Přeskočit na obsah

Atopický ekzém u dětí

Atopická dermatitida (atopický ekzém) je dnes nejčastější chronické zánětlivé kožní onemocnění dětského věku v rozvinutých zemích. U 70 % pacientů vznikají první příznaky atopické dermatitidy již do šesti let věku, s maximem v kategorii do tří let věku. I když klinicky je atopická dermatitida většinou charakteristické onemocnění, stále chybí mezinárodní konsensus její definice. Nejčastěji byla pro diagnózu atopické dermatitidy používána kritéria publikovaná v roce 1980 Hanifinem a Rajkou, která se stala důležitým milníkem komplexním seřazením klinických příznaků, ale neukázala se pro svoji přílišnou složitost a nízkou specifičnost jako příliš vhodná pro účely velkých klinických studií. V současné době, při větším pochopení imunologického podkladu atopické dermatitidy, jsou často využívána tzv. „rozšířená kritéria nového tisíciletí“ podle Bose a Van Leenta (tab. l). Pojem atopie by se tedy neměl použít dříve, než je prokázána IgE senzibilizace průkazem specifických IgE protilátek v krevním séru nebo pozitivitou „prick testů“ nebo intradermálních testů v kůži. U pacientů nevyhovujících nové definici doporučují někteří autoři používat termín atopiformní dermatitida, který se však zatím nevžil ani mezi alergology, natož pak mezi dermatology nebo pediatry. Hlavním problémem posledně jmenovaných kritérii však je, že by jim neodpovídala velká skupina (cca 20 %) pacientů s tzv. intrinsickou atopickou dermatitidou. Nárůst atopické dermatitidy v populaci v 70.–80. letech se obvykle přisuzuje vlivům životního prostředí, změnám v životním stylu jedince, rodiny a společnosti. Nekončící debata hledá odpověď na to, zda vlivy prostředí jsou spouštěčem, příčinou, nebo zda mohou naopak před alergií chránit. Na všech kongresech patří problematika „hygienické hypotézy“ k trvale diskutovaným otázkám. Renomovaní autoři uvádějí, že v současnosti musíme uvažovat o třech hypotézách příčin nárůstu astmatu, atopické dermatitidy a alergie:
...

Plnou verzi článku najdete v: Medicína po promoci 4/2006, strana 58

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené