Přeskočit na obsah

Další pokus. Nový návrh protikuřáckého zákona je opět v rukou poslanců

O tzv. protikuřáckém zákonu se jedná roky a pokusů o jeho zavedení bylo již několik. Hlavní změnou nejnovějšího návrhu oproti současnému stavu je zákaz kouření ve stravovacích provozovnách či na kulturních a sportovních akcích. Obsahuje i výrazná opatření ke snížení dostupnosti alkoholických nápojů pro mladistvé, zákaz prodeje alkoholu ve stáncích či zákaz zásilkového prodeje alkoholu. Ministr Svatopluk Němeček věří, že opravnou zkoušku při schvalování tohoto zákona tentokrát poslanci zvládnou.

 

Nová verze zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky škodlivých látek byla po zamítnutí předchozí verze Sněmovnou 25. května opět přepracována. Po zakomponování schválených pozměňovacích návrhů, s výjimkou návrhu poslance Marka Bendy (umožnit zřizovat ve stravovacích zařízeních tzv. kuřárny – stavebně oddělené prostory, kde by se smělo kouřit), byla předložena vládě. Ta ji na svém zasedání 30. května jednomyslně schválila. Od 6. září o novém návrhu zákona budou opět ve Sněmovně jednat poslanci.

„Již při svém nástupu jsem si jako jednu z klíčových priorit stanovil prosazení tohoto zákona. Nejen jako ministr zdravotnictví, ale především jako lékař jsem se s následky kouření na lidském organismu v praxi nesčetněkrát setkal, a pokládám tedy za přirozené udělat vše pro to, aby kuřáků ubylo,“ uvádí k návrhu zákona ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) s tím, že věří, že není jediný, komu na zdraví občanů záleží, a že poslanci zákon tentokrát schválí. Počítá ale s průtahy vzhledem k tomu, že poslanecké kluby ODS a TOP 09 veřejně avizovaly, že budou vetovat možnost schválení zákona hned v prvním čtení. Návrh tak zřejmě čeká další dlouhý proces, kterým si již v minulých měsících prošel. „Je mi líto toho, že někteří si právě na tomto zákonu snaží demonstrovat tezi, že bojují za svobodu občanů, kterou se někdo jiný snaží omezovat. Jsem přesvědčen, že svoboda jedněch končí tam, kde začíná svoboda druhých – v tomto případě svobodné právo na čistý vzduch,“ dodává Němeček.

Hlavním cílem materiálu je podle jeho předkladatelů omezení poškozování zdraví všech nekuřáků, zejména dětí, personálu restaurací a hostů pasivním kouřením a celkové omezení dostupnosti jak tabákových výrobků, tak alkoholu pro lidi mladší 18 let. „Tento návrh nemění hlavní záměry původního materiálu. Jsme připraveni ho obhajovat v tomto znění, přičemž lze samozřejmě očekávat, že zazní další poslanecké pozměňovací návrhy, což patří ke standardnímu legislativnímu procesu. Alespoň za sebe to cítím tak, že nehodláme ustupovat tabákové lobby a připustit tak zmírnění pravidel pro ochranu veřejného zdraví,“ říká náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová. K původnímu návrhu zákona bylo podáno 220 pozměňovacích návrhů, z nichž ministerstvo zdravotnictví po odborných diskusích podpořilo klíčové body:

| zákonem vymezená možnost užívání vodních dýmek a elektronických cigaret,

| povolení prodeje a podávání alkoholu ve školách v rámci výuky v oborech gastronomie, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářské chemie,

| příležitostný prodej alkoholu na veřejnosti přístupných slavnostech a podobných akcích, jako jsou např. trnkobraní nebo košty vína,

| ve veřejnosti volně přístupných vnitřních prostorech (pasáže obchodních domů, úřadů atd.) budou moci být i nadále zřizovány „kuřárny“ – stavebně oddělené prostory vyhrazené ke kouření,

| zákaz kouření se rozšiřuje i na nekryté zastávky veřejné dopravy,

| zákaz kouření bude rovněž platit i v zoo s výjimkou vnějšího prostoru vyhrazeného ke kouření,

| povinnost zajistit, aby se ve stavebně odděleném prostoru vyhrazeném ke kouření nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří,

| zvýšení hranice objemového alkoholu v nápojích podávaných na sportovních akcích ze 4 % na 4,3 %.

 

Právě poslední zmíněné omezení podávání alkoholu na sportovních akcích bylo v minulosti terčem četných kritik a současný materiál je v tomto směru benevolentnější. Jak ale Němeček zdůrazňuje, návštěva sportovních akcí by se měla dít za účelem sportovních zážitků, nikoli toho, aby tam člověk konzumoval koncentrované destiláty. „Navíc máme velmi špatné zkušenosti z toho, že lidé se někdy, právě pod vlivem alkoholu, dopouštějí na některých sportovních zápasech agresivity,“ dodává.

 

Nový webový portál Kouření zabíjí.cz na krabičkách

Protikuřácký zákon by měl podle jeho předkladatelů i značné části odborné veřejnosti posunout Českou republiku na normální místo v Evropě, protože právě z hlediska tolerance kouření se stáváme jistým skanzenem. Podle posledních údajů u nás ročně zemře na následky kouření mezi patnácti a osmnácti tisíci lidí. V roce 2015 kouřila zhruba čtvrtina dospělé populace. Podle posledních odhadů roční společenské náklady na užívání tabáku v České republice dosahují zhruba 30 miliard korun a výdaje ze zdravotního pojištění na léčbu nemocí způsobených alkoholem činily v roce 2013 téměř miliardu. Alarmující je počet kuřáků mezi dětmi a mládeží, v deváté třídě kouří jedenáct procent žáků. Celých 43 procent dětí žije v domácnostech, kde se kouří, přičemž u dětí kuřáků je čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že začnou kouřit, než u dětí z nekuřácké rodiny.

Každý rok se u nás prodá pět milionů krabiček cigaret. Ty budou nyní nově opatřeny i odkazem na webové stránky koureni‑zabiji.cz. Ty si kladou za cíl poskytnout relevantní informace o možnostech odvykání kouření, nabídnout odbornou pomoc a inspirovat příběhy lidí, kteří procesem odvykání sami prošli. „Jsem rád, že stránky vznikly, Česká republika je totiž obecně hodně liberální v oblasti kouření. Lidé vnímají tvrdé drogy jako nebezpečné, ale kouření či konzumaci alkoholu si do souvislosti s vážným ohrožením zdraví již tolik nedávají. Také jsme málo úspěšní ve vymáhání zákonných omezení, jako je zákaz prodeje cigaret dětem a mládeži, proto se potýkáme s tím, že nám například jedenáct procent dětí v deváté třídě kouří každý den,“ uvádí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Odkaz na stránky je součást tzv. kombinovaného zdravotního varování včetně obrázků. „Zahraniční zkušenosti z Austrálie, Francie či Británie ukazují efektivitu těchto opatření, kdy právě tyto a podobné obaly podněcují kuřáky k zamyšlení nad jejich návykem a snižují poptávku po tabákových výrobcích a jejich atraktivitu,“ říká k novým krabičkám cigaret ředitelka Kanceláře WHO v České republice Alena Šteflová s tím, že Kancelář WHO plně podporuje projekt Národních stránek pro podporu odvykání kouření, stejně jako vznik Národní linky pro odvykání kouření. Ta je na čísle 800 35 00 00 bezplatně v provozu denně od 10 do 18 hodin. „Ohledně nových obalů na krabičkách cigaret nám studie říkají, že děti a mládež mohou obrázky odradit a posunout věk první zkušenosti o několik let, což naplňuje jednu z našich preventivních snah,“ vysvětluje Vobořil. Jak však dodává, situaci nezmění jedno či dvě opatření, ale musí to být soubor různých opatření jako důsledné vymáhání zákona, neprodávání do 18 let, cenotvorba, informovanost veřejnosti o dopadech kouření a prevence mezi dětmi a mládeží.

 

MĚLI BYSTE VĚDĚT...

Základní teze předkládaného zákona:

| absolutní zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb, jako jsou restaurace, bary, kavárny apod.

| zákaz prodeje tabákových a souvisejících výrobků ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních, v prostorách zařízení sociálně‑právní ochrany dětí nebo v prostorách provozoven, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do tří let

| rozšíření zákazu prodeje alkoholických nápojů v prodejních automatech, zásilkovým prodejem s výjimkou internetu a ve stáncích (s výjimkou stánků specializovaných)

| cenové opatření stanovující, že alespoň jeden nealkoholický nápoj musí být levnější než nejlevnější nápoj alkoholický

| navýšení sankcí při porušení zákazu kouření (na zastávce z 1 000 na 5 000 Kč, u právnických osob do výše 50 000 Kč)

| přesnější specifikace míst, kde lze tabákové výrobky prodávat, či rozšíření kompetencí kontrolních orgánů (ČOI, Česká školní inspekce)

 

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Opomenutá předcovidová varování

20. 9. 2022

Pandemie covidu‑19 se stala svým rozsahem a dopadem zatím největší globální zdravotní krizí 21. století, která svět výrazně zaskočila. Nemuselo k…