Přeskočit na obsah

Deset procent případů COVID-19 jsou zdravotníci

Česká lékařská komora si vyžádala a zveřejnila tabulky o počtu nakažených zdravotníků onemocněním COVID-19. Data potvrzují, že zdravotníci jsou profesně nejvíce ohrožená skupina.

Data poskytla hlavní hygienička MUDr. Jarmila Rážová na základě evidence krajských hygienických stanic, a to po jednotlivých dnech až do 13. dubna. K poslednímu dni bylo kumulativně potvrzených případů COVID-19 mezi lékaři 135 a mezi sestrami 243. V kategorii „jiný zdravotnický pracovník“ je 192 potvrzených případů COVID-19.

Dvacet lékařů a dvanáct sester vedou hygienici jako vyléčené. Dvě sestry zemřely, jedna 29. 3. a druhá 7. 4. Report také rozlišuje, zda se zdravotník podle hygieniků nakazil v zaměstnání, nebo ne.

V prvních březnových týdnech přibývalo zejména nakažených lékařů. Ještě 29. března bylo kumulativně více pozitivních lékařů (77), než sester (75). V tu dobu bylo podle tabulek hygieniků jen šest lékařů nakažených v zaměstnání, ostatní přišli k onemocnění jinde. Zato sester bylo 29. března ze 75 už 19 nakažených v zaměstnání.

Záhy se otočil poměr kumulativně potvrzených případů COVID-19 u lékařů a sester. Nyní je kumulativně o osmdesát procent víc nakažených sester, než lékařů. A pokud bychom brali v úvahu jen ty, kteří se nakazili podle hygieniků v zaměstnání, je takových sester ve srovnání s lékaři víc než čtyřnásobek (71 sester, 16 lékařů).

„Pandemie nás všechny zastihla více či méně nepřipravené,“ poznamenal prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Situaci bohužel podcenili i ti, kdo přípravu na podobné mimořádné situace mají přímo v náplni své práce. Opakovaná ujišťování ministra Vojtěcha, že zdravotníci jsou údajně dostatečně vybavení potřebnými osobními ochrannými prostředky, se ani dnes nezakládají na pravdě. Většina zdravotníků stále pracuje v naprosto nevyhovujících podmínkách. Důsledkem toho je prudce rostoucí počet nakažených v našich řadách,“ dodává Kubek.

Ke 13. dubnu evidovaly krajské hygienické stanice 5917 verifikovaných případů, zdravotníci celkem představovali 584 z nich. To znamená, že zdravotníci tvoří zhruba 9,9 procenta všech nakažených. Podle dat, zveřejněných komorou, bylo zároveň nakaženo 129 pedagogů, 69 řidičů a 57 policistů a dalších pracovníků ministerstva vnitra.

Podle reportu evropského střediska ECDC připadalo ze všech potvrzených případů COVID-19 v Číně 3,8 procenta na nakažené pracovníky ve zdravotnictví. Z nich bylo 14,8 procenta vážně nebo kriticky nemocných a pět procent vážných případů skončilo úmrtím.

V Itálii, uvádí ECDC, tvoří zdravotníci podle posledních dat 9 procent nakažených. Region Lombardie hlásí 20 procent případů mezi zdravotníky. V posledních hlášeních ze Španělska se uvádí, že je 26 procent případů mezi zdravotnickým personálem.

Z druhé strany, v Dánsku v rámci studie dobrovolně testovali na COVID-19 zdravotníky a pozitivně vyšly testy u šesti procent z nich.

Při epidemii SARS v roce 2003 bylo mezi nakaženými celosvětově 21 procent pracovníků ve zdravotnictví.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené