Přeskočit na obsah

Běžná onemocnění jazyka v primární péči

Souhrn

Ačkoli je jazyk snadno dostupný pro vyšetření, mohou abnormální nálezy na něm pro lékaře představovat diagnostické i léčebné dilema. Podmínkou rozpoznání a správné diagnostiky těchto nálezů je podrobný rozbor anamnézy zahrnující dobu vzniku a trvání obtíží, předchozí příznaky i užívání tabákových výrobků a alkoholu. Významné je též posouzení morfologie jazyka a pečlivé zhodnocení případné lymfadenopatie. Nejběžnějšími stavy, které postihují jazyk a nevyžadují léčbu, jsou mapovitý jazyk, zbrázděný jazyk (lingua plicata) a chlupatý jazyk. Glossitis rhombica mediana bývá spojena s kandidovou infekcí a odpovídá na topické podávání antimykotik. Atrofická glositida bývá spojena s deficitem železa, kyseliny listové, vitaminu B12, riboflavinu nebo niacinu ve stravě a po vyřešení zmíněného základního problému vymizí. Chlupatá leukoplakie v ústech, jež může upozorňovat na přítomnost imunodefi citu, je způsobována virem Epsteina a Barrové a léčí se perorálně podávanými antivirotiky. V případech nádorů postihujících jazyk bývá nutno provést biopsii za účelem odlišení benigních lézí (např. nádorů z granulárních buněk, fi bromů, lymfoepiteliálních cyst) od prekancerózní leukoplakie nebo skvamo celulárního karcinomu. Syndrom pálení v ústech často zahrnuje i pálení jazyka a v ověřovaných studiích odpovídal na léčbu kyselinou ?-lipoovou a clonazepamem i na kognitivně-behaviorální terapii. V několika studiích bylo též potvrzeno, že chirurgická discize uzdičky jazyka při ankyloglosii je z hlediska optimalizace úspěšnosti kojení účinnější než pouhá edukace matky. Léze nejasné etiologie postihující jazyk mohou vyžadovat biopsii nebo odeslání pacienta k ústnímu a maxilofaciálnímu chirurgovi, k odborníkovi na chirurgii hlavy a krku nebo ke stomatologovi se zkušenostmi v patologii ústní dutiny.

Summary

Although easily examined, abnormalities of the tongue can present a diagnostic and therapeutic dilemma for physicians. Recognition and diagnosis require a thorough history, including onset and duration, antecedent symptoms, and tobacco and alcohol use. Examination of tongue morphology and a careful assessment for lymphadenopathy are also important. Geographic tongue, fissured tongue, and hairy tongue are the most common tongue problems and do not require treatment. Median rhomboid glossitis is usually associated with a candidal infection and responds to topical antifungals. Atrophic glossitis is often linked to an underlying nutritional deficiency of iron, folic acid, vitamin B12, riboflavin, or niacin and resolves with correction of the underlying condition. Oral hairy leukoplakia, which can be a marker for underlying immunodeficiency, is caused by the Epstein-Barr virus and is treated with oral antivirals. Tongue growths usually require biopsy to differentiate benign lesions (e.g., granular cell tumors, fibromas, lymphoepithelial cysts) from premalignant leuko plakia or squamous cell carcinoma. Burning mouth syndrome often involves the tongue and has responded to treatment with alpha-lipoic acid, clonazepam, and cognitive behavior therapy in controlled trials. Several trials have also confi rmed the effectiveness of surgical division of tongue-tie (ankyloglossia), in the context of optimizing the success of breastfeeding compared with education alone. Tongue lesions of unclear etiology may require biopsy or referral to an oral and maxillofacial surgeon, head and neck surgeon, or a dentist experienced in oral pathology.

Plnou verzi najdete v časopisu Medicína po promoci číslo 4/2010

 

LITERATURA

1. Shulman JD, Beach MM, Rivera-Hidalgo F. The prevalence of oral mucosal lesions in U.S. adults: data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. J Am Dent Assoc 2004;135:1279-1286.

2. Byrd JA, Bruce AJ, Rogers RS III. Glossitis and other tongue disorders. Dermatol Clin 2003;21:123-134.

3. Joseph BK, Savage NW. Tongue pathology. Clin Dermatol 2000;18:613-618.

4. Gonsalves WC, Chi AC, Neville BW. Common oral lesions: Part I. Superficial mucosal lesions. Am Fam Physician 2007; 75:501-507.

5. Cooke BE. Median rhomboid glossitis. Candidiasis and not a developmental anomaly. Br J Dermatol 1975;93:399-405.

6. Wright BA, Fenwick F. Candidiasis and atrophic tongue lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1981;51:55-61.

7. Segal LM, Stephenson R, Dawes M, Feldman P. Prevalence, diagnosis, and treatment of ankyloglossia: methodologic review. Can Fam Physician 2007;53:1027-1033.

8. Mirowski GW, Mark LA. Oral disease and oral-cutaneous manifestations of gastrointestinal and liver disease. In: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Sleisenger and Fordtran's gastrointestinal and liver disease. 8th ed. Philiadephia, Pa.: Saunders, 2006:443-459.

9. Bates CJ, Flewitt A, Prentice AM, et al. Effi cacy of a ribofl avin supplement given at fortnightly intervals to pregnant and lactating women in rural Gambia. Hum Nutr Clin Nutr 1983;37:427-432.

10. Pastore L, Carroccio A, Compilato D, et al. Oral manifestations of celiac disease. J Clin Gastroenterol 2008;42: 224-232.

11. Bohmer T, Mowé M. The association between atrophic glossitis and protein-calorie malnutrition in old age. Age Ageing 2000;29:47-50.

12. Terai H, Shimahara M. Atrophic tongue associated with Candida. J Oral Pathol Med 2005;34:397-400.

13. Lee HJ, Jo DY. Images in clinical medicine. A smooth, shiny tongue. N Engl J Med 2009;360:e8.

14. Daneshpazhooh M, Moslehi H, Akhyani M, Etesami M. Tongue lesions in psoriasis: a controlled study. BMC Dermatol 2004;4:16.

15. Ozgursoy OB, Karatayli Ozgursoy S, Tulunay O, et al. Melkersson-Rosenthal syndrome revisited as a misdiagnosed disease. Am J Otolaryngol 2009;30:33-37.

16. Assimakopoulos D, Patrikakos G, Fotika C, Elisaf M. Benign migratory glossitis or geographic tongue: an enigmatic oral lesion. Am J Med 2002;113:751-755.

17. Gonzaga HF, Torres EA, Alchorne MM, Gerbase-Delima M. Both psoriasis and benign migratory glossitis are associated with HLA-Cw6. Br J Dermatol 1996;135:368-370.

18. Marks R, Simons MJ. Geographic tongue - a manifestation of atopy. Br J Dermatol 1979;101:159-162.

19. Zargari O. The prevalence and significance of fissured tongue and geographical tongue in psoriatic patients. Clin Exp Dermatol 2006;31:192-195.

20. Shulman JD, Carpenter WM. Prevalence and risk factors associated with geographic tongue among US adults. Oral Dis 2006;12:381-386.

21. Jainkittivong A, Langlais RP. Geographic tongue: clinical characteristics of 188 cases. J Contemp Dent Pract 2005; 6: 123-135.

22. Sigal MJ, Mock D. Symptomatic benign migratory glossitis: report of two cases and literature review. Pediatr Dent 1992;14:392-396.

23. Sarti GM, Haddy RI, Schaff er D, Kihm J. Black hairy tongue. Am Fam Physician 1990;41:1751-1755.

24. McGrath EE, Bardsley P, Basran G. Black hairy tongue: what is your call? CMAJ 2008;178:1137-1138.

25. Refaat M, Hyle E, Malhotra R, Seidman D, Dey B. Linezolidinduced lingua villosa nigra. Am J Med 2008;121:e1. 26. Mosca NG, Rose Hathorn A. HIV-positive patients: dental management considerations. Dent Clin North Am 2006; 50: 635-657, viii.

27. Chan ES, Thornhill M, Zakrzewska J. Interventions for treating oral lichen planus. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD001168.

28. Bouquot JE, Nikai H. Lesions of the oral cavity. In: Gnepp DR, ed. Diagnostic surgical pathology of the head and neck. Philadelphia, Pa.: Saunders, 2001:141.
29. Gardner ES, Goldberg LH. Granular cell tumor treated with Mohs micrographic surgery: report of a case and review of the literature. Dermatol Surg 2001;27:772-774.

30. Mooney MA, Janniger CK. Pyogenic granuloma. Cutis 1995;55:133-136.

31. van der Waal I, Schepman KP, van der Meij EH, Smeele LE. Oral leukoplakia: a clinicopathological review. Oral Oncol 1997;33:291-301.

32. Napier SS, Speight PM. Natural history of potentially malignant oral lesions and conditions: an overview of the literature. J Oral Pathol Med 2008;37:1-10.

33. Lee JJ, Hung HC, Cheng SJ, et al. Carcinoma and dysplasia in oral leukoplakias in Taiwan: prevalence and risk factors. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 101: 472-480.

34. Llewellyn CD, Johnson NW, Warnakulasuriya KA. Risk factors for squamous cell carcinoma of the oral cavity in young people - a comprehensive literature review. Oral Oncol 2001; 37:401-418.

35. Sherin N, Simi T, Shameena P, Sudha S. Changing trends in oral cancer. Indian J Cancer 2008;45:93-96.

36. Jones AS, Rafferty M, Fenton JE, et al. Treatment of squamous cell carcinoma of the tongue base: irradiation, surgery, or palliation? Ann Otol Rhinol Laryngol 2007; 116:92-99.

37. Williams JD, Sclafani AP, Slupchinskij O, Douge C. Evalua tion and management of the lingual thyroid gland. Ann Otol Rhinol Laryngol 1996;105:312-316.

38. Kansal P, Sakati N, Rifai A, Woodhouse N. Lingual thyroid. Diagnosis and treatment. Arch Intern Med 1987;147: 2046-2048.

39. Taibah K, Ahmed M, Baessa E, et al. An unusual cause of obstructive sleep apnoea presenting during pregnancy. J Laryngol Otol 1998;112:1189-1191.

40. Sakoda S, Kodama Y, Shiba R. Lymphoepithelial cyst of oral cavity. Report of a case and review of the literature. Int J Oral Surg 1983;12:127-131.

41. Ward KA, Napier SS, Winter PC, et al. Detection of human papilloma virus DNA sequences in oral squamous cell papillomas by the polymerase chain reaction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995;80:63-66.

42. Drage LA, Rogers RS III. Burning mouth syndrome. Dermatol Clin 2003;21:135-145.

43. Lamey PJ, Lamb AB. Prospective study of aetiological factors in burning mouth syndrome. Br Med J (Clin Res Ed) 1988; 296:1243-1246.

44. Zakrzewska JM, Forssell H, Glenny AM. Interventions for the treatment of burning mouth syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2005;(1):CD002779.

45. Grushka M, Epstein JB, Gorsky M. Burning mouth syndrome. Am Fam Physician 2002;65:615-620.

46. Ricke LA, Baker NJ, Madlon-Kay DJ, DeFor TA. Newborn tonguetie: prevalence and eff ect on breast-feeding. J Am Board Fam Pract 2005;18:1-7.

47. Wallace H, Clarke S. Tongue tie division in infants with breast feeding diffi culties. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006;70:1257-1261.

48. Hogan M, Westcott C, Griffi ths M. Randomized, controlled trial of division of tongue-tie in infants with feeding problems. J Paediatr Child Health 2005;41:246-250.

49. Rogers RS III, Bruce AJ. The tongue in clinical diagnosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2004;18:254-259.

Zdroj: Medicína po promoci

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

20. 9. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…