Přeskočit na obsah

Česká studie fáze II kombinuje dva přístupy k imunoterapii

Biotechnologická společnost SOTIO oznámila, že se společností MSD uzavřela smlouvu o spolupráci na velké klinické studii fáze II.

Studie AURELIO‑04 bude hodnotit bezpečnost a účinnost přípravku SOT101 na bázi interleukinu IL‑15 od společnosti SOTIO a přípravku KEYTRUDA (pembrolizumab) od společnosti MSD u pacientů s vybranými typy nádorů pevných tkání.

„SOT101 v kombinaci s přípravkem KEYTRUDA prokázal slibná klinická data v rámci probíhající klinické studie fáze I AURELIO‑03,“ uvedl prof. Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO. „Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s MSD, světovým lídrem v oblasti onkologie, při ověřování bezpečnosti a účinnosti našeho přípravku.“

SOT101 je přípravek, který stimuluje imunitní systém tak, že aktivuje bílé krvinky, hlavně T lymfocyty a NK buňky, aby zabíjely nádorové buňky. V imunoonkologii jde o nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky.

Podle smlouvy bude SOTIO realizovat klinickou studii fáze II hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku SOT101 v kombinaci s pembrolizumabem u pacientů s vybranými pokročilými nádory. Do studie bude zařazeno až 300 pacientů s karcinomy plic, kůže, tlustého střeva, jater, prostaty či vaječníků z USA a vybraných evropských zemí.

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…