah Webu
 
Chráněná práva
Celý obsah Webu, včetně textů, obrázků, grafiky, audio a video souborů je, není-li výslovně uvedeno jinak, majetkem Medical Tribune.
Veškerý obsah Webu je chráněný autorským právem a lze jej používat pouze pro soukromé účely, nikoliv pro veřejné či komerční účely (ke stahování, reprodukci, atd.). Jakékoliv jiné užití, než pro soukromé účely podléhá výslovnému písemnému souhlasu Medical Tribune.
Změny, překlady nebo jiné úpravy či zpracovávání obsahu jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem Medical Tribune.
Neoprávněné používání či zneužívání veškerých registrovaných ochranných známek Medical Tribune a případně třetích osob není povoleno.
Textové, fotografické a video materiály zpřístupněné výslovně za účelem stahování lze bezplatně používat pouze pro redakční účely, případně jiné účely uvedené u daného dokumentu. U fotografických materiálů musí být při takovém redakčním použití nebo reprodukci uveden "Medical Tribune" jako zdroj.
Medical Tribune upozorňuje, že porušení chráněných práv, jako například autorského práva nebo jiných ochranných práv může vést k občanskoprávnímu nebo trestnímu řízení.
Osobní údaje, cookies a jiné právní dokumenty