Přeskočit na obsah

COVID‑19: Mortalita s hydroxychlorochinem stejná jako bez něj

Studie hledala rozdíly v mortalitě pacientů léčených hydroxychlorochinem, azithromycinem či jejich kombinací v porovnání s pacienty bez této léčby.


U hospitalizovaných pacientů s COVID‑19 v New Yorku nebyla léčba hydroxychlorochinem, azithromycinem ani jejich kombinací spojena se signifikantně nižší mírou mortality v nemocnici, než jaká byla u pacientů bez této léčby. Retrospektivní studie založená na datech o 1 438 pacientech byla publikována na JAMA Online (https://jamanetwork. com/journals/jama/fullarticle/ 2766117).

Celková nemocniční úmrtnost činila 20 procent. Měřeno podle výsledků vyšetření dýchacího systému a krve, ve skupině léčených hydroxychlorochinem v kombinaci s azithromycinem byli pacienti se závažnějším klinickým průběhem COVID‑19 než ve skupině pacientů bez těchto přípravků.

Podle Coxova modelu proporcionálních rizik nebyly žádné významné rozdíly v mortalitě pacientů léčených hydroxychlorochinem, azithromycinem či jejich kombinací v porovnání s pacienty bez této léčby. Poměr rizik ve srovnání s pacienty, kteří nedostávali sledované přípravky, byl u skupiny s hydroxychlorochinem i azithromycinem 1,35, u skupiny se samotným hydroxychlorochinem 1,08 a se samotným azithromycinem 0,56.

Ze vzorku 7 914 pacientů s COVID‑19 přijatých do metropolitních nemocnic New Yorku mezi 15. a 28. březnem bylo náhodně vybráno 2 362 pacientských záznamů. Do analýzy bylo zahrnuto 1 438 z nich. Výsledky léčby byly posuzovány k 24. dubnu. Ze zkoumaného vzorku 51,1 procenta pacientů užívalo hydroxychlorochin + azithromycin, 18,8 procenta pacientů dostávalo pouze hydroxychlorochin, 14,7 procenta pacientů dostávalo pouze azithromycin a 15,4 procenta pacientů nedostávalo žádný z těchto přípravků.

Interpretace zjištění může být omezena designem studie. Limitací studie je, že nesledovala stav pacientů po propuštění z nemocnice.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.