Přeskočit na obsah

Dermatologům mohou pomoci s banálními případy praktici

Ambulance dermatologů jsou přetížené, objednací doby se prodlužují. Pacientů přibývá, přicházejí rovnou za specialistou s banalitami, které by mohl vyřešit praktický lékař. Zeptali jsme se dermatologů a praktických lékařů: Jak hodnotíte dostupnost základní a specializované dermatologické péče ve vašem okolí?  • MUDr. Andrea Vocilková,

kožní ambulance Praha, členka výboru České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

Podle mého názoru je síť dermatologických pracovišť dostatečná a dobře funguje také spolupráce s praktickými lékaři a naopak se specializovanými ambulancemi dermatologických klinik. Je ale jasné, že se to v různých regionech může jevit jinak. Populace ambulantních lékařů – jak praktiků, tak specialistů – stárne, ani v našem oboru to není jiné, takže některé ambulance nemají ordinační hodiny denně. Ze strany pacientů je pochopitelně tlak na objednání k vyšetření podle jejich možností. Často se snaží získat termín přednostně – ne proto, že by jejich potíže vyžadovaly neodkladné řešení, ale třeba proto, že se jim hodí ten konkrétní den a hodina pro návštěvu u lékaře nebo odjíždějí na dovolenou a nechtějí konzultaci odkládat. Zorganizovat program tak, aby nebyly na jedné straně prostoje a na druhé straně přeplněná čekárna, je dost složité a něco to stojí – nejen finančně, ale někdy to chce dost pevné nervy a velkou dávku asertivity. Věřím, že s rozšířením internetu a možností získání rady online se v našem oboru otevřou nové možnosti. Je nutné se na to pečlivě a dobře připravit – tréninkem lékařů, edukací pacientů a hlavně legislativou.  • MUDr. Cyril Mucha,

praktický lékař, ordinace Praha, odborný asistent v Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK

S dostupností dermatologické péče je to podobné jako s ostatní ambulantní (sekundární) péčí. Ukazuje se, že dobrý praktický lékař vyřeší cca 80 procent případů sám a cca 20 procent posílá ke kolegům specialistům. U většiny těchto případů ale očekává brzký termín (běžné a odložitelné případy již vyřešil). Bohužel kvůli tomu, že kolegové specialisté jsou systémem nuceni „točit“ stálé pacienty, termíny jsou velmi dlouhé, běžně týdny, někdy i měsíce. To nutí praktické lékaře využívat rovnou terciární (specializovanou) péči, která je dražší a následně též přetížená. V dermatologii je to až na ojedinělé výjimky stejné.  • MUDr. Michal Bábíček,

praktický lékař pro dospělé, ordinace Chomutov, člen předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR

Provozuji praxi všeobecného praktického lékaře v Chomutově a v našem okrese je základní ambulantní dermatologická péče zajištěna dostatečně, většinou v rámci privátních ambulancí. S kolegy je spolupráce bezproblémová, jen těch předaných lékařských zpráv z vyšetření pacientů by mohlo být více. Základní ambulantní péči poskytuje i kožní oddělení Nemocnice Chomutov, kde je funkční i denní stacionář pro převazy nebo fototerapii apod. Zároveň je v nemocničních ambulancích dostupná i specializovaná péče pro nádorová onemocnění kůže, nachází se zde Centrum péče o maligní melanom. Nemocniční ambulance poskytují i diagnostickou a léčebnou péči pacientům s alergickými exantémy a pacientům s venózními a lymfatickými otoky. Další specializovaná péče včetně biologické terapie nebo lůžkové oddělení je dostupné až v krajském městě Ústí nad Labem, které je vzdálené cca 75 km.  • MUDr. Martin Dudek,

praktický lékař, ordinace Dobřichovice, předseda středočeské organizace Sdružení praktických lékařů ČR

Pracuji v regionu přilehlém k Praze a ambulantních dermatologů je v mém okolí dostatek. Pro pacienty není problém se ve velmi krátkém čase dostat k odbornému lékaři. Dále v Praze máme několik dermatologických klinik, kam zcela výjimečně posílám vážné případy (zpravidla rozsáhlé kožní záněty), a nenarazil jsem na problém s dostupností. Onkologická dermatologická péče se mi také jeví dobře zajištěna. Co vidím jako problém, je péče o chronické rány. Současný model úhrad a zejména regulací demotivuje ambulantní dermatology ke kvalitní léčbě. Naprostá absence jakékoli spoluúčasti pacientů vede k tomu, že se zcela minimálně podílejí na úspěšné léčbě a často významně narušují velmi nákladnou léčbu (kouření, režimová opatření apod.).  • Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.,

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV

Jako lékařka Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se starám o pacienty ze všech obvodů Prahy, ale dojíždějí za mnou i nemocní ze všech koutů republiky. Tím přispívám k naplnění dostupnosti dermatologické péče. Výhodou Prahy je, že je k dispozici nejen velké množství ambulantních dermatologů, ale i velké kliniky a oddělení. To umožňuje, že se řada kolegů věnuje kratší či delší dobu pracovního dne estetické dermatologii, aniž by to výrazně narušilo dostupnost péče pro dermatologicky nemocné. Setkávám se ale především s mimopražskými pacienty s akutními kožními obtížemi, kterým se nepodařilo dostat v přiměřené době termín u nejbližšího dermatovenerologa, takže jsem pro ně jediným řešením.  • MUDr. Ilona Hülleová

praktická lékařka pro děti a dorost, ordinace Bystřice pod Hostýnem, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

V naší oblasti je zajištěna základní dermatologická péče velmi dobře. Pacienti si mohou vybrat z několika dermatologických ambulancí a stává se, že pokud nejsou spokojeni, obejdou i několik ambulancí, aniž bychom o tom věděli. Často bychom mohli pomoci dermatologům v jejich případném přetížení banálními případy, které lze léčit i v našich ordinacích. Nicméně pacient má svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb a systém mu umožňuje navštěvovat lékaře bez omezení. Občas nám brání v léčbě v našich ordinacích také omezené předepisování některých léčiv a pacienta jsme nuceni odeslat do ambulancí dermatologů. Problémy vidím např. v tom, že lékaři nejsou vzájemně informováni o provedených vyšetřeních, předepsané a čerpané léčbě. Lékový záznam to prozatím neumožňuje. Některé ambulance neprovedou indikované laboratorní vyšetření či vyšetření jiným specialistou a požadují provést tato vyšetření po praktických lékařích, případně požadují po praktických lékařích vypsat doporučení k dalšímu specialistovi. V době, kdy jsme přetíženi narůstající administrativou a PLDD citelně ubývá bez náhrady, je z našeho pohledu žádoucí, aby si každý indikující lékař provedl požadovaná vyšetření a následně o tomto informoval registrujícího praktického lékaře dítěte. Pokud jde o specializovanou dermatologickou péči, je potřeba ji v případě dětí zajistit na vyšších pracovištích, ale i v těchto případech je péče dostupná.  • MUDr. Alena Šebková,

praktická lékařka pro děti a dorost, ordinace Plzeň, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

Ordinuji ve velkém městě, konkrétně v Plzni, kde je dle mého názoru saturace kožními lékaři dostatečná. S částí kožních problémů si dokážeme poradit v naší ordinaci, mám kolem sebe dermatology, kteří jsou ochotni mi poradit i po telefonu. A pokud potřebuji pomoc specialisty, nemám od svých pacientů nijak významné signály o problému najít u nás kožního lékaře. Samozřejmě, že v menších lokalitách tento problém být může, nejen s počtem ordinací, ale i s jejich dostupností vzhledem k nedokonalé dopravní obslužnosti.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…