Přeskočit na obsah

Chirurgický výkon zvyšuje riziko srdečních komplikací

Riziko srdečních komplikací po větším chirurgickém výkonu je vyšší, než se dosud myslelo. Podle výzkumu zveřejněného začátkem října v časopise Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Heart Journal – Acute Cardiovascular Care se u jednoho z pěti vysoce rizikových pacientů, kteří podstoupí velkou nekardiální operaci, do jednoho roku objeví jedna nebo více srdečních komplikací.


Celosvětově se každoročně provádí více než 300 milionů operací. Navzdory výhodám může chirurgický zákrok vyvolat srdeční příhody, včetně infarktu myokardu, srdečního selhání, poruch srdečního rytmu a úmrtí. Předchozí výzkum ukázal, že téměř tři čtvrtiny pacientů, kteří zemřou po operaci, nikdy nebyli přijati do kritické péče, což naznačuje, že jejich riziko nebylo rozpoznáno. Některé komplikace navíc zůstávají nezjištěné, protože neexistují žádné příznaky, například pacienti, kteří mají infarkt myokardu brzy po operaci, nemusejí kvůli lékům na bolest bolesti na hrudi vůbec pocítit. Tyto asymptomatické infarkty myokardu pak vystavují pacienta stejnému riziku úmrtí, jako je tomu u pacientů se symptomy.

„Naše studie odhaluje větší pravděpodobnost potíží se srdcem nebo úmrtí po nekardiální operaci, než bylo dosud známo. Pacienti jsou také ohroženi po delší dobu, než se dříve myslelo,“ uvedl autor studie dr. Christian Puelacher z Univerzity v Basileji ve Švýcarsku.

Studie byla provedena u vysoce rizikových pacientů a zahrnuty do ní byly osoby ve věku 65 až 85 let a osoby ve věku 45 až 64 let s kardiovaskulárním onemocněním (onemocnění koronárních tepen, onemocnění periferních tepen nebo předchozí cévní mozková příhoda). Všichni pacienti podstoupili nekardiální operaci, která vyžadovala, aby zůstali v nemocnici alespoň jednu noc poté. Mezi typy procedur patřila viscerální, ortopedická, traumatická, vaskulární, urologická, spinální a hrudní chirurgie. „Lidé, kteří podstoupí velkou operaci, jsou stále starší a mají i řadu dalších onemocnění. Právě to jsou pacienti, na které jsme se v naší studii zaměřili. Poskytnutím informací o pooperačních komplikacích rozšiřuje tento výzkum příležitosti ke zvýšení bezpečnosti těchto operačních zákroků,“ řekl dr. Puelacher.

Do studie bylo zařazeno 2 265 pacientů s průměrným věkem 73 let, 43 procent z nich byly ženy. Pacienti byli sledováni po dobu jednoho roku po operaci kvůli infarktu myokardu, srdečnímu selhání, poruchám srdečního rytmu a úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. K detekci asymptomatických infarktů byla u všech pacientů během hospitalizace provedena měření sérové koncentrace troponinu, proteinu, který je v krvi zvýšen při poranění srdečního svalu.

Přibližně jeden ze sedmi pacientů (15 %) měl alespoň jednu srdeční komplikaci během 30 dnů. 30denní výskyt srdečních komplikací byl nejvyšší u pacientů, kteří podstoupili zákrok v oboru hrudní chirurgie (22 %), následované cévní chirurgií (21 %) a úrazovou chirurgií (19 %). Jeden z pěti pacientů (21 %) měl během jednoho roku alespoň jednu srdeční komplikaci.

„Jednalo se o jednu z prvních studií, které sledovaly pacienty po operaci na asymptomatické infarkty. U těchto pacientů bylo větší riziko následných událostí. Jedna třetina pacientů, kteří měli asymptomatický infarkt myokardu, měla alespoň jednu další srdeční komplikaci, ve srovnání s pouhými deseti procenty pacientů, kteří asymptomatický infarkt neprodělali. Naše studie naznačuje, že měření koncentrace troponinu před chirurgickým zákrokem a dva dny po něm by pomohlo tyto pacienty identifikovat a poskytnout příležitost k prevenci dalších komplikací a smrti,“ uvedl dr. Puelacher.

Jak vyplývá ze studie, většina komplikací nastala během prvních 30 dnů po operaci, zejména během prvního týdne. Vyšetřovatelé však zjistili období s větší zranitelností až pěti měsíců. Výsledky také naznačují, že u vysoce rizikové skupiny pacientů existuje zvýšená pravděpodobnost výskytu nežádoucí srdeční příhody po dobu tří až pěti měsíců po velké operaci. „Studie nezkoumala, co mohou pacienti udělat pro zlepšení svých výsledků. Chirurgie je spíše proces než rychlá oprava. Neodkládejte operaci, ale pokud je čas a možnost se připravit, je dobře na pacienty apelovat, aby přestali kouřit, byli fyzicky aktivní a zdravě se stravovali, aby bylo tělo celkově v lepší kondici,“ uzavřel dr. Puelacher.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené