Přeskočit na obsah

Biosimilars IV – díl II. Biosimilární infliximab CT‑P13 v terapii idiopatických střevních zánětů u gravidních pacientek

Budou biosimilární léky v onkologii stejně úspěšné jako v revmatologii a gastroenterologii? Tak znělo základní téma již čtvrtého semináře o biosimilars, které se tentokrát přesunulo z IKEM do posluchárny FN v Motole. Workshop se konal koncem února 2018. Jak jsou bezpečné biosimilární léky v gastroenterologii, a to i u těhotných žen s idiopatickými střevními záněty, sdělil auditoriu profesor Milan Lukáš (ISCARE a 1. LF UK, Praha).Monoklonální protilátky a gravidita je spojení skloňované ve všech pádech ve všech oborech, kam biologická léčba vstoupila. Naléhavou je tato otázka u onemocnění, která postihují mladé ženy ve fertilním věku, což je jak revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, tak idiopatické střevní záněty (idiopathic bowel diseases, IBD), ale i další.

Pokud se zaměříme na originální infliximab, pak existuje dostatek zkušeností, které svědčí o bezpečnosti pro matku i plod, co se týče délky těhotenství a vývoje plodu. Zatím však chyběla data o biosimilárním infliximabu, uvedl profesor Milan Lukáš.

Biosimilární infliximab CT‑P13 je schválen v indikacích revmatoidní artritidy, ankylozující spondylitidy a IBD. Mechanismus účinku, efekt a toxicita byly zkoumány in vitro i ex vivo (v séru pacientů) a nebyly shledány rozdíly mezi infliximabem originálním a biosimilárním.

K ověření účinnosti a bezpečnosti biosimilárního infliximabu u těhotných s IBD byla navržena a provedena retrospektivní studie s dvaceti pacientkami, které byly v průběhu gravidity léčeny biosimilárním infliximabem. U všech sledovaných byly známy informace o výsledku těhotenství. Sledovaly se údaje o aktivitě onemocnění, léčbě, výsledcích gravidity a o stavu novorozence. Byla zaznamenávána a hodnocena aktivita choroby v době početí, po celou dobu těhotenství a šest týdnů po porodu. Koncentrace CT‑P13 v pupečníkové krvi byly měřeny metodou ELISA.

Do studie byla zařazeno 16 žen s Crohnovou chorobou a čtyři ženy s ulcerózní kolitidou. Průměrný věk činil 28,7 roku a 55 procent žen bylo prvorodičkami. Medián doby od počátku onemocnění do gravidity byl 6,0 roku. Celkem 70 procent žen mělo anamnesticky perianální postižení. Při koncepci bylo onemocnění hodnocené jako aktivní u 30 procent žen, 65 procent pacientek bylo v remisi a u jedné se jednalo o diagnostikovanou těžkou ulcerózní kolitidu těsně po koncepci. Této pacientce byla podána rescue therapy CT‑P13, ostatní nemocné byly léčeny dlouhodobě (v průměru 2,3 roku) před otěhotněním. Z dvaceti gravidit se narodilo 19 živých novorozenců s průměrnou porodní hmotností 3 305 g. U pacientek v remisi činila průměrná hmotnost novorozence 3 549 g a u žen s aktivní chorobou byla porodní hmotnost dítěte 2 921 g. Rozdíl je statisticky významný (p = 0,0043), z čehož jednoznačně vyplývá, že aktivita choroby matky je spojena s nižší, nikoli však nízkou porodní hmotností (za nízkou porodní hmotnost je považováno méně než 2 500 g). Jedna gravidita končila spontánním abortem. K předčasnému porodu novorozence s nízkou porodní hmotností došlo v jednom případě.

Porod byl veden operativně v 70 procentech případů, ve většině případů (79 procent císařských řezů) pro perianální postižení. Nebyly hlášeny žádné peripartální a perinatální komplikace. Vyskytl se jeden případ vrozené vývojové vady – rozštěp patra (důsledek konkomitantní léčby steroidy?).

Zajímavým pozorováním byl pomalý pokles koncentrace infliximabu v séru dětí. Byla nalezena korelace doby od poslední dávky infliximabu s výší koncentrací léku v pupečníkové krvi. Vzhledem k přetrvávání koncentrace infliximabu v séru kojenců je vhodné adaptovat vakcinační schéma a děti očkovat, až infliximab v séru nabude minimálních (nulových) hodnot.

V této nevelké, ale významné studii nebyla zjištěna žádná bezpečnostní rizika pro matku ani pro novorozence.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…