Přeskočit na obsah

Doc. MUDr. Zdeněk Wünsch devadesátiletý

V lednu 2016 se v plné duševní svěžesti dožil devadesáti let doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc., zakladatel české biomedicínské informatiky. Jako lékař se podílel na samém počátku temných 50. let na založení tzv. kybernetického kroužku a později Kybernetické společnosti. Ty založila skupina lékařů, matematiků a techniků v době, kdy kybernetika oficiálně byla buržoazní pavědou. Doc. Wünsch jako první přeložil do češtiny základní Wienerovu knihu o kybernetice.

 

V roce 1998 na stránkách Vesmíru v článku „Padesát let kybernetiky“ doc. Wünsch vzpomínal: „V oněch dobách působila kybernetika jako rozbuška, neboť rušila bariéry mezi vědními obory. Vnímali jsme to jako otvírání nových horizontů vědeckého poznání, jako nové prostory teoretických a technických možností, které mohou přinést plodné podněty pro naše vlastní profesní obory a zároveň vytvořit mosty k jiným oblastem vědeckého myšlení. Zasedání kybernetického kroužku měla poněkud konspirativní charakter, tím spíš, že se zde dalo otevřeně diskutovat o všem. Bylo vzrušující vstupovat do oblasti bílých míst na mapě věd, bylo to dobrodružství. A měli jsme také to štěstí, že jsme se mohli v Praze osobně setkat s N. Wienerem, A. N. Kolmogorovem a L. von Bertalanffym. Zpočátku u nás kybernetika měla důsledně transdisciplinární charakter (zprostředkovávaný později Čsl. kybernetickou společností při ČSAV). Je přirozené, že další vývoj vedl k diferenciaci a specializaci. I když se tak postupně zmenšila viditelnost původního integrujícího a transdisciplinárního charakteru kybernetiky, vazby mezi různými aplikačními oblastmi zcela nevymizely (viz např. neuropočítače a computational neuroscience nebo biologické regulační systémy a technickou kybernetiku). Dnes kybernetika existuje nejen v názvech časopisů, vědeckých společností, konferencí a vědeckých pracovišť, ale také jako trvalá součást metodologické výbavy věd, jako obor aplikovaný i jako složka genetického základu různých oborů, např. počítačové vědy, informatiky, umělé inteligence, biokybernetiky a dalších.“

Doc. Wünsch použil počátkem 60. let pravděpodobně jako první na světě dnes běžný pojem biokybernetika. Nejprve pracoval jako psychiatr, ale počátkem 70. let přešel na nově založené Biokybernetické oddělení Fyziologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství, které pak vedl po desítky let. V 70. letech vydal se spoluautory obsáhlou knihu „Základy lékařské kybernetiky“ a to, co je tam napsáno, platí dodnes. Skvěle předvídal, k čemu počítače a počítačové sítě v medicíně budou. To mohl předvídat, protože dobře rozuměl teoretické i klinické medicíně. Vědecky se zabýval především matematickým modelováním funkce svalu. Na jím pořádané konference „Simulace systémů v biologii a medicíně“ jezdily od 70. let do Prahy špičky oboru z celého světa.

Ještě dnes řeší doc. Wünsch granty, programuje a ukazuje, že cvičením mozku lze dosáhnout dlouhověkosti. Na vědecké radě 1. lékařské fakulty UK před dvěma týdny při připomenutí jubilea spatra pohovořil o svém oboru, jeho historii i současnosti, a to by v devadesáti letech dokázal málokdo.

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Kolibříci šíří osvětu o alopecii

24. 1. 2023

V České republice vznikla relativně nedávno organizace, která usiluje o osvětu široké veřejnosti o alopecii. Snaží se tak podpořit tisíce lidí, kteří…