Přeskočit na obsah

Chceme dodávat řešení, ne jen produkty

Začátkem června v Praze proběhla konference Kvalita – Bezpečnost – Efektivita, zaměřená na řízení rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. Pořádala ji společnosti HARTMANN – RICO. Vystoupila zde i výkonná ředitelka skupiny HARTMANN Britta Fünfstück, která tuto funkci vykonává od loňského roku. Medical Tribune ji při této příležitosti požádala o rozhovor. 

  • Společnost HARTMANN má za sebou 200 let historie, vy jste první ženou v jejím čele. Je podle vás tento aspekt podstatný?

 

Já to vnímám jako něco zcela normálního. Vždy je někdy poprvé, když žena převezme vedoucí roli. Kde se to ještě nestalo, tam se to stane. Nemyslím, že by tolik záleželo na faktu, jestli jste muž, nebo žena, ale jaký máte styl vedení a jak komunikujete. To, že jsem žena, ale může být motivující pro všechny kolegyně v rámci společnosti, může je to ubezpečit v tom, že jejich rozvoji nic nestojí v cestě a že mohou převzít zodpovědnost. 

  • Jaké jsou v současném tržním prostředí hlavní trendy ovlivňující vaše podnikání? Jakou úlohu hrají předpisy EU o zdravotnických prostředcích?

 

Každá země má svá specifika. Liší se například míra kompetice mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami, různý je tlak na cenu jako na jediný aspekt výběru. Ale převládá to, co je všude velmi podobné. Evropská legislativa upravující zdravotnické prostředky obecně není špatná, ale na spotřební produkty, kterým se dominantně věnujeme my, klade požadavky, které jsou podle mého názoru někdy nadbytečné. Vyrovnávání se s těmito administrativními nároky vyžaduje velké množství naší energie a tyto zdroje bychom jinak mohli věnovat na inovace.

Všude populace stárne a přibývá lidí s chronickými onemocněními, kteří potřebují dlouhodobou kvalitní péči. Všude se také potýkají s nedostatkem kvalifikovaného zdravotnického personálu. Existuje tedy univerzální potřeba řešení, která práci ve zdravotnictví usnadňují a zefektivňují. A v neposlední řadě všude v Evropě existuje rozpor mezi tím, co je medicína schopná nabídnout, a tím, co je systém schopen zaplatit. Nikde není peněz dost, i když v absolutním objemu prostředky na zdravotnictví stoupají. To vše platí i pro Českou republiku. Ta je pro nás extrémně důležitá už jen proto, že tu máme tři výrobní lokality, a tedy velkou část zaměstnanců. 

  • Společnost HARTMANN kromě jiného vyrábí sterilní sety připravené na jednotlivé výkony (Custom Procedure Trays). Těch je několik tisíc variant. Do jaké míry jejich kompletace může vycházet z individuálních potřeb konkrétního zákazníka?

 

Teoreticky to je možné až na úroveň konkrétního chirurga. Pokud je zájem, můžeme sety připravit podle specifických požadavků jednotlivých lékařů. Samozřejmě je zde ale nutné hledat rovnováhu mezi absolutní individualizací a ekonomickými nároky. Běžně se dělá specifická nabídka pro potřeby nemocnice – naši lidé na operační sály chodí, sledují jejich provoz a přímo na místě se zdravotníky komunikují o tom, co a jak by bylo možné udělat pro to, aby se výkon maximálně zefektivnil. 

  • Do každé nemocnice proudí tisíce různých prostředků. Agenda spojená s jejich objednáváním na sebe váže mnohdy neúměrné nároky na personál. Jak tuto logistickou zátěž zmírnit?

 

O tom přemýšlíme velmi intenzivně. Souvisí to s tím, že nechceme být vnímáni jako dodavatel produktů, ale jako partner, který přichází s komplexním řešením. Snažíme se analyzovat celý proces, který je s dodávkou spojen. Jako jednoduchý příklad si můžeme vzít třeba inkontinenční plenu. Musíte mít někoho, kdo včas posoudí aktuální potřebu pracoviště, vybere správné typy a velikosti, objednávku vyřídí a následně ji přijme. Vzhledem k ceně jednoho produktu je tato administrativa relativně nákladná. Snažíme se přicházet s uceleným přístupem, který nemocnicím maximálně uleví. Co můžeme udělat za ně, to také uděláme, včetně analýzy reálné potřeby. Při tisících produktů, které dodáváme, to může znamenat značnou úsporu. A můžeme jít ještě dál. V zahraničí už máme i speciální elektronické skříně, které monitorují svůj obsah a hlásí, co je třeba doplnit. 

  • Na pražské konferenci se hovořilo i o pokročilém řešení, které pomáhá s prevencí infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. O co jde konkrétně?

 

Jedná se o systém Epidis. To je softwarový nástroj, který s využitím umělé inteligence v rámci nemocnice vyhledává nemocné, kteří jsou v největším riziku rozvoje nozokomiální infekce. Data pro takovou identifikaci v nemocnici obvykle jsou, ale většinou ne na jednom místě, a jejich analýza je personálně náročná. Systém Epidis tuto práci dělá automaticky a kontinuálně. Vývoj tohoto produktu probíhá i ve spolupráci s českými odborníky. Nozokomiální infekce nemocné mimořádně zatěžují a mohou být i fatální. Z pohledu systému je důležité i to, že jejich zvládání je drahé. Pokud se podaří jejich výskyt snížit, má to svůj finanční korelát. 

  • Jako jeden ze společných problémů jste zmínila nedostatek kvalifikovaných zdravotníků – v České republice chybějí především sestry. Co pro ně děláte?

 

Myslíme na ně vlastně při všem, co děláme. Je to i v našem zájmu. Pokud se s produktem bude špatně pracovat, nebude konkurenceschopný. Platí to i u těch jednodušších výrobků – opravdu se zamýšlíme nad tím, jak snadno se naše inkontinenční pomůcky přikládají, jak moc se při tom musí s pacientem manipulovat, jestli se nerozlepuje, co má držet na místě. To vše opakovaně zkoušíme, a to i na sobě nebo na někom jiném. 

  • I vy si to na sobě zkoušíte?

 

Ano, i já jsem to už zkoušela a poznala jsem, že správně aplikovat takovou pomůcku není vůbec jednoduché, zvláště pokud jde o nesoběstačného dospělého pacienta. I proto pracujeme na jednoduše využitelném senzoru vlhkosti, který by ukazoval, kdy je třeba plenu vyměnit. Ošetřující personál by pak nemusel postupovat podle hodin, ale podle skutečných potřeb pacienta. Když sestrám ušetříme u každého takového výkonu pár sekund, při obrovském objemu práce, který odvádějí, se to nasčítá. 

  • Vedle inkontinenčních produktů, dezinfekce a CPT setů tvoří jeden ze stěžejních programů firmy materiály na hojení ran. Jaké novinky zde lze v dohledné době očekávat?

 

Těsně před vstupem na trh je materiál, který výrazně usnadní opakované zhodnocení vývoje rány, aniž by byl nějak narušen proces hojení. Pracujeme také na krytí, které ještě více posílí udržení vlhkosti v ráně a zároveň umožní odchod exsudátu – to jsou dva požadavky, které jsou obvykle v protikladu. V oblasti hojení ran je k dispozici obrovské množství produktů a pro sestry někdy není jednoduché mezi nimi správně volit – špatně zvolený materiál přitom může nemocného významně poškodit. Snažíme se naše portfolio v této oblasti tvořit tak, abychom těmto chybám pokud možno předcházeli.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené