Přeskočit na obsah

České ILCO slaví čtvrt století

Pacientská organizace České ILCO, z. s., sdružující stomiky v České republice, pomáhá již 25 let lidem s umělým vývodem ze střev nebo močových cest a jejich blízkým. Při příležitosti tohoto výročí připravuje spolek České ILCO pro nadcházející rok 2018 řadu neobvyklých akcí. Jde například o mezinárodní cyklistickou akci pod názvem „Překonej své hranice“, kdy účastníci – stomici – projedou celou republiku od Hranic u Chebu až do Hranic na Moravě. Dále tato organizace chystá mezinárodní sportovní hry a také průzkum mezi stomiky O nejoblíbenější stomickou sestru.

České ILCO bylo zaregistrováno 2. prosince 1992 jako samostatný právní subjekt s humanitárním zaměřením. Zkratka ILCO je používána celosvětově a je složena ze dvou latinských slov ILeum = tenké střevo, COlon = tlusté střevo. V ČR žije více než 10 000 stomiků. České ILCO zastřešuje dvacet regionálních spolků stomiků v ČR. Spolupracuje se zákonodárci na tvorbě legislativy, jedná se státními orgány, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci stomických pomůcek a dalšími organizacemi, školí dobrovolníky z řad zkušených stomiků, pořádá přednášky a besedy, účastní se odborných konferencí a akcí, které se zabývají těmito tématy. Zdůrazňuje také význam prevence a snaží se častou medializací odtabuizovat téma stomie a stomiků. Smyslem práce Českého ILCO je pomoci řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, které jsou spojeny s návratem stomika do normálního života. Je jedinou organizací, která se věnuje stomikům. „Myslíme si, že stomici nemají důvod se stydět a schovávat. Proto se České ILCO prezentuje na veřejnosti. Chceme, aby se každý potřebný dozvěděl o možnosti poradit se s lidmi s podobnou osobní zkušeností, aby slovo ‚vývod‘ nevzbuzovalo v lidech paniku, aby si stomici společně mohli vyzkoušet, co vše se dá zvládnout,“ říká předsedkyně Českého ILCO Ing. Marie Ředínová.

V posledních letech velmi aktivně spolupracují s Českým ILCO mladí stomici, kteří provozují vlastní velmi zajímavý web www.nejsemtabu.cz.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Tinnitus: co neškodí, je akceptovatelné

7. 12. 2021

Tinnitem trpěli Beethoven, Michelangelo, van Gogh, leccos o něm ví také třeba Michal Pavlíček nebo Jáchym Topol. Na to, zda jsou příčiny šelestu v…