Přeskočit na obsah

Bezpečnost pacientů v éře genové terapie

Genová terapie hemofilie A a B se stává realitou, nicméně nevyřešeny zůstávají otázky týkající se její dlouhodobé účinnosti a bezpečnosti. Autoři nového přehledu publikovaného v časopise Journal of Thrombosis and Hae­mos­ta­sis se těmito otázkami zabývají. Uvádějí se zde četné obavy, včetně potenciální vrozené i adaptivní imunitní odpovědi na adenoasociované virové vektory (AVV) a na možnou integraci daného vektoru do genomu příjemců genové terapie. Genová terapie zprostředkovaná AAV je jednorázová a nevratná. Tyto typy reakcí by mohly mít dopad na bezpečnost a účinnost léčby. V přehledu jsou shrnuty údaje z klinických studií terapií dosud schválených v USA a Evropě. Klíčovým aspektem genové léčby má být podle autorů bezpečnost a sdílené rozhodování, stejně jako soustředění genové léčby do specializovaných center pro léčbu hemofilie.

Americká NHF formou petice požaduje při schvalování genové léčby dodržování strategie hodnocení a zmírňování rizik (REM). Autoři také zdůrazňují význam vysokého počtu účastníků celosvětového registru genové terapie Světové federace hemofilie.

Zdroj: Valentino LA, Kaczmarek R, Pierce GF, et al. Hemophilia Gene Therapy: First, Do No Harm. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2023;21(9):2354–2361. doi: https://doi.org/10.1016/j.jtha.2023.06.016.

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.