Přeskočit na obsah

Dermato‑venerologický křest

Součástí Dematologického update 2020 byl i křest dvou důležitých publikací. Tou první byl titul z oblasti venerologie: Vladimír Resl a kol., Základy depistáže a organizace venerologické práce – Sexuálně přenosné infekce. Druhým titulem byla kniha z dermatologické problematiky: Spyridon Gkalpakiotis a kol., Psoriáza – Od teorie k praxi.


Zatímco dermatologii se i díky rychlému vývoji nových léků a účinných terapeutických postupů dostává značné pozornosti, venerologie zůstává spíše stranou. I proto si nová kniha mapující aktuální situaci ve venerologické praxi zaslouží velkou pozornost. „Křtíme knížku, která bude provázet naši praxi, protože to, co zde dosud chybělo, je právě venerologická depistáž a jednotné postupy k tomu, jak bojovat s pohlavními chorobami,“ uvedl ředitel FN Královské Vinohrady prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, který křtem obou publikací provázel.

Podle autora prof. MUDr. Vladimíra Resla, CSc., trvalo přes tři roky zvolit formu této publikace tak, aby se mohla rozdávat a dostala se k rukám všech dermatologů. Snahou bylo, aby práce měla určité pokračování a tradici a vnesla náhled do současné legislativní změti, která v této oblasti v ČR panuje. V praxi každý ocení zejména její poslední část, která je stručným návodem s přehledy, jak postupovat. Jak autoři knihy při jejím křtu připomněli, problémem je, že v době jejího vydání mělo již MZ ČR vydat příslušný metodický pokyn, což se však nestalo. „Přes mnohaletou snahu se dosud, až na malé výjimky, nezdařilo zajistit jednoznačnou legislativu pro naši práci. Většinou za to mohou vnější okolnosti, spíše politického rázu, i když v dílčích otázkách přistupují i mnohé další faktory, např. ekonomické,“ poznamenal prof. Resl. Vzhledem k chybějící legislativní podpoře v této oblasti se proto tato publikace stává základním vodítkem a pracovním návodem pro praxi. Kniha byla připravena ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem v Praze.

Druhá jmenovaná kniha Psoriáza, obsahující nejnovější pohled na toto onemocnění, včetně praktických informací potřebných k úspěšné terapii, je monografií předních dermatologů. Její první kapitoly jsou zaměřeny na etiopatogenezi a klinický obraz nemoci, další jsou věnovány komorbiditám lupénky a obsaženy jsou i samostatné kapitoly o psychiatrických přidružených onemocněních a psoriatické artritidě. Díky obrovskému pokroku v léčbě tohoto onemocnění, k němuž zejména v posledních dvou letech došlo, je zde věnován velký prostor nejaktuálnějším informacím týkajícím se jak lokální, tak systémové terapie, včetně biologické léčby. V závěru autoři zařadili i kazuistiky zajímavých pacientů. Kniha je určena dermatologům i ostatním specialistům se zájmem o psoriázu, včetně praktických lékařů, kteří přicházejí denně do kontaktu s pacienty léčenými biologickou léčbou.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené