Přeskočit na obsah

ASCO 2021: Adjuvantní léčba platinou nemá účinnost u TNBC po neoadjuvantní chemoterapii

Studie CREATE‑X publikovaná v roce 2017 etablovala adjuvantní kapecitabin jako standardní léčbu pro pacientky s triple negativním karcinomem prsu (TNBC), které mají reziduální onemocnění po předoperační léčbě. Platinové léky byly dlouho považovány za účinné u pacientek s TNBC v metastatickém i časném stadiu.

Na ASCO 2021 byly představeny výsledky studie ECOG‑ACRIN EA1131, která zkoumala, zda adjuvantní léčba platinou ve srovnání s kapecitabinem zlepšuje přežívání bez invazivního onemocnění (iDFS) u pacientek s TNBC a reziduálním onemocněním po předoperační chemoterapii. Ženy měly 18 týdnů randomizovaně užívat kapecitabin nebo 12 týdnů karboplatinu nebo cisplatinu. Studie byla předčasně ukončena pro neúčinnost poté, co bylo zařazeno 78 procent z plánovaného počtu pacientek. Studie neprokázala non‑inferioritu nebo superioritu platiny s ohledem na přežívání bez invazivního onemocnění ve srovnání s kapecitabinem. Ačkoli hematologická toxicita byla vyšší u léčby platinou, celková míra toxicity byla mezi jednotlivými léčebnými rameny podobná.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…