Přeskočit na obsah

Další data ve prospěch kombinace LAMA/LABA při CHOPN

Mezinárodní iniciativa pro léčbu CHOPN GOLD 2018 doporučuje pravidelnou fyzickou aktivitu všem pacientům s CHOPN. Nejnovější data potvrzují pozitivní vliv kombinace tiotropium/olodaterol na fyzickou aktivitu právě u pacientů s tímto onemocněním.Data nově prezentovaná společností Boehringer Ingelheim posilují již existující důkazy o tom, že léčivý přípravek Spiolto Respimat (tiotropium/olodaterol 5/5 μg) umožňuje pacientům s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) zvýšit fyzickou aktivitu. Data z klinických studií VESUTO a OTIVATO byla prezentována na setkání Americké hrudní společnosti (American Thoracic Society). Další data z klinické studie PHYSACTO byla nedávno zveřejněna v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Dušnost spojená s fyzickou námahou je charakteristickým rysem doprovázejícím pacienty s CHOPN. Omezuje schopnost nemocného při vykonávání fyzické aktivity, má dopad na jeho každodenní činnosti, a může tak roztočit spirálu postupného vyhýbání se cvičení a navodit pokles celkové fyzické kondice. Pokles fyzické aktivity následně vede k ještě větší dušnosti při menší fyzické námaze, což má za následek zhoršování celkového stavu organismu, zvyšuje se tak riziko neschopnosti vykonávat běžné denní aktivity a úmrtí. Mezinárodně uznaná strategie GOLD 2018 doporučuje udržování či zvyšování fyzické aktivity u všech pacientů s CHOPN nezávisle na tíži onemocnění.

„Je velmi důležité, aby pacienti s CHOPN zůstávali aktivní po co nejdelší možnou dobu svého života, a omezili tak dopad onemocnění na jejich každodenní činnosti,“ řekl profesor Thierry Troosters, vedoucí Výzkumné skupiny pro kardiovaskulární a respirační rehabilitaci na univerzitě v belgické Lovani a hlavní investigátor klinické studie PHYSACTO, s tím, že klinické studie VESUTO, OTIVATO a PHYSACTO společně ukazují, jak kombinace tiotropium/olodaterol, tj. léčebná kombinace LAMA/LABA, umožňuje osobám s CHOPN snáze vykonávat fyzickou aktivitu tím, že omezuje projevy CHOPN a zmírňuje úsilí spojené s fyzickou aktivitou, což ve výsledku znamená zlepšení jejich schopnosti cvičit.

Nedávno zveřejněná data z klinických studií zahrnují také následující:

 

  • Klinická studie VESUTO zkoumala účinek kombinované léčby tiotropium/ olodaterol 5/5 μg na snížení plicní hyperinflace, schopnost cvičit a vykonávat fyzickou aktivitu ve srovnání se léčbou samotným tiotropiem (5 μg), a to u japonských pacientů. V rámci studie prokázala terapie kombinací tiotropium/olodaterol 5/5 μg významné zmírnění plicní hyperinflace ve srovnání s léčbou samotným tiotropiem a potenciál ke zlepšení fyzické aktivity u pacientů s CHOPN.

 

 

  • Klinická studie OTIVATO zkoumala účinek kombinované léčby tiotropium/ olodaterol 5/5 μg na zmírnění dušnosti u pacientů s CHOPN, opět ve srovnání se samotným tiotropiem, a to během 3minutového testu chůzí. Studie prokázala schopnost kombinované léčby významně snížit tíži dušnosti během chůze ve srovnání se samotným tiotropiem.

 

 

  • Klinická studie PHYSACTO zkoumala účinek kombinované léčby tiotropium/ olodaterol 5/5 μg samotné nebo v kombinaci s osmitýdenním cvičením na schopnost vykonávat fyzickou aktivitu u pacientů se středně těžkou až těžkou formou CHOPN. Během této studie kombinovaná léčba tiotropium/olodaterol 5/5 μg samostatně nebo ve spojení s cvičením významně zlepšila fyzickou kondici u osob se středně těžkou až těžkou formou CHOPN ve srovnání s osobami, které užívaly placebo. Dvanáctitýdenní program zaměřený na změnu chování, který si řídili sami pacienti, byl připraven pro všechny čtyři skupiny pacientů tak, aby poskytoval optimální podmínky pro využití zlepšení fyzické kondice i v každodenním životě.

 


Tato nová data stavějí na výsledcích studií MORACTO TORRACTO 1&2 a společně demonstrují, že kombinovaná léčba tiotropium/olodaterol 5/5 μg významně snižuje plicní hyperinflaci, omezuje dušnost během cvičení a prodlužuje dobu, po kterou je pacient s CHOPN schopen vykonávat zvýšenou fyzickou aktivitu. Studie OTIVATO a PHYSACTO jsou součástí rozsáhlé klinické studie fáze III TOviTO, která zkoumá účinnost a bezpečnost kombinace tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…