Přeskočit na obsah

Diabetologické Luhačovice - tradice i aktuálnost

Diabetologické dny v Luhačovicích mají unikátní tradici, konají se již více než půl století. Jejich účastníci se těší, že potkají stejné lidi jako loni a předloni a že v lázních naleznou vše na svém místě, ať už jde o oblíbené hotely, nebo kavárny kolem kolonády. Každý rok jsou také připraveni si s vážnou tváří a vestoje vyslechnout svéráznou hymnu kongresu. Samotný odborný program se však do minulosti neohlíží – je zcela aktuální a reflektuje zásadní změny, ke kterým v současné diabetologii dochází. Tak tomu bylo i letos.

Největší odborná diabetologická akce, Diabetologické dny v Luhačovicích, jejichž 54. ročník proběhl od 25. do 28. dubna v Městském domě kultury ELEKTRA Luhačovice, je minulostí. Provázel ji tradičně velký zájem jak ze strany odborné veřejnosti, tak od partnerů kongresu. V odborném programu našly své místo jak prezentace výsledků vědeckých prací, tak prakticky zaměřené přednášky a workshopy. Návštěvníci se mohli mimo jiné těšit na šest edukačních sympozií ČDS, šest lékařských a dva postgraduální bloky, čtyři workshopy, jako každý rok měly svůj pracovní program diabetologické sestry.

V průběhu slavnostního zahájení kongresu došlo i k vyhlášení tradičních výročních cen České diabetologické společnosti ČLS JEP za rok 2017. Cenu ČDS – Cenu prof. Syllaby za monografii získala kniha „Motivace pacienta v diabetologické ambulanci“ (Mladá fronta, 2017), jejíž hlavní autorkou je MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D. Oceněná monografie přináší pohled psychologů, psychiatra, diabetologů, nutriční terapeutky i samotného pacienta na postavení motivace v edukaci a léčbě diabetiků. Jednotlivé kapitoly obsahují nejen otázky dotazníkového typu, ale i otázky k zamyšlení, které činí knihu čtivější a povzbuzují čtenáře k aktivnímu přemýšlení.

Nejlepší publikace za uplynulý rok

Oceněnou autorkou nejlepší publikace v kategorii mladých lékařů do 35 let (Cena prof. Bartoše) se v letošním roce stala MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D., jejíž práce s názvem „Effectiveness of SmartGuard Technology in the Prevention of Nocturnal Hypoglycemia After Prolonged Physical Activity“ byla publikována v časopisu Diabetes Technology & Therapeutics.

Cenu prof. Páva za nejlepší odborný článek publikovaný v loňském roce (nezávisle na věku) získal MUDr. Peter Novodvorský, PhD., MRCP, za práci s názvem „Diurnal Differences in Risk of Cardiac Arrhythmias During Spontaneous Hypoglycemia in Young People With Type 1 Diabetes“, který vyšel v květnovém čísle časopisu Diabetes Care.

Čestná členství putují do Olomouce a USA

Česká diabetologická společnost ČLS JEP letos udělila čestné členství doc. MUDr. Rudolfu Chlupovi, CSc., který je autorem řady patentů a odborných prací, jež mají vztah k využití technologií v diabetologii. Jako jeden z prvních začal v České republice prosazovat intenzifikovanou léčbu inzulinem a vždy také s obrovským nasazením bojoval za rozvoj diabetologie na akademické půdě Univerzity Palackého v Olomouci.

Jako poděkování za celoživotní zásluhy a rozvoj oboru diabetologie udělila letos Česká diabetologická společnost ČLS JEP čestné členství i MUDr. Věře Loykové, která je představitelkou pečlivého, seriózního a erudovaného diabetologa. Svůj profesní život svázala s FN Olomouc a spolu s doc. Rudolfem Chlupem byla mj. zakladatelkou Diabetologického centra v Olomouci, ale intenzivně se věnovala také edukaci diabetiků

Čestné členství České diabetologické společnosti ČLS JEP letos převzal také přední americký diabetolog s českými kořeny prof. George Grunberger, který v posledních letech opakovaně navštěvuje Diabetologické dny v Luhačovicích. Tento odborník stál v letech 2015 až 2016 v čele Americké společnosti klinické endokrinologie.

Ocenění přínosu k prevenci a léčbě syndromu diabetické nohy

Výbor ČDS se letos rozhodl také udělit mimořádné ocenění ČDS prof. MUDr. Alexandře Jirkovské, CSc., za neutuchající a systematické snažení v oblasti podiatrické péče. Její zásluhou se v ČR podařilo vybudovat síť fungujících podiatrických ambulancí a realizoval se nespočet edukačních aktivit věnujících se syndromu diabetické nohy. Doložitelným výsledkem všech těchto snah je pokles vysokých amputací v posledních letech, který je jedním z prvních výstupů Národního registru diabetiků ČR.

Součástí slavnostního zahájení kongresu je přednesení tradiční Syllabovy přednášky. Letos se této pocty dostalo prof. MUDr. Kateřině Kaňkové, Ph.D., která se profesně věnuje patogenezi diabetických komplikací, především diabetické nefropatii. Ve své přednášce s názvem „Diabetická choroba ledvin v éře precision medicine“ mj. upozornila na měnící se pohled na patogenezi vzniku diabetické choroby ledvin. Dřívější akcent na změny v glomerulech je postupně střídán zvýšeným zájmem o ledvinné tubuly, které se stávají stěžejním kompartmentem ledviny.

V úvodním bloku jako zahraniční host vystoupila i dr. Nina Petrova, která je dlouholetou nejbližší spolupracovnicí prof. M. Edmondse z King’s College Hospital v Londýně, se ve svém sdělení věnovala problematice Charcotovy osteoartropatie, s níž má její pracoviště mnohaleté bohaté zkušenosti.

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…