Přeskočit na obsah

Díky exoskopu mohou neurochirurgové operovat i pacienty s COVID‑19

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha patří spolu s Neurochirurgickou klinikou LF OU a FN Ostrava k prvním pracovištím v ČR, která v praxi rutinně využívají mobilní digitální mikroskop. Tento přístroj umožňuje lékařům provádět mikroneurochirurgické výkony a zároveň dodržovat hygienická opatření zavedená v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. Při operacích mozku nebo páteře totiž zdravotníci sledují operační pole pomocí speciálních brýlí na monitorech ve 3D.


„Současné hygienické normy vyžadují, aby měl chirurg při výkonu respirátor FFP3 a k tomu před obličejem plexisklo. Při vrtání kosti nebo preparaci totiž může dojít k uvolnění drobných částic, a tedy i k přenosu infekce. Dodržet požadovaná opatření však při mikroneurochirurgických operacích za použití klasického mikroskopu není možné, protože operatér se musí dívat do okuláru,“ vysvětluje úskalí neurochirurgických operací za současné situace přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.


Místo okuláru 3D brýle

Nemocnice proto za využití dotace ministerstva obrany dovybavila kliniku novým digitálním mikroskopem – exoskopem, který umožňuje zachovat současné standardy péče a spektrum výkonů, aniž by zdravotníci museli podstupovat riziko nákazy. Chirurg operující s exoskopem totiž nesleduje operační pole skrze okulár, ale na monitoru v trojrozměrné projekci s vysokým rozlišením za použití speciálních 3D brýlí. „Digitální mikroskop je vlastně kamera, kterou může operatér volně manipulovat, díky čemuž může využít daleko více úhlů pohledu. Na sále jsou k dispozici tři monitory – dva pro trojrozměrné a jeden pro dvojrozměrné zobrazení,“ vysvětluje prof. Netuka.

Pro urgentní operace s digitálním mikroskopem jsou proškoleni všichni lékaři kliniky, nejdříve každý z nich prošel školením od výrobce, poté prováděl jednoduché výkony. Exoskop lékaři využívají denně zejména pro zákroky na mozku, operují s ním např. nezhoubné a zhoubné nádory, cévní onemocnění, malformace či úrazy, dále pak také karotidy, páteř nebo periferní nervy.


Na své si přijdou sálový tým i medici

Podle přednosty kliniky se v současné době, kdy počet pacientů infikovaných virem SARS‑CoV‑2 strmě narůstá, ukazuje, že pořízení digitálního mikroskopu v hodnotě 8,6 milionu korun bylo správným krokem. Přístroj má však řadu výhod, které zdaleka nesouvisejí pouze s onemocněním COVID‑19, a neurochirurgové z 1. LF UK a ÚVN o něj proto usilovali už před koronavirovou krizí. „Prostřednictvím exoskopu celý tým vidí stejný obraz ve stejné kvalitě ve vysokém rozlišení 4K. Nejen operatér, ale i asistent, sestry, nebo dokonce anesteziologové mají přesný přehled o tom, co se děje,“ zdůrazňuje prof. Netuka a dodává, že sestry mohou pro snazší manipulaci s instrumenty využívat 2D monitor bez speciálních brýlí.

Transparentnost operací uvítal i děkan 1. LF UK doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.: „Přístroj usnadňuje a zlepšuje vzdělávání mediků, kteří mohou díky digitálnímu mikroskopu sledovat dění stejně jako operatér. Videozáznam z výkonu se navíc automaticky archivuje, takže ho lze následně využít pro fakultní výuku, což je pro pedagogy v nynější době distanční výuky velkým přínosem.“

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené