Přeskočit na obsah

Běžně dostupné léčivo může pomoci v boji s agresivní rakovinou prsu

Problematický nádor

Prognóza u basal-like rakoviny prsu patří mezi nádorovými onemocněními k nejhorším. Často bývá zachycena až v pozdním stadiu, nádor bývá agresivní a rychle se šíří. Navíc i když se léčba zdaří, rekurence je zde pravděpodobnější než u jiných nádorů. Příčina obtížné léčby je jednoznačná – u tohoto typu nádoru zpravidla chybí tři hlavní terapeutické cíle, mluvíme tedy o tzv. triple negativní rakovině prsu. Pro hlavní léčivé přípravky, které se používají při rakovině prsu, je zásadní stanovení přítomnosti těchto tří receptorů:

  • estrogenového (ER),
  • progesteronového (PR),
  • humánní epidermální receptor 2 (HER2).

V asi 10–20 % případů není ani jeden z nich přítomen; to tedy znamená, že většina léčiv je neúčinná.

Hledání zpomalení času

Spoluautor nové studie, prof. Chenfang Dong z Zhejiang University School of Medicine v čínském Chang-čou, opakuje, že jelikož má basal-like rakovina prsu vysoce agresivní povahu a neexistuje pro ni efektivní léčba, patří objasnění příčin této agresivity a nalezení potenciálních terapeutických cílů ke skutečným prioritám výzkumu. Detaily zmíněné studie byly nedávno publikovány v Journal of Experimental Medicine.

Při hledání nových možností, jak zpomalit basal-like rakovinu prsu vyšetřil tým prof. Donga 5 000 pacientů s nádory prsu a zjistili, že u žen s touto kritickou diagnózou byly signifikantně zvýšené koncentrace enzymu UGT8. Navíc pozorovali korelaci mezi zvýšením koncentrací enzymu a velikostí a gradem tumoru. Naopak doba přežití se při zvýšeném UGT8 snižovala.

Enzym, který podporuje nádorové bujení

UGT8 řídí syntézu látky, která byla již v minulosti spojena s progresí rakoviny: sulfatidu. Sulfatid je lipid, který se nachází na povrchu buněk a aktivuje některé signální dráhy, Navíc je zásadní pro přežití rakovinných buněk a hlavně pro proces vzniku metastáz. Prof. Dong zjistil, že v nádorových buňkách se zvýšenou koncentrací UGT8 byla zvýšená i koncentrace sulfatidu. V dalším kroku vědci zkoumali, zda by změny v aktivitě UGT8 mohly mít dopad na progresi nádoru. Na tento pokus si zvolili kyselinu zoledronovou, látku běžně používanou pro léčbu osteoporózy a podobných kostních onemocnění.

Nejen léčba osteoporózy

Zoledronová kyselina přímo inhibuje UGT8 a užívá ji řada pacientů. Dokonce patří na seznam bezpečných a účinných léčiv, která jsou považována za „základní pro globální zdraví“, jak uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO). Ukázalo se, že ve chvíli, kdy zoledronát potlačí aktivitu UGT8 v buňkách, rapidně poklesnou i koncentrace sulfatidu a zpomalí se růst tumoru. Buňky basal-like nádoru prsu poté nebyly schopny rozšířit se po těle a vytvářet tam metastázy. Prozatímní výsledky jsou slibné, ale vědce čeká ještě mnoho práce, protože tyto interakce byly sledovány poprvé a studie byla provedena zatím jen na myších.

„Naše studie naznačuje, že UGT8 přispívá k agresivitě basal-like nádoru prsu a že farmakologická inhibice UGT8 kyselinou zoledronovou nabízí slibnou příležitost pro klinickou léčbu této náročné nemoci,“ konstatuje prof. Dong. A jelikož je basal-like nádor prsu z hlediska léčby tak problematický, jakýkoli další výzkum se pravděpodobně setká se notnou dávkou pozornosti a doufejme, že také finančních sponzorů.

Zdroj: Tim Newman pro Medical News Today, dostupné na https://www.medicalnewstoday.com/articles/321715.php

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…