Přeskočit na obsah

Dohodovací řízení na rok 2020

Ambulantním specialistům přicházejí lepší časy

Příští rok bude příjem ambulantních specialistů výrazně záviset na tom, nakolik budou plnit bonifikační kritéria dohodnutá se zdravotními pojišťovnami. „V porovnání s rokem 2018 může být při naplnění všech bonifikačních kritérií v roce 2020 hodnota bodu pro lékaře navýšena až o patnáct procent,“ uvádí předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR MUDr. Zorjan Jojko. Základní navýšení proti roku 2018 bez splnění koeficientů navýšení je o pět procent. Ve srovnání s rokem 2019 si ambulance mohou polepšit zhruba o dvě až sedm procent.

Specialisté se také dohodli s pojišťovnami na zavedení signálního kódu vyšetření dětí od šesti do 18 let, a to ve výši 30 korun. Vyrovnává se tím to, že zrušené kompenzační poplatky už v minulosti byly lékařům vynahrazeny u dětí do šesti let i u dospělých.

Součástí dohody je i podmínka, že zdravotní pojišťovny dermatologům a ambulancím ORL navýší průměrnou úhradu na jednoho ošetřeného pojištěnce v referenčním období tak, aby odpovídala dřívějšímu zvýšení kategorie nositelů výkonů z L1 a L2 na L3. Toto navýšení v sazebníku výkonů pro ORL a dermatologii se totiž dosud kvůli úhradovému mechanismu v úhradách nepromítlo.

„Bonifikace bude mít tři stupně. Nové kritérium je, aby měla ambulance za hodnocené období alespoň pět procent nových pacientů, kteří se neobjednali od roku 2017, a zároveň aby umožňovala přednostní objednání těch pacientů, u kterých to vyžaduje zdravotní stav,“ popisuje dr. Jojko. „Člověk s novým onemocněním by neměl přijít na řadu za tři měsíce. Typicky to může pomoci pacientům, kteří jsou po infarktu propuštěni z nemocnice, včas se dostat na kontrolu k ambulantnímu lékaři.“

Kromě toho zůstává v platnosti bonifikace za celoživotní vzdělávání a bonifikace za rozsah týdenní ordinační doby podle schválených požadavků.

Poskytovatelé během jednání požadovali ještě o dva procentní body výraznější bonifikace, ale to pojišťovny nepřipustily.

„Upozaďování ambulancí a upřednostnění nemocnic trvalo dlouho. Dostávám stesky od kolegů, kteří předávají praxe, nemohou sehnat nikoho, kdo by je od nich koupil. Doufám, že se trend otočí. Jsem opatrným optimistou, že pokud dopadne rok 2019 a dohoda na rok 2020 podle očekávání, mohla by v květnu 2020 skepse mezi ambulantními specialisty polevit,“ uvádí MUDr. Jojko.

Dohody v přípravné fázi dohodovacího řízení ještě podléhají schválení na závěrečném jednání dohodovacího řízení a posouzení ministerstva zdravotnictví, než vydá úhradovou vyhlášku.

 

Praktičtí lékaři získají nové výkony

„Lépe zaplaceno praktičtí lékaři dostanou za všechny výkony prováděné mimo kapitaci, zejména pak za preventivní prohlídky, screening a péči o diabetiky,“ popisuje základní rysy dohody na příští rok předseda Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Petr Šonka. 

  • Je Sdružení praktických lékařů spokojeno s výsledkem dohodovacího řízení na příští rok?

 

S výsledkem dohodovacího řízení pro rok 2020 jsme spokojeni. Samozřejmě každá dohoda je vždy kompromis mezi tím, co si obě vyjednávající strany přejí a co jsou ještě ochotny akceptovat. Celkové navýšení pro náš segment činí 5,2 procenta, což je více než čtyři procenta, která byla deklarována pro všechny segmenty. Odráží to změny, které přináší reforma primární péče, a je to principiálně dobře. Zohledňuje to fakt, že primární péče byla dlouhodobě z hlediska úhrad upozaďována, i to, že zlepšení primární péče je základní prioritou vedení resortu i zdravotních pojišťoven. 

  • Co mohou v souhrnu příští rok praktičtí lékaři očekávat z hlediska úhrad?

 

Mohou očekávat navýšení hodnot bodu, což povede k posílení výkonové složky úhradového mechanismu. Lépe zaplaceno tak praktičtí lékaři dostanou za všechny výkony prováděné mimo kapitaci, zejména pak za preventivní prohlídky, screening a péči o diabetiky. Zásadní je také platba za epizodu péče. Za každého pacienta, který absolvuje jakékoli klinické vyšetření praktickým lékařem, pojišťovna uhradí 40 Kč. Nahradí výkon 09543 (kompenzace regulačního poplatku) a opět posiluje výkonovou složku úhrady. Odráží to reálnou činnost praktického lékaře a zároveň zohledňuje vyšší náročnost péče o polymorbidní pacienty, kteří naše ordinace navštěvují často. 

  • Součástí dohody jsou nové výkony, které mohou praktici provádět. Kolik praktiků se podle vás do nových výkonů pustí?

 

Máme pět nových výkonů. Výkon péče o prediabetika, stejně jako výkon včasný záchyt demence, který je spojen s preventivní prohlídkou u osob od 65 do 80 let věku, budou praktičtí lékaři provádět v drtivé většině a často. Je také třeba říci, že to znamená také významné zlepšení a systematizaci péče o prediabetiky. To může přinést profit celému systému a je zásadní v zemi, kde strmě roste počet pacientů s diabetem. Naopak tři nové výkony z oblasti POCT diagnostiky budou málo frekventované a budou o ně mít zájem především venkovské a odlehlejší praxe, které nemají dobře dostupnou laboratoř. Těm přinesou podstatné zlepšení kvality péče. 

  • K čemu by podle vás měly do budoucna směřovat úhrady péče praktických lékařů?

 

Myslím, že v nejbližších letech se systém úhrad pro praktické lékaře bude ubírat v nastaveném trendu, tedy v posilování výkonové složky.

Pro nás je ale zásadně důležité, aby i kapitační složka platby odrážela ve své výši inflační faktory a také neustále stoupající režii praxí.

Je také zřejmé, že pokud se mají praktickému lékaři uvolnit ruce pro větší objem léčebné a preventivní péče, potřebuje administrativní činnost, kterou dnes stráví až 40 procent svého času, delegovat na administrativní sílu. Tu ale dnes není schopen zaplatit.

Personální náklady na angažování administrativního pracovníka, stejně jako náklady na změnu organizace péče v ordinaci praktického lékaře, jako je recepce, zaměstnání většího množství zdravotních sester a tak dále, si vyžádají investice, které si většina praxí ani při současném navýšení úhrad nebude moci dovolit. Hledání prostředků na tyto změny bude jistě velkým tématem dohodovacích řízení v letech příštích, a nejen v nich.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.