Přeskočit na obsah

Antidepresiva v prenatálním období a riziko epilepsie v dětství

Sedmičlenný tým specialistů (v čele Yanyan Mao) z různých oddělení univerzitních a výzkumných pracovišť v Číně (Šanghaj) a Dánsku (Aarhus) zkoumal, jak prenatálně použitá antidepresiva ovlivní riziko epilepsie v dětství. Výsledky studie v podobě originálního sdělení publikoval odborný časopis Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Cílem studie bylo posoudit spojitost mezi prenatálním podáním antidepresiv a rizikem epilepsie v dětství. Autoři přitom vzali v úvahu depresi matky.

Autoři provedli kohortovou studii založenou na populaci zahrnující všechny dánské živě narozené děti z období let 1997–2008 (n = 734 237). Informace o antidepresivní léčbě a diagnóze deprese a epilepsie byly získány z dánských národních registrů. Exponovaná skupina sestávala z dětí matek, které užívaly antidepresiva v období od 30 dní před těhotenstvím až do data porodu. Referenční skupina obsahovala děti matek, které neužívaly antidepresiva šest měsíců před těhotenstvím do porodu. Autoři hodnotili poměry rizika (HR – hazard ratio) epilepsie a 95% intervaly spolehlivosti (CI – confidence intervals) použitím poměrných rizikových modelů podle Coxe.

Autoři zjistili 12 438 (1,7 %) dětí vystavených antidepresivům během těhotenství a 5 829 (0,8 %) dětí s diagnózou epilepsie v době sledování (průměrně 6,7 roku). Děti vystavené antidepresivům během těhotenství měly o 27 procent vyšší riziko epilepsie (HR = 1,27; 95% CI 1,05–1,54) než děti v referenční skupině. Odhad této spojitosti byl 1,71 (95% CI 1,10–2,66), jestliže matky dětí také měly nemocniční diagnózu deprese šest měsíců před těhotenstvím nebo během těhotenství, a 1,14 (95% CI 0,91–1,43), jestliže tuto diagnózu neměly. Děti matek, které užívaly antidepresiva dva až šest měsíců před těhotenstvím (ale ne během těhotenství), měly též zvýšené riziko epilepsie (HR = 1,36; 95% CI 1,07–1,73).

Podle závěrečného konstatování autorů užívání antidepresiv během těhotenství bylo spojeno s vyšším rizikem epilepsie mezi dětmi, jejichž matky měly také nemocniční diagnózu deprese během těhotenství.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…