Přeskočit na obsah

Bulovka má unikátní biobox

Fakultní nemocnice Bulovka zahájila provoz nově zrekonstruované jednotky intenzivní péče na Klinice infekčních nemocí, jejíž součástí je nejmodernější izolační zařízení určené pro pacienty s vysoce nakažlivou nemocí, tzv. biobox. Bulovka se tak stala jedinou nemocnicí v České republice, která v civilním sektoru disponuje zcela unikátním izolačním prostorem vybaveným nejmodernějšími přístroji. Lůžko je vybaveno moderními přístroji, které umožňují péči o kriticky nemocného včetně plicního ventilátoru. Biobox navíc disponuje komorou vybavenou dekontaminační sprchou, kde si ošetřující personál po bezprostředním opuštění zařízení provádí oplach ochranného oděvu dezinfekčním roztokem. Oplachová kapalina odteče nerezovým odpadem do dekontaminační jednotky, kde se dále vysterilizuje a „převaří“. Prostor bioboxu disponuje rovněž autonomní vzduchotechnikou, parním sterilizátorem, kamerovým systémem, dorozumívacím zařízením personálu s pacientem či jednotkou pro demineralizaci vody. Při příjmu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou chorobu se přes počítačovou jednotku přepne prostor bioboxu do podtlakového režimu.

Sdílejte článek

Doporučené

Proč bychom měli analyzovat cesty pacientů

29. 2. 2024

V anglickém jazyce rozlišujeme „patient pathway“ a „patient journey“. Zvláště zajímavým tématem s velkým potenciálem ke zlepšení je cesta pacienta v…

Robotických výkonů bude přibývat

28. 2. 2024

Otcem myšlenky založit ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze multioborové centrum robotické chirurgie je přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a…