Přeskočit na obsah

Digitální nástroje pro ambulance musejí být bezpečné a efektivní

7-23_c4a

Budoucností práce s elektronickou zdravotní dokumentací v primární péči mohou být digitální automatizované programy na podporu dispenzarizace chronických pacientů, například diabetiků II. typu.

Digitalizace v ambulanci praktického lékaře může ušetřit administrativu i zvýšit kvalitu diagnostiky a péče, uvedl na 17. kongresu primární péče 2023 na sympoziu společnosti MEDDI hub v přednášce o digitalizaci jako nástroji pro propojení primární a specializované péče Ondřej Tefr, praktický lékař a vedoucí lékař ve společnosti MEDDI hub.

Od digitalizace Tefr obecně očekává mimo jiné efektivní práci s daty, jejich sdílení a přípravu na chystané evropské nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS). „Praktický lékař i praktický lékař pro děti a dorost má výsadní postavení v systému, měl by efektivně směrovat pacienty k další specializované péči. Pokud to má dělat správně a efektivně, měl by mít dostatek dat k rozhodování. K tomu přispívá koncept digitálního pacienta,“ uvádí Tefr.

Digitalizace podle něj přinese také zavádění digitálních terapeutik a telemetrie nebo cílené zasílání edukačních materiálů pacientovi. Především ale Tefr zdůrazňuje nezbytnost zajištění bezpečné komunikace a bezpečnou práci s citlivými informacemi.

„Používání e‑mailů, SMS, telefonů, Skype a podobných komunikačních kanálů představuje ne úplně bezpečnou praxi a do budoucna bychom tomuto tématu měli věnovat pozornost z pohledu kybernetické bezpečnosti,“ varuje Tefr.

Nároky na zdravotnický software rostou, a to zatím především v nemocnicích, ale nejen v nich. Konkrétně platforma MEDDI hub nastavila zabezpečení tak, aby odpovídalo i požadavkům kladeným na nemocnice přímo regulované kybernetickým zákonem. „Pracujeme na tom, aby celá naše platforma zajišťovala maximální bezpečnost. V polovině roku získáme certifikaci jako zdravotnický prostředek třídy I. Tato certifikace je v souladu s evropským nařízením o zdravotnických prostředcích MDR. Naše zabezpečení odpovídá architektuře Národního ústavu pro kybernetickou a informační bezpečnost, jaká je vyžadována pro větší zdravotnická zařízení,“ uvádí Tefr.

Objednávkový kalendář i videokonzultace

Využívání komplexní digitální platformy pro ambulance MEDDI hub by mělo být ještě snazší, její výrobce se domluvil s lídrem mezi poskytovateli ambulantního zdravotnického softwaru firmou CompuGroup Medical na plné integraci svých produktů do ambulantního informačního systému. To znamená, že na konci letošního roku bude platforma přímo dostupná v ambulantním softwaru PC Doctor, všechny dokumenty se budou snadno synchronizovat a archivovat.

Mezi nástroje platformy MEDDI hub patří kromě eKarty se zdravotními záznamy, lékařskými zprávami nebo výsledky vyšetření třeba eKartotéka, plánovací kalendář a integrovaná platební brána. Elektronický kalendář umožňuje vymezit pacientům určité časové sloty pro konkrétní úkony, do kterých se mohou sami objednávat. To by mělo přinášet omezení počtu příchozích telefonických hovorů, které jsou zátěží pro lékaře i sestru.

Takovým výkonem, na který se pacient může sám objednat v určené časy, může být například „konzultace zdravotního stavu“ nebo „konzultace laboratorních výsledků“. Pro jednotlivé výkony může lékař určit různá časová okna.

Také je možné přes platformu poskytovat videokonzultace. Tefr upozornil, že poskytování zdravotních služeb distančně není zatím v legislativě jasně vymezeno. MEDDI hub vychází z toho, že poskytování péče přes její platformu musí vždy splňovat veškeré legislativní podmínky tak, aby nevznikla žádná pochybnost, že se jedná o zdravotní služby, nikoli jen o nějaké konzultace, které by nemohly být hrazeny ze zdravotního pojištění.

Asistent pro dispenzarizaci chroniků

Nejnovějšími slibnými projekty platformy MEDDI hub jsou specializované moduly pro podporu péče o chronicky nemocné pacienty. „Specializovaným modulům se věnujeme poslední rok nebo dva. V odborné literatuře se také označují jako digitální terapeutika. Například v Německu mají vyřešené postupy pro jejich certifikaci a využití. Věnujeme se modulům v zaměření hlavně na chronické dlouhodobě sledované pacienty, mimo jiné pacienty s diabetem, hypertenzí a chronickým srdečním selháním,“ uvedl Tefr.

Například modul MEDDI diabetes začala společnosti vyvíjet v Česku, ale nakonec jej primárně spustila v některých zemích Latinské Ameriky. „Modul byl připravován ve spolupráci s tamní asociací pro diabetes a ověřen na tisících tamních pacientů. Za rok a půl fungování zlepšil průchod pacienta systémem,“ říká Tefr.

Záměr takových programů pro chronicky nemocné vychází z toho, že sledovat dlouhodobě pacienta je komplikované a vlastní léčba zabírá jen nepatrnou část celé problematiky. „Proto jsme vyvinuli modul, který plánování, zasílání edukačních materiálů a sběr dat automatizuje tak, aby lékař měl ve správnou chvíli dostatek informací k rozhodování. Kontinuální dlouhodobý monitoring vede ke včasnějšímu záchytu komplikací než měření jednou za čtvrt roku. Známe pacienty, kteří týden před návštěvou lékaře drží dietu, aby měli dobré výsledky, a neuvědomují si, že obelhávají sami sebe,“ vysvětluje hlavní myšlenku Tefr.

Aktuálně probíhá implementace modulu pro diabetiky pro české prostředí, aby plán kontrol a vyšetření odpovídal našim aktuálním doporučením, aby program vyhovoval sledování diabetika II. typu od počáteční fáze onemocnění v primární péči a mohl být využit i pro návaznost pro spolupráci s diabetologem. Každému diabetikovi je v programu vytvořen léčebný plán, kdy má přijít na plánovanou kontrolu, kdy mu přijde edukační materiál, kdy se má měřit a podobně.

„Na sbíraných datech se ukazuje, že pravidelné zasílání edukačních materiálů a monitoring hmotnosti, pohybu a stravy udržuje motivaci pacienta,“ tvrdí Tefr.

Firma by chtěla po prokázání efektu požádat o úhradu digitálního programu pro sledování diabetiků ze zdravotního pojištění. „V českém zdravotnictví už existuje hrazený program dálkového sledování pacientů s idiopatickými střevními záněty, IBD Asistent,“ podotkl Tefr. MEDDI hub plánuje své programy pro chronické pacienty certifikovat jako zdravotnické prostředky ve formě softwaru a rád by pak usiloval o obdobnou úhradu ze zdravotního pojištění.

Platforma MEDDI hub má být podle prohlášení společnosti i do budoucna pro lékaře i pacienty zdarma. Pro lékaře zřizuje MEDDI hub implementační oddělení, které poskytuje servis s přechodem na platformu.    

Sdílejte článek

Doporučené