Přeskočit na obsah

Autoři

Redakce a spolupracovníci Medical Tribune a tribune.cz.

šéfredaktorka

Lucie Ondřichová

Lucie Ondřichová

redakce

Felipe Kut Citores

Felipe Kut Citores

Zdenka Kolářová

Zdenka Kolářová

Adéla Čabanová

Adéla Čabanová

Klára Procházková

Kristýna Čillíková

Kristýna Čillíková

externí spolupracovnice

Jana Tlapáková

Jana Tlapáková

Zuzana Preusslerová

MUDr. Marta Šimůnková

MUDr. Marta Šimůnková

Naděžda Myslivcová

externí spolupracovník

Martin Ježek

další autoři

MUDr. František Koukolík, DrSc

MUDr. Dana Michalská, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

MUDr. Marie Přecechtělová

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

MUDr. Tomáš Kopal

MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

MUDr. David Solil

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D., MHA

MUDr. Tomáš Tichý

MUDr. Lukáš Horčička, Ph.D.

MUDr. Marek Štefan, MBA

doc. Dr. rer. nat. Aleš Tichopád, Ph.D.

Komentář Prim. MUDr. Petr Machek

PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D., MBA

MUDr. Jaroslav Veselý

externí autoři Medicíny po promoci

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

MUDr. Jan Vachek

MUDr. Radek Ampapa

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.