Přeskočit na obsah

ASCO 2021: Adjuvantní léčba platinou nemá účinnost u TNBC po neoadjuvantní chemoterapii

Studie CREATE‑X publikovaná v roce 2017 etablovala adjuvantní kapecitabin jako standardní léčbu pro pacientky s triple negativním karcinomem prsu (TNBC), které mají reziduální onemocnění po předoperační léčbě. Platinové léky byly dlouho považovány za účinné u pacientek s TNBC v metastatickém i časném stadiu.

Na ASCO 2021 byly představeny výsledky studie ECOG‑ACRIN EA1131, která zkoumala, zda adjuvantní léčba platinou ve srovnání s kapecitabinem zlepšuje přežívání bez invazivního onemocnění (iDFS) u pacientek s TNBC a reziduálním onemocněním po předoperační chemoterapii. Ženy měly 18 týdnů randomizovaně užívat kapecitabin nebo 12 týdnů karboplatinu nebo cisplatinu. Studie byla předčasně ukončena pro neúčinnost poté, co bylo zařazeno 78 procent z plánovaného počtu pacientek. Studie neprokázala non‑inferioritu nebo superioritu platiny s ohledem na přežívání bez invazivního onemocnění ve srovnání s kapecitabinem. Ačkoli hematologická toxicita byla vyšší u léčby platinou, celková míra toxicity byla mezi jednotlivými léčebnými rameny podobná.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené