Přeskočit na obsah

Dabigatran po roce uspěl u CMP z neurčeného zdroje

V srpnu byly zveřejněny kompletní výsledky klinické studie RE‑SPECT ESUS. Jedná se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou studii fáze III, která zkoumala účinnost a bezpečnostní profil přípravku dabigatran etexilát ve srovnání s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) při prevenci recidivy CMP u pacientů po embolizační ischemické CMP z neurčeného zdroje. Výsledky byly zveřejněny v časopise New England Journal of Medicine.

Klinická studie sice nesplnila svůj primární cíl, kterým bylo prokázat klinicky významný rozdíl mezi dabigatranem a ASA při snižování rizika recidivy CMP, nicméně z post hoc analýzy vyplynulo, že se příznivý léčebný účinek ve prospěch dabigatranu projevil po jednom roce léčby. Z dat týkajících se bezpečnosti vyplynulo, že riziko závažného krvácení nebylo významně rozdílné mezi dabigatranem a ASA. Zároveň bylo zjištěno srovnatelně nízké riziko pro nejzávažnější krvácení, jakým je krvácení intrakraniální.

Embolizační ischemická CMP z neurčeného zdroje je druh kryptogenní CMP, u níž nelze stanovit zdroj ischémie. CMP je takto klasifikována po vyloučení zbývajících potenciálních diagnóz. Celkově je jako tato příhoda klasifikována jedna z šesti CMP.

Po embolizační ischemické CMP z neurčeného zdroje je většina pacientů podrobena protidestičkové léčbě, jakou je například ASA, nicméně u každého třetího pacienta dochází k recidivě CMP do pěti let.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kočka se čtyřmi ocasy

9. 6. 2023

Knutě, kterou byli celá staletí trestáni námořníci, se říkalo tříocasá kočka, přestože měla až devět pramenů. Někdy si ji provinilci museli uplést…