Přeskočit na obsah

Dermatologům mohou pomoci s banálními případy praktici

Ambulance dermatologů jsou přetížené, objednací doby se prodlužují. Pacientů přibývá, přicházejí rovnou za specialistou s banalitami, které by mohl vyřešit praktický lékař. Zeptali jsme se dermatologů a praktických lékařů: Jak hodnotíte dostupnost základní a specializované dermatologické péče ve vašem okolí?  • MUDr. Andrea Vocilková,

kožní ambulance Praha, členka výboru České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

Podle mého názoru je síť dermatologických pracovišť dostatečná a dobře funguje také spolupráce s praktickými lékaři a naopak se specializovanými ambulancemi dermatologických klinik. Je ale jasné, že se to v různých regionech může jevit jinak. Populace ambulantních lékařů – jak praktiků, tak specialistů – stárne, ani v našem oboru to není jiné, takže některé ambulance nemají ordinační hodiny denně. Ze strany pacientů je pochopitelně tlak na objednání k vyšetření podle jejich možností. Často se snaží získat termín přednostně – ne proto, že by jejich potíže vyžadovaly neodkladné řešení, ale třeba proto, že se jim hodí ten konkrétní den a hodina pro návštěvu u lékaře nebo odjíždějí na dovolenou a nechtějí konzultaci odkládat. Zorganizovat program tak, aby nebyly na jedné straně prostoje a na druhé straně přeplněná čekárna, je dost složité a něco to stojí – nejen finančně, ale někdy to chce dost pevné nervy a velkou dávku asertivity. Věřím, že s rozšířením internetu a možností získání rady online se v našem oboru otevřou nové možnosti. Je nutné se na to pečlivě a dobře připravit – tréninkem lékařů, edukací pacientů a hlavně legislativou.  • MUDr. Cyril Mucha,

praktický lékař, ordinace Praha, odborný asistent v Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK

S dostupností dermatologické péče je to podobné jako s ostatní ambulantní (sekundární) péčí. Ukazuje se, že dobrý praktický lékař vyřeší cca 80 procent případů sám a cca 20 procent posílá ke kolegům specialistům. U většiny těchto případů ale očekává brzký termín (běžné a odložitelné případy již vyřešil). Bohužel kvůli tomu, že kolegové specialisté jsou systémem nuceni „točit“ stálé pacienty, termíny jsou velmi dlouhé, běžně týdny, někdy i měsíce. To nutí praktické lékaře využívat rovnou terciární (specializovanou) péči, která je dražší a následně též přetížená. V dermatologii je to až na ojedinělé výjimky stejné.  • MUDr. Michal Bábíček,

praktický lékař pro dospělé, ordinace Chomutov, člen předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR

Provozuji praxi všeobecného praktického lékaře v Chomutově a v našem okrese je základní ambulantní dermatologická péče zajištěna dostatečně, většinou v rámci privátních ambulancí. S kolegy je spolupráce bezproblémová, jen těch předaných lékařských zpráv z vyšetření pacientů by mohlo být více. Základní ambulantní péči poskytuje i kožní oddělení Nemocnice Chomutov, kde je funkční i denní stacionář pro převazy nebo fototerapii apod. Zároveň je v nemocničních ambulancích dostupná i specializovaná péče pro nádorová onemocnění kůže, nachází se zde Centrum péče o maligní melanom. Nemocniční ambulance poskytují i diagnostickou a léčebnou péči pacientům s alergickými exantémy a pacientům s venózními a lymfatickými otoky. Další specializovaná péče včetně biologické terapie nebo lůžkové oddělení je dostupné až v krajském městě Ústí nad Labem, které je vzdálené cca 75 km.  • MUDr. Martin Dudek,

praktický lékař, ordinace Dobřichovice, předseda středočeské organizace Sdružení praktických lékařů ČR

Pracuji v regionu přilehlém k Praze a ambulantních dermatologů je v mém okolí dostatek. Pro pacienty není problém se ve velmi krátkém čase dostat k odbornému lékaři. Dále v Praze máme několik dermatologických klinik, kam zcela výjimečně posílám vážné případy (zpravidla rozsáhlé kožní záněty), a nenarazil jsem na problém s dostupností. Onkologická dermatologická péče se mi také jeví dobře zajištěna. Co vidím jako problém, je péče o chronické rány. Současný model úhrad a zejména regulací demotivuje ambulantní dermatology ke kvalitní léčbě. Naprostá absence jakékoli spoluúčasti pacientů vede k tomu, že se zcela minimálně podílejí na úspěšné léčbě a často významně narušují velmi nákladnou léčbu (kouření, režimová opatření apod.).  • Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.,

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

Jako lékařka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se starám o pacienty ze všech obvodů Prahy, ale dojíždějí za mnou i nemocní ze všech koutů republiky. Tím přispívám k naplnění dostupnosti dermatologické péče. Výhodou Prahy je, že je k dispozici nejen velké množství ambulantních dermatologů, ale i velké kliniky a oddělení. To umožňuje, že se řada kolegů věnuje kratší či delší dobu pracovního dne estetické dermatologii, aniž by to výrazně narušilo dostupnost péče pro dermatologicky nemocné. Setkávám se ale především s mimopražskými pacienty s akutními kožními obtížemi, kterým se nepodařilo dostat v přiměřené době termín u nejbližšího dermatovenerologa, takže jsem pro ně jediným řešením.  • MUDr. Ilona Hülleová

praktická lékařka pro děti a dorost, ordinace Bystřice pod Hostýnem, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

V naší oblasti je zajištěna základní dermatologická péče velmi dobře. Pacienti si mohou vybrat z několika dermatologických ambulancí a stává se, že pokud nejsou spokojeni, obejdou i několik ambulancí, aniž bychom o tom věděli. Často bychom mohli pomoci dermatologům v jejich případném přetížení banálními případy, které lze léčit i v našich ordinacích. Nicméně pacient má svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb a systém mu umožňuje navštěvovat lékaře bez omezení. Občas nám brání v léčbě v našich ordinacích také omezené předepisování některých léčiv a pacienta jsme nuceni odeslat do ambulancí dermatologů. Problémy vidím např. v tom, že lékaři nejsou vzájemně informováni o provedených vyšetřeních, předepsané a čerpané léčbě. Lékový záznam to prozatím neumožňuje. Některé ambulance neprovedou indikované laboratorní vyšetření či vyšetření jiným specialistou a požadují provést tato vyšetření po praktických lékařích, případně požadují po praktických lékařích vypsat doporučení k dalšímu specialistovi. V době, kdy jsme přetíženi narůstající administrativou a PLDD citelně ubývá bez náhrady, je z našeho pohledu žádoucí, aby si každý indikující lékař provedl požadovaná vyšetření a následně o tomto informoval registrujícího praktického lékaře dítěte. Pokud jde o specializovanou dermatologickou péči, je potřeba ji v případě dětí zajistit na vyšších pracovištích, ale i v těchto případech je péče dostupná.  • MUDr. Alena Šebková,

praktická lékařka pro děti a dorost, ordinace Plzeň, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

Ordinuji ve velkém městě, konkrétně v Plzni, kde je dle mého názoru saturace kožními lékaři dostatečná. S částí kožních problémů si dokážeme poradit v naší ordinaci, mám kolem sebe dermatology, kteří jsou ochotni mi poradit i po telefonu. A pokud potřebuji pomoc specialisty, nemám od svých pacientů nijak významné signály o problému najít u nás kožního lékaře. Samozřejmě, že v menších lokalitách tento problém být může, nejen s počtem ordinací, ale i s jejich dostupností vzhledem k nedokonalé dopravní obslužnosti.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené