Přeskočit na obsah

Další prvenství Homolky – filtr v karotidě jako prevence iktu

Kardiologové z Nemocnice Na Homolce jako první na světě implantovali pacientům do obou karotid mikrofiltr, který má zachytit případnou krevní sraženinu. Jedná se o preventivní zákrok chránící nemocné trpící fibrilací síní před cévní mozkovou příhodou.Fibrilace síní představuje nejčastější srdeční arytmii. Je nebezpečná hlavně tím, že až pětkrát zvyšuje riziko iktů. Sama fibrilace je příčinou až dvaceti procent ischemických cévních mozkových příhod. Navíc pokud cévní mozková příhoda vznikne na kardioembolickém základě, je závažnější než při jiné etiologii (roční mortalita 63 vs. 34 procent) a vyšší je i riziko opakovaného iktu. Nové preventivní opatření nyní ověřují v Nemocnici Na Homolce. Jde o mikrofiltr, který se natrvalo zavádí do karotidy a dokáže trombus mechanicky zachytit, ještě než se dostane do mozkových cév. „Jedná o celkem jednoduchý zákrok, na který jsme se usilovně připravovali koncem srpna loňského roku v Izraeli,“ říká profesor Petr Neužil, primář kardiologie Nemocnice Na Homolce.

Premiéra zákroku proběhla ve dvou fázích, první fáze v pátek 2. března a druhá fáze o týden později, 9. března 2018. V tyto dva dny zákrok podstoupili celkem čtyři pacienti, dvě ženy a dva muži (průměrný věk 67 let). U čtyř z pěti vybraných pacientů jsme mikrofiltr zavedli do druhé karotidy již po týdnu, u pátého pacienta byl druhý zákrok proveden v odstupu dvou týdnů. Tito pacienti byli vybráni pro neřešitelnou fibrilaci síní, vysoký rizikový profil, kontraindikace k antikoagulační (ředicí) léčbě nebo velmi nestabilní efekt. Tři z nich již prodělali mozkovou příhodu, z toho jeden celkem šestkrát. V první fázi lékaři implantovali pacientům mikrofiltr do pravé karotidy, ve druhé fázi pak do levé. Rozdělení výkonu do dvou dnů s týdenním nebo dvoutýdenním rozestupem bylo zvoleno z bezpečnostních důvodů podle protokolu klinické studie a se svolením etické komise NNH.

Aplikace trvalého mikrofiltru do karotidy probíhá pouze pod kontrolou ultrazvuku (tedy zcela bez zátěže radiačním zářením) a při místním znecitlivění. Operatér zavede filtr do nitra tepny ultratenkou jehličkou přes kůži krku. Filtr se po zapnutí spouštěče operatérem roboticky vysune z pouzdra injektomatu a rozvine se volně v dutině příslušné tepny. Vlastní umístění filtru do nitra karotidy netrvá déle než 30 sekund. Výhodou je také možnost okamžitého vytažení filtru, pokud není dosaženo optimální polohy. Filtr se dá vyjmout i 24 hodin po výkonu. Po kontrolním vyšetření následující den je pacient z nemocničního ošetření propuštěn.

Všichni nemocní, kteří zákrok podstoupili, jsou bez větších komplikací. Implantace jednoho mikrofiltru trvala v průměru pouhých 15 minut a pacienti při tom necítili žádnou bolest.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené