Přeskočit na obsah

COVID-19 způsobí zářez do zdravotního pojištění v desítkách miliard

Veřejné zdravotní pojištění přijde úlevami pro živnostníky o osm miliard korun. Uvádí se to v důvodové zprávě k novele, kterou na pomoc živnostníkům předložila vláda a schválil parlament. Autoři novely spočítali, že letošní bilance veřejného zdravotního pojištění může skončit v deficitu 40 miliard korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k tomu uvedl, že zdravotní pojišťovny měly v únoru na účtech 62 miliard korun.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že se některé zdravotní pojišťovny mohou ještě letos dostat do problému s hrazením zdravotních služeb.

OSVČ budou moci odložit úhradu záloh na zdravotní pojištění. Během půl roku jim budou zálohy odpuštěny do výše minimální zálohy. Zdravotní pojišťovny očekávají kromě toho také propad příjmů od zaměstnanců a zaměstnavatelů.

V důvodové zprávě k návrhu osvobození OSVČ od části záloh na zdravotní pojištění se mimo jiné píše: „Propad příjmů systému veřejného zdravotního pojištění a předpokládané navýšení nákladů na zdravotní služby související s probíhající pandemií může na konci roku 2020 způsobit deficit systému veřejného zdravotního pojištění ve výši cca 40 miliard korun. V takovém scénáři klesne schopnost některých zdravotních pojišťoven řádně plnit své závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb ještě do konce letošního roku. Lze očekávat, že v důsledku nedostatečných finančních prostředků bude v příštím roce nezbytné snižovat úhrady poskytovatelům zdravotních služeb v řádu miliard Kč.“

„Je třeba upozornit na velmi nepříznivou prognózu vývoje financování zdravotnictví v letošním roce a v roce příštím. Sekundárně pak může dojít k problémům na straně poskytovatelů zdravotních služeb a tím snížení dostupnosti zdravotních služeb. Přestože v letošním roce lze patrně díky rezervám zdravotních pojišťoven takovému vývoji ještě předejít, již v roce příštím vážně hrozí, že zmíněné rezervy budou zcela vyčerpány a bez potřebných opatření bude ohrožena dostupnost zdravotních služeb ve svém celku.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené