Přeskočit na obsah

Beta‑blokátory u studentů patrně vedou k pozdějším psychopatologiím

Studenti, kteří užívali předepsané beta‑blokátory během zkouškového období, vykázali signifikantně vyšší riziko budoucích suicidálních pokusů a poruch, které si vyžádaly preskripci psychotropních látek. Studenti často užívají beta‑blokátory k potlačení autonomních symptomů v rámci prezentace nabytých dovedností a rigorózních zkoušek. Dosud ale nebyla zkoumána otázka, zda mladí lidé, kteří při těchto stresových situacích tyto beta‑blokátory užívají, nejsou vystaveni vyššímu riziku pozdějšího výskytu psychopatologických jevů.

Investigátoři využili skutečnosti, že všechny preskripce jsou v Dánsku registrovány a téměř všechny rigorózní zkoušky se odehrávají v období od května do června. Analyzovali dánské demografické registry, zápisy ke studiu i zdravotní záznamy. Zjistilo se, že během šestnácti let sledování bylo užívání beta‑blokátorů spojeno se signifikantně zvýšeným rizikem pozdější farmakologické léčby depresivních stavů (adjustované hazard ratio HR = 1,68), jiné psychotropní medikace (HR = 1,93) a sebevražedných pokusů (HR = 2,67). Medikace antidepresiv byla významně větší u mužů než u žen (HR = 2,14 vs. 1,62).

Pacienti poprvé sáhli po antidepresivech nebo dalších psychotropních látkách po uplynutí v průměru zhruba pěti let od zkouškových období, kdy užívali beta‑blokátory. K suicidálním pokusům docházelo v průměru tři roky po skončení těchto zkouškových období.

Barbara Gellerová z Washington University v St. Louis, USA, ve svém komentáři připsala převahu žen užívajících beta‑blokátory skutečnosti, že v Dánsku se vysokoškolskému studiu věnuje více žen než mužů, a předpokládá, že ženy navíc i častěji navštěvují lékaře.

Připomněla, že deprese jsou nežádoucím účinkem beta‑blokátorů, i když nepříliš často se vyskytujícím. „Z tohoto důvodu – i když nevíme, jak velké množství léků studenti skutečně brali, což studii limituje – velký počet předepsaných balení obsahujících 100 tablet vyvolává otázku, zda pozdější podávání antidepresiv bylo indikováno v souvislosti s depresemi způsobenými užíváním beta‑blokátorů. Kliničtí lékaři, kteří předepisují beta‑blokátory kvůli pociťovaným úzkostem z testů, by měli pacienty informovat o těchto nežádoucích účincích a sledovat jejich mentální zdraví z aspektu možných konsekvencí,“ dodala Gellerová. V rámci studie výzkumníci identifikovali celkem 12 147 zdravých studentů, jimž byly předepsány beta‑blokátory (medián věku 19 let; 80 procent žen), a přiřadili k nim kontroly. Padesát devět procent studentů si na recept vyzvedlo balení se 100 tabletami.

 

Pozn.: Beta‑blokátory (v hlavní indikaci hypotenziva) se mohou použít v léčbě úzkostných stavů a ke zvládnutí agitovanosti (propranolol, nadolol).

 

Zdroj: Butt JH et al. Beta‑blockers for exams identify students at high risk of psychiatric morbidity. J Child Adolesc Psychopharmacol 2016 Oct 26 [e‑pub ahead of print]. DOI: http:// dx.doi.org/10.1089/cap.2016.0079

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Aireen se naučila poznat VPMD 

17. 7. 2024

Český startup Aireen si připsal významný úspěch. Z digitálních snímků sítnice umí poznat druhou diagnózu, věkem podmíněnou makulární degeneraci. Má…