Přeskočit na obsah

Antidepresiva v prenatálním období a riziko epilepsie v dětství

Sedmičlenný tým specialistů (v čele Yanyan Mao) z různých oddělení univerzitních a výzkumných pracovišť v Číně (Šanghaj) a Dánsku (Aarhus) zkoumal, jak prenatálně použitá antidepresiva ovlivní riziko epilepsie v dětství. Výsledky studie v podobě originálního sdělení publikoval odborný časopis Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Cílem studie bylo posoudit spojitost mezi prenatálním podáním antidepresiv a rizikem epilepsie v dětství. Autoři přitom vzali v úvahu depresi matky.

Autoři provedli kohortovou studii založenou na populaci zahrnující všechny dánské živě narozené děti z období let 1997–2008 (n = 734 237). Informace o antidepresivní léčbě a diagnóze deprese a epilepsie byly získány z dánských národních registrů. Exponovaná skupina sestávala z dětí matek, které užívaly antidepresiva v období od 30 dní před těhotenstvím až do data porodu. Referenční skupina obsahovala děti matek, které neužívaly antidepresiva šest měsíců před těhotenstvím do porodu. Autoři hodnotili poměry rizika (HR – hazard ratio) epilepsie a 95% intervaly spolehlivosti (CI – confidence intervals) použitím poměrných rizikových modelů podle Coxe.

Autoři zjistili 12 438 (1,7 %) dětí vystavených antidepresivům během těhotenství a 5 829 (0,8 %) dětí s diagnózou epilepsie v době sledování (průměrně 6,7 roku). Děti vystavené antidepresivům během těhotenství měly o 27 procent vyšší riziko epilepsie (HR = 1,27; 95% CI 1,05–1,54) než děti v referenční skupině. Odhad této spojitosti byl 1,71 (95% CI 1,10–2,66), jestliže matky dětí také měly nemocniční diagnózu deprese šest měsíců před těhotenstvím nebo během těhotenství, a 1,14 (95% CI 0,91–1,43), jestliže tuto diagnózu neměly. Děti matek, které užívaly antidepresiva dva až šest měsíců před těhotenstvím (ale ne během těhotenství), měly též zvýšené riziko epilepsie (HR = 1,36; 95% CI 1,07–1,73).

Podle závěrečného konstatování autorů užívání antidepresiv během těhotenství bylo spojeno s vyšším rizikem epilepsie mezi dětmi, jejichž matky měly také nemocniční diagnózu deprese během těhotenství.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené