Přeskočit na obsah

COVID‑19: Mortalita s hydroxychlorochinem stejná jako bez něj

Studie hledala rozdíly v mortalitě pacientů léčených hydroxychlorochinem, azithromycinem či jejich kombinací v porovnání s pacienty bez této léčby.


U hospitalizovaných pacientů s COVID‑19 v New Yorku nebyla léčba hydroxychlorochinem, azithromycinem ani jejich kombinací spojena se signifikantně nižší mírou mortality v nemocnici, než jaká byla u pacientů bez této léčby. Retrospektivní studie založená na datech o 1 438 pacientech byla publikována na JAMA Online (https://jamanetwork. com/journals/jama/fullarticle/ 2766117).

Celková nemocniční úmrtnost činila 20 procent. Měřeno podle výsledků vyšetření dýchacího systému a krve, ve skupině léčených hydroxychlorochinem v kombinaci s azithromycinem byli pacienti se závažnějším klinickým průběhem COVID‑19 než ve skupině pacientů bez těchto přípravků.

Podle Coxova modelu proporcionálních rizik nebyly žádné významné rozdíly v mortalitě pacientů léčených hydroxychlorochinem, azithromycinem či jejich kombinací v porovnání s pacienty bez této léčby. Poměr rizik ve srovnání s pacienty, kteří nedostávali sledované přípravky, byl u skupiny s hydroxychlorochinem i azithromycinem 1,35, u skupiny se samotným hydroxychlorochinem 1,08 a se samotným azithromycinem 0,56.

Ze vzorku 7 914 pacientů s COVID‑19 přijatých do metropolitních nemocnic New Yorku mezi 15. a 28. březnem bylo náhodně vybráno 2 362 pacientských záznamů. Do analýzy bylo zahrnuto 1 438 z nich. Výsledky léčby byly posuzovány k 24. dubnu. Ze zkoumaného vzorku 51,1 procenta pacientů užívalo hydroxychlorochin + azithromycin, 18,8 procenta pacientů dostávalo pouze hydroxychlorochin, 14,7 procenta pacientů dostávalo pouze azithromycin a 15,4 procenta pacientů nedostávalo žádný z těchto přípravků.

Interpretace zjištění může být omezena designem studie. Limitací studie je, že nesledovala stav pacientů po propuštění z nemocnice.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

30. 5. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…