Přeskočit na obsah

Brazilským žehlením vlasů k akutnímu selhání ledvin – kazuistika

žehlení vlasů
Ilustrační obrázek. Zdroj: iStock

Módní trend hladkých vlasů, který již v současnosti není tak výrazný, může mít svá zdravotní rizika, pokud se při proceduře „brazilské narovnání vlasů“ použije derivát kyseliny glykolové. V literatuře je popsáno 26 případů akutního selhání ledvin po zmíněném ošetření vlasů v Izraeli.1

Recentně Dr. Thomas Robert z Hôpital de la Conception v Marseille a jeho kolegové publikovali v renomovaném časopise The New England Journal of Medicine2 případ 26leté Tunisanky s negativní zdravotní anamnézou. Po absolvování „brazilské procedury“, při níž se před „vyžehlením vlasů“ aplikuje speciální přípravek, se u pacientky objevilo akutní selhání ledvin, které rychle odeznělo. Po dvou zopakováních stejné procedury ve stejném salonu došlo opět ke stejným symptomům. Jiné pre- i postrenální příčiny renálního selhání autoři vyloučili. Pacientka si vždy stěžovala na pocit pálení na pokožce hlavy během každého ošetření, po kterém byly na kůži pozorovány ulcerace. Pacientka zvracela, měla průjem, horečku a bolesti zad. Laboratorní vyšetření prokázala zvýšení koncentrace kreatininu v plazmě během každé epizody. Na CT nebyly přítomny známky obstrukční uropatie. Rozbory moči potvrdily přítomnost krve a leukocytů bez proteinurie nebo infekce. Funkce ledvin se po každé epizodě rychle normalizovaly. Následně se neobjevila krystalurie nebo litiáza. Celoexomová sekvenační analýza byla negativní.

Experimentální ověření

Vědci použili myší model, aby prozkoumali, zda byla spouštěčem kyselina glyoxylová z použitého produktu. Den po aplikaci přípravku byly detekovány v moči zvýšené koncentrace krystalů monohydrátu kalciumoxalátu – jako po intoxikaci etylenglykolem (v průmyslu označovaný jako Fridex). Navíc u těchto myší byly vyšší koncentrace sérového kreatininu a CT prokázalo depozita vápníku v tubulárním systému. Nic z výše uvedených okolností se neobjevilo u kontrolní skupiny (po ošetření vazelínou).

Výsledky studie naznačují, že přípravky k narovnání vlasů obsahující kyselinu glyoxylovou mohou způsobit nefropatii vyvolanou oxalátem vápenatým, píše Dr. Robert a jeho spoluautoři. Kyselina glyoxylová byla teprve nedávno používána jako údajně méně škodlivá alternativa formaldehydu ve vyhlazovacích přípravcích. Na základě získaných výsledků autoři navrhují, že by bylo lepší tyto složky stáhnout z trhu.

Podle publikace z roku 20223 kyselina glyoxylová, která se používá k „regeneraci“, vlasy ve skutečnosti oslabuje. 

Zdroj:

  1. Bnaya A, Abu-Amer N, Beckerman P, et al. Acute kidney injury and hair-straightening products: a case series. Am J Kidney Dis 2023;82:43–52.e1.
  2. Robert T, Tang E, Kervadec J, et al. Kidney Injury and Hair-Straightening Products Containing Glyoxylic Acid. N Engl J Med 2024;390:12; DOI: 10.1056/NEJMc2400528
  3. Velasco MVR. Impact of Acid (”Progressive Brush”) and Alkaline Straightening on the Hair Fiber: Differential Effects on the Cuticle and Cortex Properties. Int J Trichology 2022;14:197–203. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.4103/ijt.ijt_158_20

Sdílejte článek

Doporučené