Přeskočit na obsah

Co je za posledních pět let nového ve flebologii

SOUHRN

V posledních pěti letech došlo v oboru flebologie k výrazným zlepšením diagnostiky díky novým ultrazvukovým přístrojům. Výrazného posunu v samotné léčbě křečových žil bylo dosaženo pomocí nového katétru pro laserovou EVLT (EndoVenous Laser Treatment) léčbu s dvojitým radiálním laserovým paprskem a také díky rozšíření léčby o zcela novou radikální (též katetrizační) metodu pomocí cyanoakrylátového vteřinového lepidla VenaSeal.

Klíčová slova: duplexní dopplerometrické ultrazvukové vyšetření, laserový katétr s dvojitým radiálním paprskem, cyanoakrylátové lepidlo VenaSeal

 

SUMMARY

Within last five years the diagnostics in the field of phlebology has improved significantly thanks to new ultrasonic ­devices. Significant improvements in the treatment of varicose vein itself were achieved with a new catheter for EVLT laser ­therapy with double radial ray and also thanks to the addition of a completely new radical (also cathetrization) method with cyano­acrylate superglue VenaSeal.

Key words: duplex dopplerometry ultrasound examination, laser catheter with double radial ray, cyanoacrylate superglue VenaSeal

 


Flebologie je multidisciplinární obor, v němž mají zastoupení internisté, angiologové, chirurgové, cévní chirurgové, lékaři zobrazovacích metod – sonografisté a rentgenologové – i dermatologové. Vývoj ve všech oborech postupuje velice rychle s rozvojem technického zázemí a nových přístrojů v diagnostice i v samotné léčbě.

 

Diagnostika

Řádná léčba varixů se v současné době bez kvalitního ultrazvukového vyšetření neobejde. Ultrazvukové dopplerometrické duplexní vyšetření cév dolních končetin – zobrazení cévní struktury i krevního proudu pomocí barevného dopplerovského mapování – je od začátku devadesátých let zlatým standardem vyšetření křečových žil a bez něj v současné době není možno křečové žíly uspokojivě léčit. Vylepšení ultrazvukových přístrojů, jejich softwarového vybavení a ultrazvukových sond ve flebologii zahrnuje:

 

Ultrazvuk

1. Nové typy monitorů: z LCD technologie došlo k přechodu na technologii LED (Light Emitting Diode, světlo vyzařující dioda), popř. OLED (Organic Light Emitting Diode, světlo vyzařující organická dioda). Monitory tak nabízejí kvalitnější obrázek (černá je více černá atd.) a také kvalitnější rozlišení.

2. Zdokonalování hardwaru: v přístrojích je zabudován výkonnější hardware jak pro počítačovou, tak pro ultrazvukovou část.

3. Nové technologie zpracování digitálního signálu: hardwarová část UZ zvaná Beamformer – pro přesnější a flexibilnější řízení ultrazvukových svazků.

Některé kardiologické přístroje GE dokonce obsahují softwarový Beamformer, který zajistí ostrost obrázku v celé hloubce, a přístroj už tedy nepotřebuje funkci fokus.

 

Softwarové vybavení

1. Stále se zdokonaluje základní B obraz – přibyly funkce pro potlačení šumu (SRI), kompaudní zobrazení (zobrazení z více úhlů) pro zlepšení rozlišovací schopnosti.

2. Zlepšování módu pro barevné mapování průtoku: u klasického barevného Dopplerova přístroje (CFM) nebo u výkonového „doppleru“ (PDI) zvyšování citlivosti, zvyšování přesnosti, aby barva „nepřetékala mimo cévy“.

3. Zdokonalování metody B‑Flow – nedopplerovské zobrazení toku.

4. Software pro zobrazení jehly: Bsteer – upravení sklonu UZ paprsků pro kvalitnější zobrazení jehly v ultrazvukovém obraze.

 

Sondy

Jsou vyvíjeny nové metody výroby a zpracování ultrazvukových krystalů, které generují ultrazvukové vlnění.

 

Laserová katetrizační EVLT léčba – výkonnější generátory a zcela nový katétr

S nástupem nového tisíciletí došlo k převratné změně v léčbě křečových žil. Byl to začátek používání nitrožilních katetrizačních endoskopických metod. K prvotní léčbě radiofrekvenčním a laserovým katétrem přistoupila katetrizační metoda pěnové sklerotizace a mechanicko‑chemická katetrizační metoda. Výraznou změnou a vylepšením v léčbě nedostatečných magistrálních žil a ­jejich větví bylo nejen vylepšení laserových generátorů ve smyslu kvality dio­dy, která emituje energii, jež se následně transformuje – již od 94 % až k 99 %, přechod na vyšší vlnovou délku světelného paprsku 1 470 nm, ale převratné zlepšení představovala v roce 2012 výměna laserového katétru za nový 2ring (k této změně došlo pouze u jedné ze společností vyrábějících tato vlákna). Změnu k lepšímu znamenalo, že celková laserová energie působící v radiálním směru (kolmo na vlákno) se rozdělila na dvě za sebou působící centra – první se 40 % a druhé se 60 % energie. Další novinkou byl 2ring s metodou Fusion – špička vlákna vydrží 10× větší zátěž než vlákna ostatních výrobců, čímž je možno dosahovat mnohem kvalitnějšího uzavření nedostatečné a křečové žíly způsobující hlavní povrchní žíly. Každé vlákno je navíc opatřeno čipem, který zaručuje, že může být spojeno pouze s příslušným laserovým generátorem a je pouze na jedno použití.

Proto pro bezpečnou léčbu nemohou být používány katétry nejistého původu.

 

Lepení žil cyanoakrylátovým lepidlem VenaSeal

Zcela převratnou novinkou je též katetrizační metoda původem z USA z roku 2014 – uzavření hlavní nedostatečné magistrální žíly, jež způsobuje vznik křečových žil, cyanoakrylátovým vteřinovým lepidlem VenaSeal pomocí katétru.

Hlavní kmen nedostatečné žíly, který způsobuje varixy, se do té doby léčebně řešil buď klasickou operací s vytržením celé žíly z těla, nebo katetrizací laserovou či radiofrekvenční s hlavním účinkem tepelným, tj. transformováním radiofrekvenční či světelné energie v teplo. Metoda mechanicko‑chemického katetrizačního řešení Clarivein má oproti předchozím dvěma katetrizačním postupům výrazně vyšší procento recidiv a rovněž komplikací při relativně vysoké ceně. Lepení žil pomocí VenaSeal představuje v současné době metodu nejšetrnější k pacientovi. Je nebolestivá, relativně časově nenáročná (cca 20 minut), bez následných omezení, s možností okamžitého zapojení do běžného i sportovního života, vhodná i u pacientů, u nichž jsou kvůli chronickým onemocněním vyloučeny ostatní operační metody. Její nevýhodou je vysoká cena.

Je potřeba důkladně zvážit, pro koho je metoda vhodná a u koho bude mít ten nejlepší výsledek ve srovnání s ostatními postupy. Proto je tato metoda na základě certifikace svěřována lékařům, kteří mají s ultrazvukovým vyšetřením a s katetrizačními způsoby léčby bohaté zkušenosti. Metoda je v naší republice používána od začátku roku 2017. Výsledky, jichž bylo za toto krátké období dosaženo, jsou povzbudivé, s léčbou jsme spokojeni.

Je jen otázkou, jaký efekt bude mít ­VenaSeal po delším časovém odstupu, ale dle současných zkušeností věříme, že se stejně jako v USA zařadí mezi úspěšné způsoby léčby. Od letošního roku je v České republice Státním ústavem pro kontrolu léčiv schválena identická metoda s poměrně tekutějším lepidlem turecké provenience VariClose. Je podstatně levnější. Na Žilní klinice používáme ověřenou metodu VenaSeal.

 

Konzervativní způsob léčby – nic nového

V konzervativní léčbě křečových žil k výraznému pokroku za posledních pět let nedošlo. Elastické zdravotní punčochy II. kompresní třídy je možno pořídit v různých cenových úrovních odpovídajících kvalitě a provedení. Doporučení nosit tyto punčochy při křečových žilách platí i v posledních pěti letech. Ve farmakologické léčbě žádný posun nenastal, žádné léky ani potravinové doplňky zatím nejsou schopny křečové žíly odstranit.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…