Přeskočit na obsah

Digitální anatomický stůl v IPVZ umožňuje virtuální pitvy

Ředitel IPVZ, MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, představil první reálný 3D anatomický systém svého druhu v České republice: „Anatomický stůl umožňuje studium čtyř rekonstruovaných celých lidských těl v libovolných řezech, samostatně zobrazovat více než 20 detailně zpracovaných anatomických systémů a ukazovat přes 1000 klinických případů a patologických jevů, které jsou k dispozici ve formě původních klinických snímků nebo zrekonstruovaného 3D modelu. Stůl disponuje nástroji pro rotaci 3D modelů a pro práci s jednotlivými funkčními a anatomickými systémy lidského těla. Překvapil nás zájem odborníků, a to nejen z řad radiologů a specialistů na zobrazovací techniky, ale i chirurgů, ortopedů, gynekologů a v neposlední řadě fyzioterapeutů.“

Ministr Vojtěch vyjádřil potěšení z instalace a zprovoznění digitálního anatomického stolu v IPVZ, což je přímo řízená organizace Ministerstvem zdravotnictví. „Elektronizace a digitalizace je zřejmě tím směrem, kudy se bude medicína a její výuka ubírat v budoucnosti. Proto jsem rád, že Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví vykročil k takové modernizaci, která jej přibližuje nejvyspělejším světovým vzdělávacím institucím.“

Slavnostního zahájení provozu anatomického stolu se zúčastnili také zástupci lékařských fakult. Snahou Institutu je nabídnout možnost využívat tuto unikátní pomůcku také učitelům lékařských fakult a studentům medicíny, kteří tak získají možnost seznámit se s tímto unikátním přístrojem a mohou si tak vhodným způsobem doplnit znalosti anatomie i zobrazovacích metod klinické medicíny.

Stůl umožňuje virtuální pitvy, interaktivní přednášky nebo studium konkrétních patologických případů. Lektorům také umožňuje přípravu snímků pro své prezentace a nabízí i možnost výběru zobrazených struktur, přesné nastavení úhlu pro jejich vyobrazení a nastavení jejich kontrastu a výraznosti. Vytvořené snímky jsou potom jednoduše exportovatelné.

Anatomage není určen jen pro pregraduální výuku, ale široká nabídka jeho nástrojů umožňuje zpracovat řezy, které byly provedeny v reálné klinické praxi (CT, magnetická rezonance) do 3D zobrazení. Podmínkou je zhotovení velmi tenkých řezů (0,5 mm) při původním zobrazovacím vyšetření, aby bylo možné co nejrealističtější 3D zobrazení. Zobrazení lze využít i v postgraduálním vzdělávání, při přípravě publikací a učebnic.

Zájemci o předvedení nebo práci na anatomickém stole mohou kontaktovat Mgr. Kateřinu Hájkovou, MBA, vedoucí Oddělení vědeckých informací (hajkova@ipvz.cz) nebo pana Jana Sochoru, zástupce vedoucího oddělení IT (sochora@ipvz.cz).

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené