Přeskočit na obsah

Apixaban v prevenci iktu

Časopis Current Cardiology Rewiews uveřejnil souhrn dat, která svědčí o tom, že přímo působící perorální antikoagulancia účinně brání rozvoji iktů při fibrilaci síní. Celosvětově dojde každým rokem zhruba k 800 000 iktům. Hlavní příčinou je nejčastější srdeční arytmie – fibrilace síní, při níž vznikají tromby mezi svazky svaloviny v oušku levé komory. Následná embolizace pak vede k ischemickému iktu.

Apixaban patří do třídy přímo působících antikoagulancií (DAOC, direct acting oral anticoagulants), dříve nazývané nová perorální antikoagulancia (NOAC, novel oral anticoagulants). Jde o přímý inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa), který byl schválen FDA v roce 2012, v EU v květnu 2011 v indikaci prevence hluboké žilní trombózy po operaci velkých kloubů, léčba hluboké žilní trombózy, prevence iktů a systémové embolizace u pacientů s nevalvulární fibrilací komor.

Přímo působící antikoagulancia mají oproti warfarinu výhodu stabilního dávkování, rychlého nástupu účinku bez nutnosti monitorace INR. Apixaban jeví superioritu vůči warfarinu jak v účinnosti, tak v bezpečnosti. Klinické studie prokazují významně nižší výskyt iktů a systémové embolizace i významně nižší výskyt závažného krvácení. Zatím neexistují studie, které by srovnávaly head-to-head jednotlivá přímo působící antikoagulancia. V uvedeném přehledu jsou uvedena data z klinických studií RE-LY (dabigatran), ROCKET-AF (rivaroxaban), ARISTOTLE (apixaban) a ENGAGE AF-TIMI 48 (edoxaban).

Dvojitě zaslepená studie ARISTOTLE sledovala 18 201 pacientů po dobu 1,8 roku (medián). Porovnávala účinnost a bezpečnost podávání apixabanu v dávce 5 mg dvakrát denně s užíváním warfarinu (INR 2–3). Primárním složeným cílovým ukazatelem byl počet všech iktů a systémové embolizace. Apixaban snižoval riziko výskytu jmenovaných stavů o 21 procent oproti warfarinu (HR = 0,79; 95% CI 0,66–0,95; p = 0,01). Mortalita ze všech příčin byla ve skupině apixabanu nižší o 11 procent oproti warfarinu (HR = 0,89; 95% CI 0,80–0,99; p = 0,047) a výskyt závažného krvácení nižší o 31 procent (HR = 0,69; 95% CI 0,60–0,95; p < 0,001).

Další studie AVERROES prokázala, že apixaban snižuje výskyt iktů a systémové embolizace oproti kyselině acetylsalicylové (1,6 % vs. 3,7 % ročně; HR = 0,45; 95% CI 0,32–0,62; p < 0,001). Tato studie byla předčasně ukončena, protože interim analýza prokázala jasnou superioritu apixabanu v porovnání s ASA v primárním cílovém ukazateli.


Zdroj: Mezue K et al. Novel Oral Anticoagulants in Atrial Fibrillation: Update on Apixaban. Curr Cardiol Rev. 2017 Feb;13(1):41–46.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…