Přeskočit na obsah

Čtyři otázky pro prezidentku EAHP

Joan Peppardová je vedoucí lékárnicí v Midland Regional Hospital Tullamore v centrální oblasti Irska. Dvě volební období stála ve funkci prezidenta v čele národní asociace nemocničních lékárníků v Irsku. V roce 2014 byla zvolena do funkce prezidentky Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP). Tříleté funkční období zahájila v červnu 2015. Příští rok ji ve funkci vystřídá PharmDr. Petr Horák z lékárny Fakultní nemocnice v Motole. O práci v nemocniční lékárně, o Evropské asociaci nemocničních lékárníků i o připravované změně ve funkci prezidenta asociace jsme si povídali nejprve v létě 2016 a znovu na letošním kongresu nemocničních lékárníků v Brně. Jako čestný host letošní kongres zahajovala. 

  • Co máte ráda na práci v nemocniční lékárně?

 

Miluji variabilitu práce v nemocniční lékárně. Začínáte jako všeobecný lékárník a postupně uděláte kolečko přes všechna oddělení lékárny. A i když nakonec získáte specializaci na některém z pracovišť, stejně musíte alespoň v základu znát všechno. A od toho se pak odvíjí pestrost naší práce. A neskromně musím říct, že právě díky tomu se mi každé ráno hezky vstává a těším se do lékárny. 

  • A je něco, co byste chtěla změnit, vylepšit?

 

Stále existují možnosti, jak zvýšit efektivitu léčby, snížit rizika a zajistit maximální bezpečí pro pacienty i zdravotníky, taky omezit plýtvání léky. I na tomto kongresu byly zmíněny statementy EAHP. Je jich 44 a hovořili jsme o nich minulý rok v Praze. Řada věcí by šla změnit, aby fungovaly lépe.

Kdybych měla moc něco změnit okamžitě, byl by to intenzivnější kontakt a efektivnější komunikace. Nejen mezi lékaři a lékárníky, ale i mezi lékárníky samotnými. Měli bychom k sobě mít mnohem blíž. Ve veřejné lékárně je k pacientovi mnohem intimnější vztah, znají ho tam mnohem lépe a delší dobu, v Irsku často dokonce celý jeho život. U nás v nemocnici se sotva ohřeje a zase se vrátí domů. A my musíme v zájmu toho pacienta hodně a správně komunikovat. V Irsku, v České republice, všude.

A to je i role EAHP – ráda bych zažila, aby se co nejvíc našich cílů a jasných vizí přeneslo do praxe v každé evropské zemi. Aby bylo všude zřejmé, že záběr farmaceutů je mnohem širší než pouhá orientace na léky a způsob jejich podání.

Zájem o pacienta by neměl končit v okamžiku, kdy lék opustí lékárnu. Naším úkolem je být nejenom součástí, ale také podporou týmu zdravotníků, kteří o pacienta pečují. Nevidím farmaceuta jako osobu na vrcholu všeho, co se týká léků, od klinických studií, přes klinickou a nemocniční farmacii až k označení dávkovacího schématu pro pacienty při výdeji léků. A farmaceut by neměl být jenom distributorem informací. Farmacie a lékárníci by měli být na opačném konci, v základech pyramidy, protože na nás záleží, aby udržela stabilitu. 

  • Hovoříte o všech farmaceutech, z různých oborů?

 

Ano, mezi místy, kde naši péči poskytujeme, nesmějí být žádné komunikační ani vztahové interference, protože by na to v konečném důsledku doplatil právě pacient. A proto znovu musím opakovat, že základem správné a profesionální zdravotní péče je komunikace. A já si přeji, aby pacienti, které propouštíme z naší nemocnice, dostali ve veřejných lékárnách, kam chodí po propuštění z nemocnice, stejný vysoce kvalifikovaný a profesionální servis. A k tomu je nezbytné předávat si informace a respektovat se vzájemně, včetně odlišných aspektů jednotlivých oborů. Každý z nás přece může být kdykoli pacientem a měli bychom se snažit, abychom měli jistotu, že se nám dostane stejně kvalitní péče bez ohledu na typ zdravotnického zařízení. 

  • Jak se vám po vaší loňské návštěvě v Praze líbí brněnský kongres, co říkáte na české pořadatelství?

 

Jsem nadšená a trochu si tu připadám jako doma. Spousta tváří mi připadá tak nějak irsky povědomá. Organizátorům kongresu mohu jenom gratulovat ke krásné účasti. Znovu jsem se přesvědčila, že máte výbornou skupinu aktivních nemocničních lékárníků. Aktivně se zapojujete do práce EAHP, nejenom v představenstvu, ale i v pracovních skupinách. Myslím, že je to dobře poskládaný tým. EAHP má štěstí, že z České republiky pracují v evropské asociaci právě tito lidé, a nepřekvapuje mne, že se aktivně zapojují i do přípravy a organizace tohoto kongresu.

MĚLI BYSTE VĚDĚT…

Evropská asociace nemocničních lékárníků EAHP – Evropská asociace nemocničních lékárníků – představuje více než 21 000 nemocničních lékárníků z 34 evropských zemí. Je jediným sdružením národních organizací zastupujících nemocniční lékárníky na evropské i mezinárodní úrovni. Byla založena v roce 1972 jako výsledek rozhodnutí vědeckého kongresu nemocničních lékárníků ve Štrasburku v roce 1969. Zakládajícími zeměmi byly Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, Spolková republika Německo a Nizozemsko. Česká republika se připojila v roce 1990. Od roku 2018 bude na další tři roky prezidentem EAHP Petr Horák z lékárny Fakultní nemocnice v Motole. Cílem EAHP je zajistit neustálé zlepšování péče a zlepšení výsledků léčby u pacientů v nemocničním prostředí. Toho je možné dosahovat rozvíjením vědy, výzkumu, systému vzdělávání a praxe, stejně jako sdílením osvědčených postupů a odpovědnosti s ostatními zdravotnickými pracovníky.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené