Přeskočit na obsah

Audiometrický screening sluchu nově v pěti letech dítěte

Zdravotní pojišťovny od 1. ledna hradí screening sluchu u dětí v pěti letech věku. Praktický lékař má dítě poslat v rámci preventivní prohlídky v pěti letech dítěte na vyšetření sluchu k ORL lékaři nebo foniatrovi.Screening má v sazebníku výkonů svůj kód 71112 s názvem „Audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let“. Seznam pracovišť, která screening provádějí, je dostupný na webových stránkách České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP www.otorinolaryngologie. cz. Na prohlídku mohou případně poslat dítě i přímo jeho rodiče.

Dosavadní novorozenecký screening sluchu se podle odborníků jeví jako nedostatečný. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové před několika lety proběhl výzkum, při kterém vyšetřili sluch všem prvňákům ve školách v Hradci Králové. Ukázalo se, že téměř deset procent dětí trpí nedoslýchavostí, přičemž u dvou procent šlo o poruchu trvalou. Vadu sluchu přitom pediatři při preventivní prohlídce v pěti letech nerozpoznali. „Vyšetření sluchu šepotem nemusí zachytit všechny potíže. Zažil jsem děti, které šepot slyšely normálně, odborné audiometrické vyšetření u nich ale odhalilo nedoslýchavost. Záleží také na tom, jak dítě spolupracuje, zda se snaží, nebo prohlídku víceméně ignoruje. Při audiometrickém vyšetření na ORL se jedná o pečlivější a dokonalejší vyšetření, než je šepot,“ upozorňuje prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a FN Hradec Králové a předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. „U mnoha z nich o vadě či poruše sluchu nevěděli rodiče ani učitelé,“ dodává prof. Chrobok. Většinovou příčinou nedoslýchavosti u dětí je zvětšená nosní mandle, která tlačí na sluchovou trubici a vytváří ve středním uchu výpotek.

„Screening sluchu prováděný neonatology a otorinolaryngology se dosud dělal a dělá u novorozenců. Těžkou sluchovou vadu přitom má podle statistik jedno až dvě z tisíce narozených dětí, tedy ročně v České republice sto až dvě stě dětí. Středně těžkou vadu odhalí lékaři u 600 až 1 200 dětí za rok,“ uvedl prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Velká část vad sluchu není vrozených, ale vzniká později.

Screening sluchu pětiletých provádí ORL lékař nebo foniatr. Součástí screeningu je osobní a rodinná anamnéza, ORL vyšetření včetně otoskopie a tónová audiometrie. Výsledek screeningu předává odborný lékař praktickému lékaři formou zprávy. Na screening se neposílají děti, u kterých už byla trvalá porucha sluchu v minulosti diagnostikována.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…