Přeskočit na obsah

ANO: Odsune-li se povinný eRecept o dva roky, spadne zase pod stůl

„Pokud to dnes odložíme o dva roky, tak projekt zase spadne pod stůl,“ řekl Vojtěch v Otázkách Václava Moravce na ČT v neděli 19. listopadu.

Zákonem č. 378/2007 Sb. odstartoval eRecept jako dobrovolný, povinnost se opakovaně odkládala. Na 1.1.2018 už ministerstvo zdravotnictví trvá. Povinnost kritizují lékaři i lékárníci, eRecept je podle nich nepřipravený polotovar a postrádá důležitou funkcionalitu, lékový

záznam pacienta. Sjezd ČLK vyzval 12. listopadu novou Poslaneckou sněmovnu, aby hned na první schůzi projednala odklad povinnosti eReceptu a využila k tomu institutu legislativní nouze. Podle Vojtěcha se ale má tento institut využívat jen v případě ohrožení bezpečnosti státu. „Má to být skutečně výjimka, to si myslím, že není na místě v případě elektronických receptů,“ řekl.

S povinností podle něj musejí počítat všichni zdravotničtí pracovníci i veřejnost. „Jak je dnes zákon nastaven od 1.1. povinnost, s tím už podle mého názoru v rámci legislativních lhůt nelze příliš dělat,“ řekl. Principiálně je podle Vojtěcha eRecept cesta správným směrem.

„Na druhou stranu, nejsem advokátem SÚKL ani ministerstva zdravotnictví. Udělala se celá řada chyb. Když se podíváme na obrovské náklady, na otázku autorských práv, vede se soudní spor mezi SÚKL a společností, která eRecept vytvářela, tak to je bezesporu něco, co je kritizovatelné. A já si osobně myslím, že náběh elektronického receptu by neměl být tak, že od 1.1. budou dávány sankce za to, že není eRecept předepisován. Měla by tam být toleranční doba, možná šest měsíců, aby elektronický recept naběhl,“ řekl.

V diskusi s Vojtěchem připomněl prezident ČLK MUDr. Milan Kubek, že loni v listopadu vláda přijala usnesení o implementaci eReceptů, v němž jednoznačně říká, že systém je nepřipravený. Nepřináší přidanou hodnotu, nebude existovat lékový záznam, protože není prováděcí legislativa. „Vláda se usnesla, že bude nabíhat postupně, spustí se od ledna v pilotním projektu v celé robustnosti, aby se ukázalo, jestli systém zkolabuje či nikoli a s jakým zatížením zkolabuje. Vláda počítala, že povinný bude od roku 2020, a toto usnesení nezměnila,“ řekl Kubek s tím, že končící ministr JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA trváním na datu povinnosti 1.1.2018 nedodržuje usnesení vlády. Ministr už dříve uvedl, že systém může být spuštěn, protože předpoklady, jež vláda v usnesení uvedla, byly splněny.

V Senátu je nyní novela, která povinnost eReceptu odkládá o dva roky. Odložení lze podle prezidenta České lékárnické komory PharmDr. Lubomíra Chudoby provést také novelou zákona o léčivech, což by se dalo stihnout do února. První dva měsíce roku 2018 pak by se lékařům tolerovalo, že elektronické recepty nepíšou. Ředitel SÚKL PharmDr. Zdeněk Blahuta už dřív uvedl, že v prvních zhruba třech měsících nebudou lékařům ukládány sankce za to, když eRecept nenapíšou. Nesmí to ale být záměrné ignorování zákonné povinnosti, za to může být uložena sankce až dva miliony korun.

Vojtěch nepovažuje za právně čisté, aby se povinnost platná od 1.1. zpětně rušila. Řekl, že SÚKL podle platného zákona může udělovat sankce v rozmezí od nuly do 2 milionů korun. „Nemusí dávat ze začátku sankci, může dát pouze upozornění, metodickou podporu, může to být možná i déle než šest měsíců, to záleží na SÚKL. Ministerstvo zdravotnictví by mělo dohlédnout, aby sankce nebyly udělovány. Je nesmysl, aby se ze začátku udělovaly sankce. Všichni se s tím budou nějakým způsobem učit,“ řekl.

Ze zhruba 70 milionů receptů za rok je necelých deset procent elektronických. Malé rozšíření eReceptů je podle SÚKL způsobeno tím, že nejsou povinné. Lékaři ale chtějí zachovat dvojkolejnost, pacienti by měli mít právo zvolit klasický papírový recept. Problém vidí i v tom, že celé území není pokryto vysokorychlostním internetem, obávají se výpadku internetu a spojení s centrálním úložištěm. Požadují dostatečné zátěžové testy, a především trvají na tom, že musí být funkční lékový záznam, bez této funkcionality eRecept nic neušetří.

„Nebudeme si zastírat, že MZ a SÚKL zaspaly. To, že dnes nemá elektronický recept lékový záznam pacienta, aby nástroj sloužil k odhalení lékových interakcí, duplicit, to je problém,“ potvrdil Vojtěch. Na lékové interakce v ČR zemře ročně cca 230 pacientů. Dějí se také chyby v preskripci, eRecept by rovněž měl upozorňovat na závady v jakosti léčiv. „Funkcionality by se měly přidávat postupně, je to otázka změny legislativy, myslím si, že se to dá zvládnout v příštím roce, pokud skutečně začneme pracovat, minimálně lékový záznam může být v legislativě zakotven tak, aby například od 1.1. 2019 fungoval,“ řekl.

Podle prezidenta Kubka by se ANO, které svůj program postavilo na boji proti korupci, mělo začít zajímat o to, kam zmizelo 300 milionů korun, které za vývoj eReceptu byly doposud vydány. ČLK chystá trestní oznámení na neznámého pachatele, aby vše vyšetřila policie.

Vojtěch odmítl, že by se ANO o financování eReceptu nezajímalo. Žádalo vysvětlení na zdravotním výboru od ministra i ředitele SÚKL. „Stala se celá řada chyb z hlediska toho, jak se nastavily smluvní vztahy se společností a kolik to stálo. Souhlasím, že by se to mělo prošetřit,“ řekl. Financováním eReceptu se zabýval Nejvyšší kontrolní úřad, do roku 2016 stál systém 318 milionů korun, teď ho SÚKL vysoutěžil za 14 milionů na čtyři roky. „Někdo by měl vysvětlit, čím je rozdíl dán, s tím souhlasím,“ řekl.

V diskusi došlo i na EET, tuto povinnost lékaři také kritizují. Vojtěch ovšem soudí, že s EET lékaři víceméně počítají. „V rámci programu hnutí ANO jsme měli ustanovení, že bychom byli ochotni diskutovat o vyjmutí fyzických osob s obratem do 500.000 korun ročně, které platí paušální daň. Na druhou stranu vyjmout všechny lékaře není asi úplně na místě,“ řekl s odkazem na zubaře, kteří mají drtivou část příjmů v hotovosti. Naproti tomu praktičtí lékaři mají příjem v hotovosti minimální, u nich by se dalo o zrušení povinnosti uvažovat. U lůžkové péče ale zrušení EET na místě není.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Naši bližní peněžní

3. 12. 2021

Peníze jsou cokoli, co je prostředkem směny, nositelem hodnoty a účetní jednotkou. Penězi byly kousky bronzu, drahých kovů, perly, sůl, mušličky…