Přeskočit na obsah

Dimethyl fumarát hrazen v první linii léčby RS

Mezi přípravky hrazené pojišťovnami v první linii léčby roztroušené sklerózy (RS) je od 1. 8. 2023 zařazen dimethyl fumarát. „V současné době představuje dimethyl fumarát nejúčinnější lék v 1. linii terapie RS s vyváženým poměrem účinnosti a bezpečnosti, jeho nespornou předností je jeho perorální forma a možnost podávání bez nutnosti vysazení před plánovanou graviditou,“ vysvětluje prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., z Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc.

Některé typy léků jsou pro ženy s RS, které chtějí otěhotnět, rizikové, a léčba se proto musí upravit, nebo dokonce vysadit. „V případě dimethyl fumarátu máme možnost podání i pacientkám plánujícím těhotenství, aniž bychom museli léčbu vysazovat, pacientka tak může bezpečně otěhotnět. Teprve až při potvrzení gravidity se lék vysazuje. To považujeme za velmi důležitý aspekt, neboť během plánování početí je pacientka bez zajišťovací imunomodulační terapie ohrožena relapsy, progresí onemocnění a novými aktivními ložisky zánětu na magnetické rezonanci,“ shrnuje prof. Mareš.

V zahraničí je dimethyl fumarát jedním z nejpoužívanějších přípravků. V Česku byl podle prof. Mareše dimethyl fumarát v reálném klinickém použití dosud znevýhodněn, protože nebyla stanovena úhrada pro 1. linii. Nemohl se tedy uplatňovat v takové míře jako v zahraničí, kde je regulace v podobě úhrady v 1. nebo ve 2. linii výrazně menší, případně není vůbec.

Sdílejte článek

Doporučené