Přeskočit na obsah

Bimekizumab uspěl v léčbě středně těžké až těžké psoriázy

Časopis New England Journal of Medicine publikoval dva články s výsledky fáze III klinických studií BE RADIANT a BE SURE. Ty posuzovaly účinnost a bezpečnostní profil bimekizumabu – blokátoru IL‑17A a IL‑17F – pro léčbu středně těžké až těžké psoriázy u dospělých. Výsledky studie BE RADIANT fáze IIIb byly představeny rovněž v rámci konference American Academy of Dermatology Virtual Meeting Experience 2021. BE RADIANT je první studie fáze III porovnávající účinnost a bezpečnost duálního inhibitoru cytokinů IL‑17A a IL‑17F se samotným inhibitorem IL‑17A.

Fáze IIIb studie BE RADIANT porovnávala účinnost a bezpečnost bimekizumabu a sekukinumabu u dospělých trpících středně těžkou až těžkou psoriázou. Studie naplnila primární cíl v 16. týdnu, kdy podstatně více pacientů léčených přípravkem bimekizumab dosáhlo úplného zhojení pokožky, měřeno jako 100% zlepšení oproti výchozí úrovni indexu rozsahu a závažnosti psoriázy (PASI 100), ve srovnání s pacienty léčenými sekukinumabem (61,7 % oproti 48,9 %; p < 0,001).

„Ve studii BE RADIANT vykazovali pacienti léčení bimekizumabem v 16. týdnu, což byl primární cíl studie, a dále až do 48. týdne léčby vynikající úroveň úplného zhojení pokožky (PASI 100) oproti pacientům léčeným sekukinumabem. Ve čtvrtém týdnu byl také pozorován rychlejší nástup účinku u bimekizumabu než u sekukinumabu. Data z této studie potvrzují přínos inhibitoru IL‑17F vedle IL‑17A při léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou,“ říká prof. Kristian Reich, M.D., PhD, který se zabývá translačním výzkumem zánětlivých kožních onemocnění v institutu IVDP Univerzitního lékařského centra v Hamburku‑Eppendorfu v Německu.

Fáze III studie BE SURE porovnávala účinnost a bezpečnost bimekizumabu a adalimumabu u dospělých trpících středně těžkou až těžkou psoriázou. Výsledky studie BE SURE byly již dříve zveřejněny na kongresu Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV) v roce 2020.

Studie BE SURE naplnila své primární cíle, když prokázala vynikající úroveň úplného zhojení pokožky v 16. týdnu u pacientů léčených bimekizumabem oproti pacientům, kterým byl podáván adalimumab, měřeno podle skóre PASI 90 a podle míry zhojení pokožky IGA 0/1; p < 0,001 pro obě srovnání. Výsledky podpořilo i naplnění veškerých definovaných sekundárních cílů studie. Bezpečnostní profil bimekizumabu byl konzistentní s předchozími klinickými testy bez nových zjištění.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené