Přeskočit na obsah

Český registr zaujal kongres EULAR

Zavedení antiTnF blokujících léků do klinické praxe úplně změnilo možnosti léčby chronických zánětlivých revmatických onemocnění. EULAR (European League Against Rheumatism) doporučuje na národní úrovni zřizovat registry nemocných, kterým jsou podávány biologické léky, a to především za účelem sledování bezpečnosti této terapie v dlouhodobé perspektivě (například co se týče výskytu tuberkulózy, oportunních infekcí a malignit). „Při zřizování národního registru v roce 2001 jsme však kromě aspektů bezpečnosti uvažovali i o možnostech hodnocení účinnosti této léčby v podmínkách běžné klinické praxe, nikoli tedy v poněkud ‚skleníkových‘ podmínkách klinických studií. Měli jsme na mysli i pomoc pojišťovnám, protože koncentrace všech pacientů do center biologické léčby, jejich registrace a způsob vedení terapie striktně podle ‚návodů České revmatologické společnosti‘ jsou formami kontrolované léčby, které garantují maximálně cílenou a účinnou terapii,“ vysvětluje prof. Pavelka. Kromě klasických klinických ukazatelů účinnosti léčby jsou totiž v registru sledovány i faktory rentgenové progrese a dále faktory kvality života a farmakoekonomické údaje. Bylo do něj zařazeno přes 1 000 pacientů s těžkou refrakterní revmatoidní artritidou, kteří v minulosti selhali na léčbě minimálně dvěma tzv. chorobu modifikujícími léky (DMARDs). Aktivita revmatoidní artritidy byla u nich vysoká klinicky i humorálně. „Zhruba u 80 % z nich došlo k rychlé a mohutné odpovědi. Znormalizovaly se reaktanty akutní fáze, dramaticky poklesl počet oteklých kloubů a zkrátila se ztuhlost. Rentgenová progrese se zpomalila čtyřikrát (před biologickou léčbou progrese 8 Sharpových jednotek ročně, při léčbě antiTnF 2 Sharpovy jednotky). naše sdělení se týkalo především pacientů s částečnou odpovědí na léčbu, u kterých byla v randomizované studii zvýšena dávka. Tento postup se však neukázal být účinným a autoři doporučují použít v těchto případech jiný antiTnF lék či dokonce biologický lék s jiným mechanismem účinku,“ říká prof. Pavelka. Registr biologické léčby je řízen a vlastněn ČRS, veškerá logistika pak Institutem biostatistiky a analýz (IBA) Masarykovy univerzity v Brně. Finanční podporu registru poskytuji farmaceutické firmy z edukačních grantů. Prezentaci výsledků národního registru biologické léčby na EULAR formou přednášky v hlavním auditoriu lze považovat za mimořádný úspěch a ocenění práce všech lékařů, kteří jsou do něj zapojeni. Vždyť z 3 300 předložených abstrakt jich bylo k ústní prezentaci přijato pouhých 140. „Domníváme se, že přínos našeho registru je možné chápat i v kontextu diskuse o dalších vývojových trendech v českém zdravotnictví. Může představovat určitý model pro přístup k moderním a někdy i dražším postupům v podmínkách relativně chudších států,“ doplňuje K. Pavelka.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 21/2007, strana A5

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Náčelníci

22. 9. 2023

Jednoduchá definice říká, že náčelníci, obecněji vůdci, jsou lidé, jejichž vliv na rozhodnutí skupiny je podstatně větší, než je vliv lidí, kteří…

Spojme síly v ochraně srdce

20. 9. 2023

Letošního kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal od 25. do 28. 8. v Amsterdamu, se zúčastnilo více než 30 000 zdravotníků…