Přeskočit na obsah

ANKETA - Jaké pocity a nové poznatky si odnášíte z letošního kongresu ČSARIM? Co je vaše „take home message“?

 

  • Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA,

 

předseda ČSARIM

Moje největší potěšení a to, co si z kongresu odnesu, je velký zájem o témata, která až dosud byla zastíněna tématy úzce odbornými. Otázky vzdělávání, profesionality, otázka tzv. měkkých komunikačních dovedností se dostávají do popředí zájmů anesteziologů a intenzivistů a ukazují, že náš obor roste. Tyto potřeby naznačují, že ty základní otázky jsou do jisté míry řešeny a objevují se otázky nové.

 

 

  • MUDr. Lukáš Rokos,

 

Oblastní nemocnice Kladno

Vezmu‑li to z obecné roviny, snažím se zde co nejvíce poznat, jak postupují jinde. Je to příležitost, abychom se inspirovali návody někoho jiného, možná vzdělanějšího v oboru, a abychom se nesoustředili jen na svá pracoviště. Konkrétně mne velmi zaujala např. neopiátová analgezie a anestezie, což je zatím asi nedoceněné téma, které ale do budoucna bude určitě velice rozvíjené.

 

 

  • Doc. MUDr. Jarmila Drábková,

 

členka výboru ČSARIM

Kongres představuje důkaz, jak košatý, interdisciplinární a multidisciplinární je náš obor. Má lékaře, sestry, nelékařské pracovníky, fyzioterapeuty a další, všichni jsou zde zastoupeni a každý do toho něco přidá. Jde o obor, který je závislý na technice a o té se tu hodně mluví. Znovu však začínáme chápat, že měkké schopnosti a dovednosti vzájemných vztahů a vztahů k pacientům jsou nesmírně důležité. Kongres využívá všechny metody, jak nám tyto informace zprostředkovat i jak je my máme dál prezentovat všem, od laiků až po kolegy, kteří zůstali doma pracovat za nás.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…