Přeskočit na obsah

Dabigatran po roce uspěl u CMP z neurčeného zdroje

V srpnu byly zveřejněny kompletní výsledky klinické studie RE‑SPECT ESUS. Jedná se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou studii fáze III, která zkoumala účinnost a bezpečnostní profil přípravku dabigatran etexilát ve srovnání s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) při prevenci recidivy CMP u pacientů po embolizační ischemické CMP z neurčeného zdroje. Výsledky byly zveřejněny v časopise New England Journal of Medicine.

Klinická studie sice nesplnila svůj primární cíl, kterým bylo prokázat klinicky významný rozdíl mezi dabigatranem a ASA při snižování rizika recidivy CMP, nicméně z post hoc analýzy vyplynulo, že se příznivý léčebný účinek ve prospěch dabigatranu projevil po jednom roce léčby. Z dat týkajících se bezpečnosti vyplynulo, že riziko závažného krvácení nebylo významně rozdílné mezi dabigatranem a ASA. Zároveň bylo zjištěno srovnatelně nízké riziko pro nejzávažnější krvácení, jakým je krvácení intrakraniální.

Embolizační ischemická CMP z neurčeného zdroje je druh kryptogenní CMP, u níž nelze stanovit zdroj ischémie. CMP je takto klasifikována po vyloučení zbývajících potenciálních diagnóz. Celkově je jako tato příhoda klasifikována jedna z šesti CMP.

Po embolizační ischemické CMP z neurčeného zdroje je většina pacientů podrobena protidestičkové léčbě, jakou je například ASA, nicméně u každého třetího pacienta dochází k recidivě CMP do pěti let.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…