Přeskočit na obsah

Domácí test na HPV, pilot ke zlepšení screeningu

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zahájilo pilotní projekt optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla.


Prvním čtyřem stovkám žen ve věku 50 až 65 let, které tři roky a déle nebyly na preventivní gynekologické prohlídce, rozesílá poštovní zásilkou odběrovou sadu na zjištění lidského papillomaviru. V rámci pilotního projektu bude takto osloveno postupně pět tisíc žen. Obeslány jsou vybrané ženy pojištěné u Revírní bratrské pokladny, která je partnerem pilotního projektu. Ženy mají podle návodu provést odběr a bezplatně pak vzorek poslat do laboratoře. Při pozitivním nálezu bude žena kontaktována s doporučením, ať navštíví lékaře. Cílem je zvýšit počet vyšetřených žen ve věku 50–65 let.

Projekt má ambici zlepšit screening programu karcinomu děložního hrdla. Financován je Evropskou unií a realizuje ho Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s RBP, zdravotní pojišťovnou.

„Ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou bychom chtěli vyzkoušet, zda je díky využití samoodběrových sad možné do screeningového programu oslovit ženy, které se screeningu doposud pravidelně neúčastní, a zabránit tak u nich možnému rozvoji závažného onemocnění,“ popsal Ondřej Májek, vědecký vedoucí Národního screeningového centra ČR. Samoodběrová sada je v současnosti doplňkově využívána např. ve screeningovém programu v Nizozemsku. I v dalších zemích, například v Dánsku, Švédsku nebo ve Slovinsku, už proběhly obdobné pilotní projekty.

„Pouze třicet pět procent žen starších padesáti let chodí v ČR pravidelně na preventivní prohlídky proti karcinomu děložního čípku,“ uvádí ÚZIS. V České republice je každoročně diagnostikováno přibližně 800 nových případů karcinomu děložního čípku a přes 300 žen v důsledku tohoto onemocnění každý rok zemře.

Na realizaci pilotního projektu dohlíží pracovní skupina: prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., MUDr. Markéta Trnková, doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., Mgr. Peter Vanek, RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., PhDr. Karel Hejduk.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…