Přeskočit na obsah

Boj o úhradovou vyhlášku vrcholí. Jaká bude její konečná podoba?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

MUDr. Marta Šimůnková Senior konzultant Medical Tribune CZletošní léto bylo, jak jsme si v posledních letech zvykli, horké. A to nejen venkovními teplotami, ale i děním. Ambulantní sektor zahájil jednání o úhradách, o bonifikaci, o sdílených praxích a o rozvolnění preskripčního omezení. O problematice úhradové vyhlášky, která v současné době prochází připomínkovým řízením, a dalších změnách, k nimž ještě může dojít, píše ve svém pravidelném sloupku MUDr. Šonka (str. 203).

V babím létě zarezonoval celým zdravotnictvím (spíše se jednalo o lokální české tsunami) paragraf legalizující dvojnásobek přesčasových hodin pro lékaře, který byl posunut do zákoníku práce a který umožňuje zdvojnásobení v současnosti legálního počtu přesčasových hodin – tedy 832 hodin pro zdravotníky v nemocnicích a 1 040 hodin pro „záchrance“. Pohled mladé lékařky, zástupkyně iniciativy Nebuď mýval, přináší rozhovor s MUDr. Marií Svobodovou (str. 260–261). Na druhou stranu, někteří mladí lékaři mají i pozitivní zkušenosti, jak se dočtete z odpovědí MUDr. Barbory Kašparové (str. 262–264).

V posledních desetiletích dosáhla bezprecedentních úspěchů lékařská genetika. O průlomových objevech za posledních třicet let exkluzivně pro čtenáře Medicíny po promoci hovoří vynikající vědec, organizátor a vysokoškolský pedagog doc. MUDr. Milan Macek, CSc., který stál u zrodu Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol a který letos v létě oslavil úctyhodné 91. narozeniny (str. 200–202).

Správná farmakoterapie v léčbě diabetu 2. typu od počátku onemocnění je nezbytná pro dobrou kontrolu glykemie a prevenci dlouhodobých komplikací: Jak ji zahájit v ordinaci praktického lékaře? Tím se zabývá článek MUDr. Johany Venerové (str. 214–219).

Léčba nefunguje, když se léčivý přípravek nedostane do organismu. To platí stoprocentně pro inhalační terapii astmatu i CHOPN. Proto je nutné každému pacientovi vysvětlit (a optimálně nazkoušet), jak správně konkrétní inhalátor používat. Moderní inhalační systémy představují uznávaní odborníci Eva Kašáková a MUDr. Viktor Kašák (str. 224–228).

Co jsou tzv. maskovaná hypertenze a syndrom bílého pláště a jaký je mezi nimi rozdíl? O tom pojednává článek prof. MUDr. Jitky Míkové Seidlerové, Ph.D. (str. 229–232).

Vakcinace patří již po několik let k těm nejžhavějším tématům jak odborné, tak laické (bohužel ne vždy zcela relevantní) diskuze. V oblasti, kterou jsme považovali za zcela konsolidovanou, se objevily pochybnosti. Z toho vyplývá, že informací není nikdy dostatek. Proto v tomto čísle Medicíny po promoci věnujeme značnou pozornost vakcinologii. Otázkou koho, kdy a proč očkovat se zabývá MUDr. Veronika Jegorová (str. 242–245), která také představí Očkovací centrum Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol (str. 240–241). Očkování proti pneu­mo­ko­kům se pak věnuje MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. (str. 246–248).

K velmi užitečným a oblíbeným formám patří kazuistiky, které dostaly v tomto čísle velký prostor (str. 274–290).

Věřím, že v novém vydání Medicíny po promoci najdete zajímavé informace, které budou pro vaši praxi přínosem i inspirací.

MUDr. Marta Šimůnková
Senior konzultant Medical Tribune CZ

Sdílejte článek

Doporučené