Přeskočit na obsah

COVID‑19: Jak bezpečně optimalizovat terapii NIV

Ředitel medicínské divize, bývalý pediatr Jan Kimpen uveřejnil na stránkách www.philips.com text, v němž upozorňuje, jak využívat neinvazivní ventilaci (NIV) u pacientů se suspektní nebo potvrzenou infekční nemocí COVID‑19. Současně zdůrazňuje, že společnost Philips podporuje všechny zdravotníky bojující se SARS‑CoV‑2.


Společnost Philips vnímá neustále se šířící infekci vyvolanou virem SARS‑CoV‑2 (COVID‑19) jako prioritní výzvu a snaží se přispět ke zvládnutí této pandemie. Společnost zmobilizovala všechny své zdroje na celém světě, aby mohla reagovat na zvýšené potřeby zákazníků – poskytovatelů zdravotní péče a pacientů, o něž se starají. Zároveň nesmí dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a kontinuity činnosti společnosti.

Zaměstnanci společnosti Philips na celém světě se snaží podporovat poskytovatele zdravotní péče a jejich pacienty zajištěním širokého portfolia produktů, služeb a technologií, které napomáhají v léčbě, rekonvalescenci a rehabilitaci plicního postižení COVID‑19. Kromě diagnostických zobrazovacích systémů a tele‑health aplikací považuje Philips v současné situaci za klíčový význam přístrojů a technologií pro léčbu respiračních onemocnění. Přehled celosvětového působení a pomoci, kterou poskytuje společnost Philips během současné pandemie, nedávno shrnul generální ředitel Frans Van Houten (www.philips.com).

Pandemie COVID‑19 představuje náročnou situaci, kdy zdravotničtí pracovníci musejí určit nejen nejlepší terapeutický postup, ale musejí také zamezit šíření viru. Existuje celá řada klinických doporučení pro management pacientů s respiračním selháním. Jedním ze způsobů, jak Philips podporuje zdravotníky během této krize, je návrh optimalizace neinvazivní ventilační terapie (NIV, non‑invasive ventilation). Níže jsou uvedena některá doporučení s přáním, aby pomohla každému, kdo léčí pacienty s COVID‑19. Účelem těchto rad není nahradit stávající guidelines Světové zdravotnické organizace (WHO), národní doporučené postupy nebo zavedené nemocniční protokoly. Rozhodnutí týkající se jakékoli konkrétní léčby musí učinit poskytovatel zdravotní péče a pacient na základě znalosti konkrétních klinických podmínek a s přihlédnutím k dostupným zdrojům.


Klíčové momenty při použití terapie NIV u pacientů s COVID‑19

Neinvazivní ventilace (NIV) zlepšuje okysličení a poskytuje ventilační podporu. Umožňuje přizpůsobit ventilační tlak a průtok tak, aby odpovídal dechovému vzorci nemocného. Lékaři, kteří zvažují terapii NIV u svých pacientů s COVID‑19, musejí při používání této terapie dodržovat obecné zásady pro management akutního hypoxemického respiračního selhání. I když NIV nebude v závislosti na závažnosti stavu pacienta vhodná pro každého pacienta s COVID‑19, nabízí možnost mnoha pacientům při respiračních potížích pomoci a zároveň zajistit, aby pro kriticky nemocné byla k dispozici invazivní ventilace.

SARS‑CoV‑2 je extrémně nakažlivý a rychle se přenáší. Je životně důležité dodržovat opatření k zabránění šíření infekce, jak je uvedeno v manuálech zdravotního zařízení. WHO a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC, ECDC) doporučují umístění pacientů s COVID‑19 do izolačních místností s podtlakem a používání rukavic, ochranných oděvů a masek ošetřujícím personálem [1–2].


Přizpůsobení péče a preventivních opatření pro různé režimy

Volba správné ventilační techniky pro konkrétního pacienta může pomoci zlepšit klinické výsledky. Existuje několik způsobů, jak postupovat při NIV u pacientů s COVID‑19, ale vždy záleží na konkrétním stavu, podmínkách i zkušenostech zdravotnického personálu.

Níže jsou uvedeny nejčastější způsoby použití NIV s doporučeními, jak lze snížit riziko přenosu infekce:


Nosní kanyla s vysokým průtokem (HFNC)

Pokud je kyslík dodáván prostřednictvím HFNC pacientům s mírným hypoxemickým respiračním selháním:

  • Překryjte nosní kanylu maskou, aby se snížilo riziko přenosu viru vzduchem.
  • Při zhoršujícím se klinickém stavu pacienta zajistěte včasnou endotracheální intubaci a mechanickou přetlakovou ventilaci [3–4].


Kontinuální pozitivní tlak (CPAP) nebo dvoufázový pozitivní tlak (BiPAP)

CPAP a BiPAP jsou považovány za vhodné u pacientů s mírnou hypoxémií a hyperkapnií, jako jsou například pacienti s exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN):

  • Používejte dobře těsnící oronazální masku (nebo helmu, pokud je k dispozici). Pokud je to možné, nepoužívejte nosní masky a/nebo nosní polštářky.
  • Použijte ventilátor s vdechovou a výdechovou trubicí (dual‑limb) s filtry umístěnými na výstupech ventilátoru.
  • Použití vhodného a kompatibilního filtru exspiračního portu pro neinvazivní ventilátory s jednou trubicí (single‑limb) sníží riziko šíření viru v místnosti [5].

Je nutné pacienta pečlivě monitorovat, aby se zajistila včasná endotracheální intubace a přetlaková ventilace. Dojde‑li k rozvoji ARDS při potvrzené nebo suspektní infekci COVID‑19, NIV nebývá dostatečná, stav zpravidla vyžaduje endotracheální intubaci a mechanickou přetlakovou ventilaci [3–4, 6]. Některé typy ventilátorů lze použít pro neinvazivní i invazivní ventilaci, režim jejich ventilace lze měnit podle aktuálního stavu nemocného.

„Poslání společnosti Philips zlepšovat životy lidí je nyní důležitější než kdy jindy. Usilovně podporujeme zdravotnické profesionály po celém světě a poskytujeme jim klinická doporučení týkající se používání produktů a technologií zdravotní péče a jakékoli další informace, které mohou být v době současné krize užitečné. Naše vděčnost patří všem, kteří bojují proti COVID‑19 a kteří dělají co mohou, aby pomohli pacientům. Zůstaňte v bezpečí a zdraví,“ uzavírá svůj článek Jan Kimpen.

 

KDO JE…
Jan Kimpen
Vedoucí lékař medicínského oddělení, Philips
Před příchodem do společnosti Philips v roce 2016 byl Jan Kimpen, profesor pediatrie, generálním ředitelem University Medical Center v Utrechtu. Vede celosvětový klinický tým společnosti Philips se zaměřením na advokacii, partnerství se zákazníky, klinický výzkum a lékařské poradenství a odpovídá za každoroční publikaci Philips Future Health Index.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené