Přeskočit na obsah

Diabetici nevědí o příspěvcích na prevenci, které poskytuje VZP

O příspěvek na zdravotní pomůcky pro diabetiky požádalo loni Všeobecnou zdravotní pojišťovnu minimum diabetiků, informovanost o této možnosti je malá. Na posílení osvěty chce pojišťovna spolupracovat s lékaři.Na podporu prevence chronických a infekčních onemocnění vyplatila VZP loni 438 218 820 korun, některý z příspěvků čerpalo 516 483 klientů, tj. zhruba deset procent pojištěnců VZP. Málo využívaný je příspěvek na zdravotní pomůcky pro diabetiky, který může být využit na nákup testovacích a diagnostických proužků, příslušenství k inzulinové pumpě, jehel k inzulinovým perům, dezinfekčních prostředků a některých dalších pomůcek.

Tento příspěvek z fondu prevence může být vyplacen diabetikům až do výše 1 000 korun. VZP na něj loni vydala 1 946 075 korun, vyplaceno bylo 4 368 těchto příspěvků. Meziročně sice počty stouply o 667, zdaleka to ale neodpovídá počtu diabetiků pojištěných u VZP, kteří by z příspěvku mohli mít užitek. Novinářům to řekla náměstkyně ředitele pro služby klientům Mgr. Petra Pevná, MBA.

„Diabetici příspěvek na zdravotní pomůcky téměř nečerpají. Můžeme se domnívat, že o něm nevědí. Chceme se proto letos zaměřit na zvýšení jejich informovanosti prostřednictvím plakátků, letáčků, které bychom umístili do čekáren nebo ambulancí diabetologů, ale i praktických lékařů,“ řekla.

Výdaje VZP na podporu prevence chronických a infekčních nemocí nad rámec prevence hrazené standardně ze zdravotního pojištění stouply loni oproti roku 2017 o 24,9 milionu, tj. o 6,1 procenta, počty čerpajících klientů stouply o 19 585, tj. o 3,9 procenta. Průměrná výše příspěvku činila loni 848 korun, meziročně o 16 korun víc. Příspěvky z fondu prevence si stanoví každá pojišťovna podle svých priorit. Některé pojišťovny využívají této možnosti jako nástroje pro získávání nových klientů.

Mluvčí VZP Mgr. Oldřich Tichý zdůraznil, že VZP rozhodně takto příspěvky nepojímá. „Jiné pojišťovny využívají fond prevence jako marketingový nástroj, zatímco tady je rozhodnutí správní rady, že to má být nástroj zdravotní prevence. Takže přispívat na kursy tance, to zdravotní prevence není, přispívat dětem na tábor v situaci, kdy každý druhý je tábor počítačových her, také není zdravotní prevence. Pohyb ano, očkování ano,“ řekl.

Skladba příspěvků na prevenci vzniká v pracovní skupině pro prevenci, příspěvky schvaluje správní rada VZP. „Pracovní skupina pro prevenci, potažmo správní rada VZP zastávají názor, že to má být opravdu na zdravotní prevenci, nikoli jako akviziční nástroj,“ řekl Tichý. Náměstkyně Pevná připomněla, že nejenom správní rada, ale i zákon o VZP stanoví, že příspěvky z fondu prevence mají být použity k léčebným, diagnostickým efektům. „V tom se odlišujeme, naše příspěvky nejsou akvizičním nástrojem. Každá koruna, která je vydána z veřejných prostředků, je několikrát zkontrolována. Máme za sebou kontrolu ministerstva zdravotnictví a financí týkající se i prevence. Dokládáme, jaký efekt příspěvek měl, hodnotíme každý příspěvek před čerpáním, co očekáváme, a pak, zda přinesl, co se od něj čekalo,“ řekla.

Ke spolupráci VZP s lékaři v informování pacientů o možnostech příspěvků Tichý uvedl, že těžko lze od lékařů chtít, aby si do všech podrobností pamatovali nabídky všech sedmi pojišťoven, které se od sebe v mnohém liší a často se, alespoň částečně, rok od roku mění, přičemž některé pojišťovny zavádějí nové příspěvky s platností omezenou třeba jen na přeregistrační období.

K fondu prevence uvedla náměstkyně Pevná, že pro letošní rok navýšila správní rada VZP tento fond z původně plánovaných 573,9 milionu o 161,3 milionu korun, takže na prevenci nad rámec zákonem stanovené prevence má VZP připraveno 735 200 000 korun. Letos nově lze požádat například o příspěvek na plavání pro kojence a vaničkování pro děti do jednoho roku věku, na preventivní vyšetření prsu – na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření žen ve věku 30 až 45 let, na očkování proti pneumokoku pro klienty ve věku 50 až 65 let, na očkování proti rotavirům pro děti do jednoho roku věku či na rehabilitační aktivity pro dárce orgánů – na lázeňské procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Co se týče prevence hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pro ty, kdo si nejsou jisti, kdy, jak často a na jaká preventivní vyšetření mají nárok, má VZP podrobně zpracovaný přehled prohlídek pro všechny věkové kategorie na https://www.vzp.cz/pojistenci/ prevence/preventivni‑prohlidky. Klienti dostávají pozvánky na screeningová vyšetření nádorů prsu, děložního hrdla a tlustého střeva v projektu www.vzp.cz/pojistenci/prevence/projekt‑adresneho‑zvani‑na‑onkologickou‑prevenci. Přehled preventivních prohlídek budou mít klienti VZP v dohledné době k dispozici také v aplikaci www.vzp.cz/e‑vzp/moje‑vzp, kterou si mohou stáhnout do mobilního telefonu. Naleznou tam také očkovací kalendář a přehled příspěvků, které mohou čerpat. V současné době tam mají přehled zdravotní péče, kterou na ně lékaři vykázali, včetně léků, a přehled plateb pojistného, pokud si zdravotní pojištění sami platí.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…