Přeskočit na obsah

Antihypertenziva působí na kognitivní funkce starších pacientů

Čtyřčlenný tým specialistů ze Slovinska a Velké Británie (univerzitní a nemocniční pracoviště Ormoz, Lublaň a Londýn) zkoumal účinky různých skupin antihypertenziv na kognitivní funkce u starších pacientů. Jejich systematický přehled publikoval odborný časopis European Psychiatry.

Chronická hypertenze bývá spojena se zvýšeným rizikem poklesu kognitivních funkcí. Ačkoli spojení mezi hypertenzí a úbytkem kognitivních funkcí bylo potvrzeno, je málo důkazů podporovaných systematickými přehledy. Hlavním cílem tohoto přehledu bylo porovnat různé skupiny antihypertenziv s ohledem na jejich účinnost na kognitivní funkce u starších pacientů bez stanovené demence.

K nalezení randomizovaných kontrolovaných klinických studií zkoumajících vliv různých antihypertenziv na kognitivní funkce u starších pacientů bez demence bylo použito systematické prohledání dvou databází (MEDLINE a Embase) až do ledna 2017. Do tohoto přehledu byly zahrnuty blokátory receptoru AT1 pro angiotensin II (ARB), inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI), betablokátory (BB), diuretika a blokátory kalciových kanálů (BKK).

Systematickým prohledáním databází bylo zjištěno 358 studií. Autoři posoudili 31 studií a 15 z nich bylo zahrnuto do tohoto přehledu. Většina studií referovala o zlepšení v epizodické paměti u pacientů, kteří byli léčeni pomocí ARB proti placebu nebo jiným typům antihypertenziv. Žádná studie neprokázala zlepšení v kognitivní funkci u pacientů, kteří dostávali diuretika, BB nebo BKK.

Podle konstatování autorů jejich přehled poukazuje na to, že ARB mohou zlepšit kognitivní funkce u starších pacientů, zejména epizodickou paměť. Nezdálo se, že by ACEI, diuretika, BB a BKK zlepšovaly kognitivní funkce u starších pacientů, ale ve snižování krevního tlaku byly podobně účinné jako ARB.

Zdroj: Stuhec M, Keuschler J, Serra‑Mestres J et al. Effects of different antihypertensive medication groups on cognitive function in older patients: A systematic review. Eur Psychiatry. 2017;46:1–15.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené