Přeskočit na obsah

Antivirotikum Paxlovid lze předepisovat na recept

Perorální antivirotikum Paxlovid, určené pro léčbu pacientů s rizikem progrese do závažné formy onemocnění covid‑19, je možné od 1. ledna 2023 předepsat na recept, resp. eRecept.

Pacienti si tak nově mohou tento léčivý přípravek předepsaný praktickým lékařem, ambulantním specialistou či lékařem v nemocnici vyzvednout v běžné síti lékáren. Formou opatření obecné povahy o tom rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Léčivý přípravek Paxlovid je hrazen z veřejného zdravotního pojištění u dospělých pacientů s prokázaným mírným a středně těžkým průběhem onemocnění covid‑19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění s potřebou hospitalizace, a to včetně osob dříve očkovaných proti tomuto onemocnění, pokud pacient splňuje následující kritéria:

  • pozitivita testu na SARS‑CoV‑2 (antigenní či PCR),
  • do pěti dnů od nástupu příznaků covidu‑19,
  • klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid‑19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid‑19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby),
  • klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid‑19,
  • dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá.

Rozhodnutí o vydání opatření obecné povahy ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR umožní zvýšit dostupnost léčivého přípravku Paxlovid. Doposud bylo možné předepsat toto antivirotikum pouze na žádanku a dostupný byl pouze v nemocničních lékárnách. Od 1. ledna 2023 je možná preskripce na recept a vyzvednutí přípravku v běžné síti lékáren.

„Vzhledem k aktuálnímu přetrvávajícímu výskytu onemocnění covid‑19, způsobeného koronavirem SARS‑CoV‑2, s možnými významnými negativními dopady na veřejné zdraví, bylo ministerstvem zdravotnictví, s přihlédnutím k velké variabilitě viru, vyhodnoceno jako nezbytné i nadále zajistit dostupnou léčbu pro rizikové pacienty. Léčivý přípravek Paxlovid je významný z hlediska ochrany veřejného zdraví, neboť je antivirotikem používaným při léčbě vysoce infekčního virového onemocnění, které má potenciál omezit fungování celé společnosti,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR v odůvodnění předmětného opatření obecné povahy.

Sdílejte článek

Doporučené

Zaujalo nás

24. 6. 2024

Bulka v prsu v průběhu těhotenství může být karcinomem Zkušenosti mladých žen, které si v graviditě nebo při laktaci nahmataly v prsu bulku, mnohdy…