Přeskočit na obsah

Bohatší muži mají vyšší riziko vzniku hypertenze

Společná vědecká zasedání pořádá Evropská kardiologická společnost (ESC) a JCS v rámci programu Globální aktivity ESC.

Hypertenzí trpí více než miliarda lidí na celém světě. Postiženo je na 30–45 procent dospělých a prevalence se s věkem zvyšuje. U populace starší 60 let se jedná již o 60 procent. Vysoký krevní tlak je hlavní globální příčinou předčasného úmrtí, která v roce 2015 představovala téměř 10 milionů úmrtí. Z toho 4,9 milionu bylo způsobeno ischemickou chorobou srdeční a 3,5 milionu bylo následkem cévní mozkové příhody.

Samotné Japonsko má více než deset milionů lidí s vysokým krevním tlakem a jejich počet stále roste. Podle Dr. Yanagiya je hypertenze onemocnění související se životním stylem a jako lékař, který se s těmito pacienty pravidelně setkává, chtěl vědět, zda se riziko liší podle socioekonomické třídy, aby se podle zjištění mohl lépe zaměřit na prevenci.

„Muži s vyššími příjmy musí zlepšit svůj životní styl, aby zabránili vzniku hypertenze. To vyžaduje zdravé stravování, cvičení a kontrolu hmotnosti. Alkohol by měli konzumovat jen v malém množství a vyhnout se nadměrnému pití,“ uvedl autor studie Dr. Shingo Yanagiya z Hokkaido University of Graduate School of Medicine, Sapporo, Japonsko.

Tato analýza studie J-HOPE zkoumala vztah mezi příjmem domácnosti a hypertenzí u japonských zaměstnanců. V roce 2012 bylo na 12 pracovištích do sledování zařazeno celkem 4 314 zaměstnanců (3 153 mužů a 1 161 žen) s denním zaměstnáním a normálním krevním tlakem. Sledovaní byli rozděleni do čtyř skupin podle ročního příjmu domácnosti. Vědci zkoumali souvislost mezi příjmy a vývojem hypertenze v průběhu dvou let.

Jak se ukázalo, ve srovnání s muži v kategorii s nejnižšími příjmy měli muži ve skupině s nejvyššími příjmy téměř dvojnásobnou pravděpodobnost vzniku vysokého krevního tlaku. Nálezy byly konzistentní bez ohledu na věk a byly nezávislé na výchozím krevním tlaku, pracovišti, zaměstnání, počtu členů rodiny a kouření. Vztahy byly mírně oslabeny po zohlednění konzumace alkoholu a indexu tělesné hmotnosti (BMI; kg / m2), které byly vyšší u mužů ve vyšších příjmových skupinách. U žen žádná významná souvislost mezi příjmem a krevním tlakem zjištěna nebyla. Nicméně ženy s vyšším příjmem domácnosti měly nižší riziko vzniku hypertenze.

„Některé předchozí japonské průzkumy uvádějí, že vyšší příjem domácnosti je spojen s nežádoucím životním stylem u mužů, ale nikoli u žen,“ uvedl Dr. Yanagiya s tím, že tato tvrzení podporují i výsledky nové analýzy, podle kterých právě muži, nikoli však ženy, s vyššími příjmy, jsou častěji obézní a pijí denně alkohol. Právě oba tyto faktory jsou hlavním rizikem pro vznik hypertenze.

„Muži s vysoce placeným denním zaměstnáním jsou zvláště ohroženi hypertenzí. Platí to pro muže všech věkových skupin. Právě ti však mohou zejména změnou životního stylu výrazně snížit riziko infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody,“ shrnul Dr. Yanagiya.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené