Přeskočit na obsah

Baricitinib a topické kortikoidy u závažné atopické dermatitidy

Na letošním kongresu EADV byly představeny výsledky randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie BREEZE‑AD7, jež hodnotila účinnost a bezpečnost baricitinibu spolu s topickými kortikoidy u pacientů se střední až těžkou atopickou dermatitidou. Studie trvala 16 týdnů a zahrnovala 329 pacientů, ukázala, že aktivní léčba významně zlepšuje projevy onemocnění. Primárním cílem byl počet pacientů, kteří dosáhnou ve validovaném dotazníku pro atopickou dermatitidu (vIGA‑AD) skóre 0, čistá kůže, nebo 1, téměř čistá kůže, a dosáhnou nejméně dvoubodového zlepšení od začátku léčby do 16. týdne. Baricitinib, perorální selektivní inhibitor Janusovy kinázy 1 a 2, který prokázal vliv na snížení závažnosti atopické dermatitidy již ve studiích BREEZE‑AD1 a ‑AD2, byl ve studii BREEZE‑AD7 podáván v dávce 2 nebo 4 mg denně.

Ukázalo se, že počet pacientů, kteří dosáhli skóre vIGA‑AD 0 nebo 1, tedy primárního cíle, byl signifikantně vyšší ve skupině léčené baricitinibem v dávce 4 mg a topickými kortikoidy ve srovnání s placebem a topickými kortikoidy (30,6 % vs. 14,7 %, p ≤ 0,01). Zlepšení v primárním cíli bylo pozorováno i u baricitinibu v dávce 2 mg (23,9 %, p = 0,08), u této dávky však nebylo dosaženo statistické významnosti. Na aktivní léčbě také významně více pacientů dosáhlo Eczema Area and Severity Index (EASI)‑75 na dávce 4 mg (47,7 %, p ≤ 0,01) a 2 mg (43,1 %, p ≤ 0,01) ve srovnání s placebem (22,9 %).

Pacienti léčení aktivní léčbou také dokumentovali signifikantní zlepšení svědění – na dávce 4 mg již ve druhém týdnu léčby, na dávce 2 mg ve třetím týdnu léčby. Na vyšší dávce baricitinibu bylo také už v prvním týdnu léčby zaznamenáno zlepšení nočního buzení, bolesti kůže, zlepšení v Dermatology Life Quality Index (DLQI) a Patient Oriented Eczema Measure (POEM). Při nižší dávce bylo zlepšení pozorováno také, a to mezi prvním a třetím týdnem léčby. U obou dávkování nicméně změny ve smyslu zlepšení přetrvaly až do konce studie.

Důležité bylo i zjištění, že léčba baricitinibem vedla ve srovnání s placebem k významné redukci potřeby středně silných topických kortikoidů (o 39 % na dávce 4 mg a o 28 % na dávce 2 mg, p ≤ 0,01). Nežádoucí účinky spojené s léčbou se vyskytly u 38 %, 56 % a 58 % pacientů na placebu, 2 mg a 4 mg (dle pořadí). Výskyt závažných nežádoucích účinků byl nízký (3,7 %, 1,8 % a 3,6 % na placebu, 2 mg a 4 mg). Nejčastěji se vyskytovala nazofaringitida, infekce horních cest dýchacích a folikulitida.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.