Přeskočit na obsah

Délka spánku a struktura levé srdeční komory

Jedenáctičlenný mezinárodní tým lékařů a vědců (v čele Jae‑Hon Lee) z univerzitních pracovišť v Jižní Koreji (Ansan, Soul, Goyang), Kanadě (Toronto, London) a Brazílii (Sao Paulo) zkoumal, zda trvání spánku a jeho kvalita jsou spojeny se strukturou a funkcí levé komory (LK).

Nedostatečný spánek je spojen se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod. Nejsou však dobře pochopeny spojitosti mezi trváním nebo kvalitou spánku a funkcí nebo strukturou srdce. Tato zkříženě‑průřezová studie byla provedena ke zkoumání, do jaké míry jsou trvání a kvalita spánku spojeny s poruchou diastolické funkce nebo strukturální deteriorací LK.

Do této studie bylo zahrnuto celkem 31 598 zdravých dospělých osob, které absolvovaly echokardiografické vyšetření a vyplnily dotazník Pittsburgh Sleep Quality Index. Účastníci byli rozděleni do tří skupin podle oznámeného trvání spánku (tj. < 7 hod., 7–9 hod., > 9 hod.) a do dvou skupin podle subjektivního hodnocení kvality spánku. Trvání spánku bylo poté posuzováno jako stálá proměnná veličina. Poměry šance (OR – odds ratio) pro zhoršenou diastolickou funkci LK, zvětšenou relativní tloušťku srdeční stěny a hypertrofii LK (HLK) byly porovnány mezi skupinami využitím mnohoproměnných regresních analýz.

Po přizpůsobení zavádějícím proměnným (např. věk, kouření, index tělesné hmotnosti) byla statisticky významná spojitost mezi krátkým trváním spánku (< 7 hod.) a větší HLK (zcela přizpůsobené OR = 1,32; 95% CI 1,02–1,73) a zvětšenou relativní tloušťkou srdeční stěny. Nebyla však žádná významná spojitost mezi spánkem a diastolickou funkcí LK. Mezi jedinci s normální délkou spánku nebyla špatná kvalita spánku spojena s nepříznivými srdečními parametry.

Výsledky této studie ukazují na to, že krátké trvání spánku (< 7 hod.) je spojeno s nepříznivými strukturálními vlastnostmi LK. Spojitost nedostatečného spánku s nepříznivými kardiovaskulárními zdravotními výsledky může být částečně zprostředkována nepříznivými změnami struktury a funkce srdce.Zdroj: Lee JH, Park SK, Ryoo JH et al. Sleep duration and quality as related to left ventricular structure and function. Psychosom Med. 2018;80(1):78–86

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené